Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2014

2 BNP – kvartal 1, 2014 Kvartal 1 Kalenderkorrigerad1,9 Faktisk1,9 Säsongrensad-0,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 Revideringar 2013 o nytt referensår Försörjningsbalans 2013 Hushållens konsumtion 2,0(2,0) Offentlig konsumtion 2,0(2,0) Fasta bruttoinvesteringar -1,1(-1,3) Lagerinvesteringar, bidrag 0,2 (0,2) Export -0,4(-0,9) Import -0,8(-1,2) BNP 1,6(1,5) Procentuell årsutveckling (utom lager)

5 Kvartalsvis förändring i BNP 2013-14 dekomponerad

6 BNP, säsongrensad nivå samt trend

7 BNP från produktionssidan kvartal 1 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet2,30,1 Varuproducenter0,30,1 Tillverkningsindustrin-3,1-0,4 Tjänsteproducenter3,41,5 Handel4,20,4 Offentliga myndigheter1,20,2 Produktskatter netto0,20,0 BNP1,9 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

8 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

9 Försörjningsbalans kvartal 1 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion2,11,0 Offentlig konsumtion1,40,4 Fasta bruttoinvesteringar7,71,3 Lagerinvesteringar-0,1 Export3,01,4 Import5,2-2,0 BNP1,9 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

10 Försörjningsbalans kvartal 1 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,6 Offentlig konsumtion-0,1 Fasta bruttoinvesteringar2,1 Lagerinvesteringar Export0,6 Import2,0 BNP-0,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

11 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

12 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 0,80,1 02Alkohol och tobak -1,8-0,1 03Kläder och skor 4,20,2 04Boende -0,8-0,3 05Möbler 6,30,3 06Hälso- och sjukvård 0,90,0 07Transporter och fordon 4,50,5 08Kommunikation 1,30,0 09Fritid och underhållning 4,40,4 10Utbildning 1,80,0 11Hotell och restaurang 4,30,3 12Övriga varor och tjänster 3,80,4 15Svensk konsumtion utomlands 12,80,6 16Utländsk konsumtion i Sverige 9,7-0,5 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,1

13 Offentlig konsumtion Kvartal 1 Offentlig konsumtion1,4 Staten0,6 Primärkommuner1,4 Landsting2,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

14 Fasta bruttoinvesteringar

15 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier -2,6 -0,8 Transportmedel 18,0 1,6 Bostäder 21,7 4,1 Övriga byggnader och anläggningar 7,7 1,7 Programvara mm 7,3 1,3 Totala investeringar 7,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

16 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet7,7 6,6 Varuproducenter0,2 0,1 Tillverkningsindustri-4,0 -0,5 Energi 17,9 0,9 Tjänsteproducenter11,7 6,6 Bostäder 21,7 4,1 Offentliga myndigheter7,8 1,1 Totala investeringar7,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

17 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

18 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-0,2 Handelns lager-0,1 Övriga lager0,2 Lager totalt-0,1 Samtliga uppgifter avser procentenheter

19 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

20 UtvecklingBidrag Export3,01,4 Varor2,9 Tjänster3,2 Import5,2-2,0 Varor3,5 Tjänster9,4 Exportnetto*-0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

21 Tjänsteexport och merchanting

22 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

23 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta1,0 0,8 Arbetade timmar Faktiska2,32,71,7 Kalenderkorrigerade2,32,71,7 Säsongrensade0,70,80,5 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

24 Avstämning kvartal 1 2014 Före avstämning Justering FP (mdkr) Justering LP (mdkr) Produktionssidan2,1%-2,50,0 Användningssidan1,4%3,80,6

25 Hushållssektorns inkomster och sparande 2014 Kv1 2013 Kv1 2014 Disponibel ink, nominell4,13,8 Disponibel ink, real3,73,1 Sparkvot10,010,6 Sparkvot, individuellt3,14,0 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

26 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

27 Hushållssektorns sparkvot (%)

28 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 1 2014 Primärinkomstsaldot +3,1% Löner +3,5% Kapitalinkomstnetto -0,6% Transfereringsinkomsterna +1,5% Transfereringsutgifterna +0,9% Disponibel inkomst +3,8% Konsumtionsutgifter i LP+2,8% Sparandet+4,1 mdkr Finansiellt sparande +3,2 mdkr

29 Revideringar hushållens finansiella sparande 2013 2013  Upp med 5,8 mdkrTill -204 mdkr Största revideringar: konsumtionsutgifter investeringar inkomstskatter

30 Offentliga sektorns finansiella sparande, miljarder kronor

31 Finansiellt sparande 2014 kv. 1 (mdkr) 1kv 2013 4kv 2013 1kv 2014 Utv. 1kv2014 Offentlig sektor -5,6-45,2 -15,5-9,9 Staten exkl. ÅP -8,6-29,3 -18,9-10,3 Ålderspensionssystemet -1,6-4,0 1,02,6 Kommunsektorn 4,6-11,9 2,4-2,3 Varav Primärkommuner 4,3-10,2 1,8-2,5 Varav Landsting 0,3-1,7 0,5 0,3

32 Revideringar 2013  Upp med 4,6 mdkrTill -44,5 mdkr Största revideringar (+)Mervärdesskatt +3,0 mdkr (+)Inkomstskatter +2,2 mdkr

33 Offentliga sektorns finansiella sparande 2012 – 2014kv1 Helår 2012 Helår 2013 1kv 2014 Finansiellt sparande -26,4-44,5-15,5 BNP3 5503 641897 % av BNP-0,7-1,2-1,7 Löpande priser miljarder kronor samt procent

34 Finansiellt sparande 2014 kv. 1 (mdkr) 1kv 2013 4kv 2013 1kv 2014 Utv. 1kv2014 Total ekonomi 62,053,7 58,9-3,1 Staten exkl. ÅP -8,6-29,3 -18,9-10,3 Ålderspensionssystemet -1,6-4,0 1,02,6 Kommunsektorn 4,6-11,9 2,4-2,3 Hushåll inkl. HIO 37,8 18,941,03,2 Icke-finansiella företag 8,5 61,08,90,4 Finansiella företag 21,3 18,924,43,1 Utlandssektorn -62,0-53,7-58,93,1

35 Seminarier om ENS2010 Vi berättar om de stundande revideringarna i national- räkenskaperna då den nya förordningen införs i september 13 juni, kl 9, SCB, Stockholm 1 juli kl 14, Almedalen, Strand hotell, lokal Furilden ENS= Europeiska National- och Regionalräkenskapssystemet

36 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder Maria Falk Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser