Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten december 2010."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten december 2010

2 Konfidensindikatorn samt genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000-november 2010 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Produktion av sågade trävaror i Sverige per månad 2000-okotber 2010, glidande 12 månaders medelvärde Källa: Skogsindustrierna

4 Svenska kronor per Euro. Januari 2000-November 2010

5 Volymförändring i total orderingång till svenska sågverk jämfört med samma kvartal föregående år Källa: Skogsindustrierna

6 Svenska sågverks leveranser januari-september 2010 Fördelning per marknad Källa: SCB

7 Exporterad volym sågade och hyvlade trävaror januari – september 2010 samt procentuell förändring Källa: SCB

8 Export av sågade trävaror från Sverige till de största utomeuropeiska marknaderna Källa: SCB

9 Produktionen av sågade trävaror i Europa och Nordamerika,

10 Import av rundvirke till Sverige,

11 Import av rundvirke till Sverige, kvartal Källa: SCB

12 Export av rundvirke från Sverige, kvartal 2007–2010 Källa: SCB

13 Konfidensindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–november 2010 Källa: Konjunkturinstitutet

14 Produktion av avsalumassa i Sverige per månad 2000–oktober 2010, glidande 12 månaders medelvärde

15 Svenska kronor per USD januari 2000 –november 2010 Källa: Riksbanken

16 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m november 2010 ( i UDS samt omräknat till SEK) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

17 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–okt 2010/jan–okt 2009 Källa: European Pulp Industry Sector

18 Konfidensindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–november 2010 Källa: Konjunkturinstitutet

19 Produktion av papper i Sverige per månad 2000– oktober 2010, glidande 12 månaders medelvärde

20 Procentuell förändring av pappersproduktionen för vissa marknader, helår 2009/2008 och januari–september 2010/2009 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

21 Industrins orderingång för sågverks–, massa och pappersindustrin, fasta priser kalenderkorrigerad och säsongsrensad per kvartal 2007–2010 Källa: SCB

22 Procentuell utveckling av exportvärde respektive exportvolym för sågverks–, massa– och pappersindustrin Källa: SCB, Skogsindustrierna

23 Investeringar i sågverks-, massa- och pappersindustrin , prognos 2010 löpande penningvärde Källa: SCB, Skogsindustrierna

24 Pappersproduktionen i världen 2000 och 2009 Källa: PPI

25 Strukturutveckling i pappersindustrin Källa: PPI Antal fabriker Kapacitet milj ton Kap/fabrik ton Kap/fabrik ton

26 Strukturutveckling i massaindustrin Antal fabriker Kapacitet milj ton Kap/fabrik ton Kap/fabrik ton

27 Strukturutveckling i sågverksindustrin Antal sågverk (> m 3 ) Total produktion, milj. m3 Prod/sågverk m 3 Prod/sågverk m3


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser