Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 13 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 13 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 13 september 2013

2 BNP – kvartal 2, 2013 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad0,1 Faktisk0,6 Säsongrensad-0,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Revideringar av snabben Snabben – ordinarie kvartal Tillgång 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 FV näringslivet 0,10,5-0,30,4-0,1 0,2 0,6-0,2-1,30,50,9 FV staten 0,20,00,50,30,1-3,51,00,0-1,7-0,8 -0,2-0,70,2 FV kommunerna -1,20,1-0,1-1,4-0,9-0,4 -0,2-2,1-0,9-2,00,2-0,10,5 FV HIO 2,2-2,00,8-0,21,00,6-0,60,61,0-0,20,80,20,1-2,7 Import -2,10,4-2,9-2,8-1,5-1,10,90,31,40,9-0,2 0,8-1,7 Användning Hushållens kon.utg. -0,50,91,00,60,3-0,30,0-0,20,0-0,40,2-0,90,0-0,1 Offentlig konsumtion -0,81,2-0,2-0,70,1-0,2-0,70,0-1,0-0,5-2,0-0,50,7-0,2 Fast bruttoinvestering -2,8-0,3-4,2-0,8-1,11,80,0-0,6-0,30,1-0,4-2,2-0,2-0,3 Lagerinvestering* 0,50,4-0,20,00,6-0,20,60,30,21,2-0,60,90,40,2 Export -1,6-1,4 -1,8-3,2-1,10,50,41,3-1,40,20,71,7-0,9 BNP -0,30,4-0,10,2-0,2-0,10,20,10,0-0,2-1,00,41,00,5

4 Revideringar av 2011 och 2012 Försörjningsbalans 2012 2011 Hushållens konsumtion 1,6(1,5)1,7(2,1) Offentlig konsumtion 0,7 (0,7) 0,8(1,1) Fasta bruttoinvesteringar 3,1(3,2)8,2(6,4) Lagerinvesteringar, bidrag -1,2(-1,1)0,5 (0,5) Export 0,7(0,8)6,1(7,1) Import -0,6(0,0)7,1(6,3) BNP 1,0(0,7)2,9(3,7) Procentuell årsutveckling (utom lager)

5 Bidrag till BNP 2011 FörsörjningsbalansNy berTidigare Hushållens konsumtion0,81,0 Offentlig konsumtion0,20,3 Fasta bruttoinvesteringar1,51,2 Lagerinvesteringar0,5 Export3,03,5 Import-3,1-2,7 BNP2,93,7 Första publicering av 2011, summa fyra kvartal, feb 2012:3,9

6 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

7 BNP, säsongrensad nivå samt trend

8 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet-0,5-0,3 Varuproducenter-2,9-0,7 Tillverkningsindustrin-4,5-0,6 Tjänsteproducenter0,80,4 Handel0,50,1 Offentliga myndigheter0,10,0 Produktskatter netto3,80,4 BNP0,1 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

9 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

10 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansFaktisk utveckling Bidrag Hushållens konsumtion1,90,9 Offentlig konsumtion2,00,5 Fasta bruttoinvesteringar-3,0-0,6 Lagerinvesteringar0,4 Export-2,3-1,1 Import-1,10,4 BNP0,6 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

11 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,2 Offentlig konsumtion0,3 Fasta bruttoinvesteringar0,0 Lagerinvesteringar Export-0,9 Import-0,2 BNP-0,2 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

12 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

13 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel -0,8-0,1 02Alkohol och tobak -1,9-0,1 03Kläder och skor 3,60,2 04Boende 1,70,4 05Möbler 3,50,2 06Hälso- och sjukvård 2,50,1 07Transporter och fordon -0,9-0,1 08Kommunikation 3,70,1 09Fritid och underhållning 2,40,3 10Utbildning 3,10,0 11Hotell och restaurang 4,00,2 12Övriga varor och tjänster 3,00,3 15Svensk konsumtion utomlands 11,20,5 16Utländsk konsumtion i Sverige 0,20,0 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,1

14 Offentlig konsumtion Kvartal 2 Offentlig konsumtion2,0 Staten3,7 Primärkommuner1,3 Landsting1,4 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Fasta bruttoinvesteringar

16 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier -4,2 -1,3 Transportmedel -11,5 -1,1 Bostäder 4,6 0,7 Övriga byggnader och anläggningar -2,8 -0,7 Programvara mm -3,5 -0,6 Totala investeringar -3,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

17 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet-2,8 -2,4 Varuproducenter-4,1 -1,2 Mineralutvinning -7,7 -0,2 Tillverkningsindustri-8,1 -0,9 Tjänsteproducenter-2,1 -1,2 Offentliga myndigheter-3,8 -0,6 Totala investeringar-3,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

18 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

19 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager0,0 Handelns lager-0,1 Övriga lager0,5 Lager totalt0,4 Samtliga uppgifter avser procentenheter

20 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

21 UtvecklingBidrag Export-2,3-1,1 Varor-3,9 Tjänster1,3 Import-1,10,4 Varor-2,8 Tjänster3,7 Exportnetto*-0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

22 Tjänsteexport och merchanting

23 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

24 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta0,80,61,4 Arbetade timmar Faktiska2,42,62,0 Kalenderkorrigerade1,21,40,7 Säsongrensade0,91,4-0,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

25 Avstämning kvartal 2 2013 Innan avstämning Produktionssidan0,7 % Användningssidan0,4 % I fasta priser justerades produktionssidan ner 1,1 miljarder kronor. Användningssidan höjdes 2,1 miljarder kronor. I löpande priser justerades användningssidan upp ytterligare 0,9 miljarder kronor.

26 Hushållssektorns inkomster och sparande 2011 – kv 2 2013 20112012Kv 1 2013 Kv 2 2013 Disponibel ink, nominell5,04,54,32,5 Disponibel ink, real3,3 3,42,0 Sparkvot10,412,19,821,8 Sparkvot, individuellt3,85,43,116,4 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

27 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

28 Hushållssektorns sparkvot (%)

29 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2013 Primärinkomstsaldot: ökar med 0,9% Löner +2,3% Kapitalinkomstnetto -1,5% Transfereringsinkomsterna ökade 5,0% Transfereringsutgifterna ökade 0,6% Disponibel inkomst +2,5% Konsumtionsutgifter +2,4% i LP Sparande 125 mdkr Finansiellt sparande oförändrat på 109 mdkr

30 Revideringar 2011  Finansiellt sparande upp med 9,2 mdkr till 140 mdkr 2012  Upp med 14,8 mdkr till 189 mdkr Kv 1 2013  Upp med 3,8 mdkr till 37 mdkr

31 Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå (Mdkr)

32

33 Finansiellt sparande 2013 kv 2 kv1 2013 kv2 2013 Utv. kv2 Offentlig sektor mdkr-6,5 23,7 1,1 Staten -8,9 16,9 1,6 Socialförsäkringssektor -0,9 1,5 -4,5 Kommunsektorn3,3 5,4 4,1 Primärkommuner 3,1 2,9 1,4 Landsting 0,2 2,4 2,6

34 Revideringar 2011  Ner med 1,5 mdkr till -0,4 mdkr 2012  Upp med 8,0 mdkr till -14,3 mdkr 2013  Upp med 1,2 mdkr till -6,5 mdkr

35 Offentliga sektorns finansiella sparande 2011 – 2013 kv 2 Helår 2011 Helår 2012 Kv. 1 2013 Kv. 2 2013 Finansiellt sparande -0,4-14,3-6,523,7 BNP3 4813 549867917 % av BNP-0,0-0,4-0,72,6 Löpande priser miljarder kronor samt procent

36 Finansiellt sparande i sektorräkenskaperna 2012 2012 k22013 kv2 Total ekonomi 214,950,746,3 Offentlig sektor -14,322,623,7 Icke finansiella ftg -18,7-73,7-97,9 Finansiella ftg 52,3-7,710,8 Hushållsektor 189,4109,3109,4 Utlandet -214,9-50,7-46,3

37 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder Maria Falk Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 13 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser