Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 18 september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 18 september 2014."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 18 september 2014

2 BNP – kvartal 2, 2014 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad2,6 Faktisk2,1 Säsongrensad0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Revideringar av snabben

4 Kvartalsförändring i BNP, dekomponerad 2013-2014

5 Revideringar av 2012 och 2013 Försörjningsbalans 2012 2013 Hushållens konsumtion 0,8(1,6)2,1(2,0) Offentlig konsumtion 1,1 (0,3) 1,6(2,0) Fasta bruttoinvesteringar -0,2(3,3)-0,1(-1,1) Lagerinvesteringar, bidrag -1,1(-1,2)0,1 (0,2) Export 1,0(0,7)-0,5(-0,4) Import 0,5(-0,6)-0,8(-0,8) BNP -0,3(0,9)1,5(1,6) Procentuell årsutveckling (utom lager)

6 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

7 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet3,12,2 Varuproducenter3,30,8 Tillverkningsindustrin1,60,2 Tjänsteproducenter3,11,4 Handel4,60,4 Offentliga myndigheter1,40,3 Produktskatter netto1,60,2 BNP2,6 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

8 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

9 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansFaktisk utveckling Bidrag Hushållens konsumtion3,21,5 Offentlig konsumtion0,80,2 Fasta bruttoinvesteringar3,70,9 Lagerinvesteringar0,3 Export1,50,6 Import3,7-1,4 BNP2,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

10 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion1,3 Offentlig konsumtion0,5 Fasta bruttoinvesteringar0,3 Lagerinvesteringar Export0,8 Import1,4 BNP0,7 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

11 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

12 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 4,80,6 02Alkohol och tobak 4,10,1 03Kläder och skor 1,50,1 04Boende 1,30,3 05Möbler 7,90,4 06Hälso- och sjukvård 3,20,1 07Transporter och fordon 7,61,0 08Kommunikation 6,40,2 09Fritid och underhållning 3,20,4 10Utbildning 1,40,0 11Hotell och restaurang 4,70,3 12Övriga varor och tjänster 2,40,3 15Svensk konsumtion utomlands 6,60,3 16Utländsk konsumtion i Sverige 17,1-0,8 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 3,3

13 Offentlig konsumtion Kvartal 2 Offentlig konsumtion0,8 Staten0,3 Primärkommuner0,5 Landsting2,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

14 Fasta bruttoinvesteringar

15 InvesteringstypUtvecklingBidrag Bostäder23,93,8 Övriga byggnader och anläggningar 1,90,4 Transportmedel8,70,6 IKT-utrustning-11,7-0,5 Övriga maskiner och inventarier samt vapensystem -9,6-2,2 Forskning och utveckling7,31,0 Datorprogram och databaser5,60,6 Totala investeringar3,7

16 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet3,2 2,6 Varuproducenter4,3 1,3 Tillverkningsindustri6,7 1,1 Datorer, elektronikvaror11,9 0,5 Tjänsteproducenter2,5 1,3 Offentliga myndigheter6,3 1,1 Totala investeringar3,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

17 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

18 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager0,1 Handelns lager0,4 Övriga lager-0,2 Lager totalt0,3 Samtliga uppgifter avser procentenheter

19 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

20 UtvecklingBidrag Export1,50,6 Varor0,1 Tjänster4,9 Import3,7-1,4 Varor2,9 Tjänster5,6 Exportnetto*-0,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

21 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

22 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta1,31,50,5 Arbetade timmar Faktiska-0,4-0,80,8 Kalenderkorrigerade0,80,32,1 Säsongrensade0,0-0,10,5 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

23 Avstämning kvartal 2 2014 Innan avstämning Produktionssidan2,1 % Användningssidan2,3 % I fasta priser justerades användningssidan ner 2 miljarder kronor. I löpande priser justerades användningssidan upp ytterligare 1,6 miljarder kronor.

24 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2014 Kv2 2013 Kv2 2014 Disponibel ink, nominell2,23,2 Disponibel ink, real1,72,4 Sparkvot26,325,7 Sparkvot, individuellt19,719,1 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

25 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

26 Hushållssektorns sparkvot (%)

27 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2014 Primärinkomstsaldot +3,7% Löner +4,5% Kapitalinkomstnetto +2,1% Transfereringsinkomsterna +0,7% Transfereringsutgifterna +2,5% Disponibel inkomst +3,2% Konsumtionsutgifter i LP+4,0% Sparandet+1,2 mdkr Finansiellt sparande +0,4 mdkr

28 Revideringar i hushållssektorn 1993 kv. 1 – 2014 kv. 2 Finansiellt sparande har reviderats upp:  Helåret 2012: +79 mdr kr till 271 mdr kr  Helåret 2013: +80 mdr kr till 285 mdr kr Största revideringar: Kapitalinkomster Löneinkomster från utlandet

29

30 Finansiellt sparande 2014 kv. 2 (mdkr) 1kv20142kv2014Utveckling 2kv2014 Offentlig förvaltning -18,87,8 -12,3 Statlig förvaltning -21,6-1,9 -14,2 Sociala trygghetsfonder 0,67,6 4,7 Kommunal förvaltning 2,1 -2,8 Varav Primärkommuner 1,32,5 -0,7 Varav Landsting 0,8-0,4 -2,1

31 Revideringar 2014kv1  Ner med 3,4 mdkrTill -18,8 mdkr Största revideringar (+) Mervärdesskatt-1,2 mdkr (+) Inkomstskatter -1,3 mdkr (+) Sociala avgifter-0,8 mdkr

32 Revideringar 2013  Ner med 5,9 mdkrTill -50,4 mdkr Största revideringar (+) Mervärdesskatt -4,7 mdkr (+) Inkomstskatter -2,7 mdkr (+) Extraordinära utdelningar-5,1 mdkr (-) Avyttring av mark-3,2 mdkr (-) Kommunal konsumtion-4,7 mdkr

33 Revideringar 2012  Ner med 7,7 mdkrTill -34,1 mdkr Största revideringar (+) Inkomstskatter -1,1 mdkr (+) Extraordinära utdelningar-4,5 mdkr (-) Anskaffning av mark+1,8 mdkr

34 Offentliga förvaltningens finansiella sparande 2012 – 2014kv2 Helår 2012 Helår 2013 1-2kv 2014 Finansiellt sparande -34,1-50,4-11,1 BNP3 6853 7761 934 % av BNP-0,9-1,3-0,6 Löpande priser miljarder kronor samt procent

35 Ändrad BNP- nivå, löpande pris

36 Ändrad BNP-tillväxt efter uppdateringen

37 Jämförelse före och efter ENS2010

38 Uppdateringar av BNP 38

39 NR och andra källor UH visar C.i.f. – fakturavärde i NR Lönebearbetning redovisas brutto i UH, netto i NR Trepartshandel inte i UH-varor Sysselsättning – bolag FoU- endast udda årsdata

40 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Andreas Lennmalm Mattias Bågling Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 18 september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser