Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 14 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 14 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 14 september 2012

2 BNP – kvartal 2, 2012 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad1,3 Faktisk0,8 Säsongrensad0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Revideringar av snabben Revideringar snabben tidigare år Snabben – ordinarie kvartal Tillgång2000200120022003200420052006200720082009201020112012 FV näringslivet0,10,5-0,30,4-0,1 0,2 0,6-0,2-1,30,5 FV staten0,20,00,50,30,1-3,51,00,0-1,7-0,8 -0,2-1,0 FV kommunerna-1,20,1-0,1-1,4-0,9-0,4 -0,2-2,1-0,9-2,00,20,8 FV HIO2,2-2,00,8-0,21,00,6-0,60,61,0-0,20,8-1,60,1 Import-2,10,4-2,9-2,8-1,5-1,10,90,31,40,9-0,2 0,8 Användning Hush. kons.utg. -0,50,91,00,60,3-0,30,0-0,20,0-0,40,2-0,90,0 Off. konsum.-0,81,2-0,2-0,70,1-0,2-0,70,0-1,0-0,5-2,0-0,50,7 Fast bruttoinv.-2,8-0,3-4,2-0,8-1,11,80,0-0,6-0,30,1-0,4-2,2-0,2 Lagerinv.*0,50,4-0,20,00,6-0,20,60,30,21,2-0,60,90,4 Export-1,6-1,4 -1,8-3,2-1,10,50,41,3-1,40,20,71,7 BNP-0,30,4-0,10,2-0,2-0,10,20,10,0-0,2-1,00,41,0

4 Revideringar 2010 och 2011 Försörjningsbalans 2010 2011 Hushållens konsumtion 4,0(3,7)2,1(2,0) Offentlig konsumtion 2,1 (1,9) 1,7(1,8) Fasta bruttoinvesteringar 7,2(7,7)6,7(6,2) Lagerinvesteringar, bidrag 2,2(2,1)0,4 (0,6) Export 11,4(11,7)7,1(6,9) Import 12,0(12,7)6,3(6,3) BNP 6,6(6,2)3,9(3,9) Procentuell årsutveckling (utom lager)

5 Bidrag till BNP 2010 FörsörjningsbalansNy berTidigare Hushållens konsumtion2,01,8 Offentlig konsumtion0,60,5 Fasta bruttoinvesteringar1,31,4 Lagerinvesteringar2,22,1 Export5,55,6 Import-5,0-5,3 BNP6,66,2 Första publicering av 2010, summa fyra kvartal, feb 2011: 5,5

6 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

7 BNP, säsongrensad nivå samt trend

8 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet1,81,3 Varuproducenter1,10,3 Tillverkningsindustrin-2,8-0,4 Tjänsteproducenter2,21,0 Handel-0,40,0 Offentliga myndigheter1,50,3 Produktskatter netto-2,2-0,3 BNP1,3 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

9 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

10 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion0,80,4 Offentlig konsumtion0,40,1 Fasta bruttoinvesteringar2,00,4 Lagerinvesteringar-0,5 Export0,0 Import-1,00,4 BNP0,8 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

11 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,2 Offentlig konsumtion0,3 Fasta bruttoinvesteringar-0,3 Lagerinvesteringar Export0,7 Import0,0 BNP0,7 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

12 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

13 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 1,60,2 02Alkohol och tobak -0,80,0 03Kläder och skor -0,70,0 04Boende 2,50,6 05Möbler 2,00,1 06Hälso- och sjukvård 4,10,1 07Transporter och fordon -4,1-0,6 08Kommunikation -0,30,0 09Fritid och underhållning 2,30,3 10Utbildning 3,10,0 11Hotell och restaurang 2,70,2 12Övriga varor och tjänster 2,20,2 15Svensk konsumtion utomlands 0,70,0 16Utländsk konsumtion i Sverige -6,0-0,3 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 0,8

14 Offentlig konsumtion Kvartal 2 Offentlig konsumtion0,4 Staten0,4 Primärkommuner0,3 Landsting0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Fasta bruttoinvesteringar

16

17 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier -3,4 -1,0 Transportmedel 2,8 0,2 Bostäder -9,6 -1,9 Övriga byggnader och anläggningar 13,2 3,5 Programvara mm 6,2 1,0 Totala investeringar 2,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

18 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet2,3 1,9 Varuproducenter5,2 1,4 Tillverkningsindustri3,0 0,3 Mineralutvinning 62,3 0,8 Energi 8,7 0,5 Tjänsteproducenter0,9 0,5 Offentliga myndigheter0,2 0,0 Totala investeringar2,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

19 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

20 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-0,5 Handelns lager0,0 Övriga lager-0,1 Lager totalt-0,5 Samtliga uppgifter avser procentenheter

21 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

22 UtvecklingBidrag Export0,0 Varor-0,6 Tjänster1,5 Import-1,00,4 Varor-2,7 Tjänster4,2 Exportnetto*0,4 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

23 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

24 Sysselsatta Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

25 Arbetade timmar Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år, kalenderkorrigerade tal

26 Avstämning kvartal 2 2012 Innan avstämning Produktionssidan0,7 % Användningssidan0,8 % I fasta priser justerades produktionssidan upp 0,7 miljarder kronor. I löpande priser justerades produktionssidan upp 3,1 miljarder.

27 Hushållssektorns inkomster och sparande 2011 – kv 2 2012 2011Kv 1 2012 Kv 2 2012 Disponibel ink, nominell4,84,03,3 Disponibel ink, real3,52,71,8 Sparkvot10,07,521,1 Sparkvot, individuellt3,60,615,2 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

28 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling

29 Hushållssektorns sparkvot

30 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2012 Primärinkomstsaldot: ökar med 3,1%, Löner +3,9%, Kapitalinkomstnetto 1,5% Transfereringsinkomsterna ökade 2,5 % Transfereringsutgifterna ökade 2,6% Disp inkomsten +3,3% konsumtionsutgifter +2,3% i LP Sparande ökar med 8,9 till 118 mdkr Finansiellt sparande ökar med 9,9 mdkr till 99 mdkr

31 Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå Mnkr

32 Finansiellt sparande 2012 kv2 kv2 2011kv2 2012 Offentlig sektor mdkr36,6 40,0 Staten 24,818,6 Socialförsäkringssektor 9,0 6,3 Kommuner 2,5 11,6 Landsting 0,33,5

33 Offentliga sektorns finansiella sparande 2011-2012 kv 2 2011Kv 1 2012 Kv 2 2012 Finansiellt sparande6,47,040,0 BNP3503859915 % av BNP0,20,84,4 Löpande priser miljarder kronor samt procent

34 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Andreas Lennmalm Maria Falk Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 14 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser