Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 november 2013

2 BNP – kvartal 3, 2013 Kvartal 3 Kalenderkorrigerad0,3 Faktisk0,7 Säsongrensad0,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 BNP, säsongrensad nivå samt trend

5 BNP från produktionssidan kvartal 3 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet0,30,2 Varuproducenter-2,1-0,5 Tillverkningsindustrin-4,0-0,6 Tjänsteproducenter1,50,7 Handel-0,20,0 Offentliga myndigheter-0,10,0 Produktskatter netto0,70,1 BNP0,3 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

6 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

7 Försörjningsbalans kvartal 3 FörsörjningsbalansFaktisk utveckling Bidrag Hushållens konsumtion2,11,1 Offentlig konsumtion1,90,5 Fasta bruttoinvesteringar3,30,6 Lagerinvesteringar-1,6 Export-1,6-0,8 Import-2,21,0 BNP0,7 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

8 Försörjningsbalans kvartal 3 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,3 Offentlig konsumtion0,1 Fasta bruttoinvesteringar1,2 Lagerinvesteringar Export-0,8 Import-1,2 BNP0,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

9 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

10 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 0,50,1 02Alkohol och tobak 1,00,0 03Kläder och skor 0,90,0 04Boende 1,60,4 05Möbler 4,00,2 06Hälso- och sjukvård 3,70,1 07Transporter och fordon 1,20,2 08Kommunikation -0,30,0 09Fritid och underhållning 3,80,4 10Utbildning 2,70,0 11Hotell och restaurang 3,90,3 12Övriga varor och tjänster 3,40,4 15Svensk konsumtion utomlands 4,60,2 16Utländsk konsumtion i Sverige 2,4-0,2 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,2

11 Offentlig konsumtion Kvartal 3 Offentlig konsumtion1,9 Staten3,9 Primärkommuner1,5 Landsting0,6 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

12 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

13 Fasta bruttoinvesteringar KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier 0,9 0,3 Transportmedel 3,3 0,2 Bostäder 14,1 2,6 Övriga byggnader och anläggningar -0,1 0,0 Programvara mm 1,5 0,3 Totala investeringar 3,3 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

14 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet4,3 3,5 Varuproducenter3,5 1,0 Mineralutvinning -11,7 -0,3 Tillverkningsindustri10,0 1,1 Tjänsteproducenter4,6 2,4 Offentliga myndigheter-1,0 -0,2 Totala investeringar3,3 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

16 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-1,5 Handelns lager-0,3 Övriga lager0,2 Lager totalt-1,6 Samtliga uppgifter avser procentenheter

17 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

18 UtvecklingBidrag Export-1,6-0,8 Varor-2,8 Tjänster1,1 Import-2,21,0 Varor-3,2 Tjänster0,3 Exportnetto*0,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

19 Tjänsteexport och merchanting

20 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

21 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta1,00,81,3 Arbetade timmar Faktiska2,02,21,6 Kalenderkorrigerade0,91,10,4 Säsongrensade0,10,00,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

22 2013kv12013kv22013kv3 Produktionssida -0,50,71,2 Användningssida 1,51,70,1 Avstämd BNP, faktisk 0,71,10,7 Kalenderkorrigerad BNP 1,60,60,3 Samtliga uppgifter anges i procent, volymförändring jfr motsvarande kvartal föregående år Avstämning kvartalen 2013

23 Hushållssektorns inkomster och sparande 2012- 2013 kv 3 2012Kv 1 2013 Kv 3 2013 Disponibel ink, nominell4,74,13,73,6 Disponibel ink, real3,53,13,23,1 Sparkvot12,210,022,69,3 Sparkvot, individuellt5,63,217,33,3 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

24 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

25 Hushållssektorns sparkvot (%)

26 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 3 2013 Primärinkomstsaldot +2,4% Löner +2,9% Kapitalinkomstnetto +25% Transfereringsinkomsterna +5,9% Transfereringsutgifterna +2,9% Disponibel inkomst +3,6% Konsumtionsutgifter i LP+2,6% Sparandet+3 mdkr Finansiellt sparande +2 mdkr

27 Revideringar 2012 till följd av motsektorinformation  Upp med 2,2 mdkr till 192 mdkr Kv 1-2 2013 till följd av uppdaterat underlag  Upp med 0,4 mdkr till 37 mdkr kv 1  Upp med 6,0 mdkr kv 2 till 115 mdkr

28 Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå

29 Finansiellt sparande 2013 kv. 3 1kv20132kv20133kv2013Utv. Kv. 3 Offentlig sektor -6,522,8-20,1 -15,6 Staten exkl. ÅP -7,617,7-14,8 -6,6 Socialförsäkringssektorn -0,81,5-2,4 -4,1 Kommunsektorn 1,93,5-2,9 -4,8 Varav Primärkommuner 2,22,1-2,4 -4,5 Varav Landsting -0,31,4-0,5 -0,4 Löpande priser miljarder kronor

30 Revideringar 2012 i huvudsak pga. ny info om inkomstskatter  Ner med 5,2 mdkrTill -19,5 mdkr Not. Taxeringsutfallet färdigställs i december! 2013 till följd av uppdaterat underlag överlag  Marginellt kv 1 (endast -38 miljoner kronor) Till -6,5 mdkr  Ner med 0,4 mdkrTill 22,7 mdkr

31 Offentliga sektorns finansiella sparande 2012 – 2013 kv. 3 Helår 2012 Kv. 1 2013 Kv. 2 2013 Kv. 3 2013 Finansiellt sparande -19,5-6,522,8-20,1 BNP3 550869922877 % av BNP-0,5-0,72,5-2,3 Löpande priser miljarder kronor samt procent

32 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder Maria Falk Nationalräkenskaperna/SCB Vi ses igen 28 februari 2014!


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser