Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 OKTOBER 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 OKTOBER 2014."— Presentationens avskrift:

1 ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 OKTOBER 2014

2 Barometerindikatorn Index, medelvärde=100

3 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100

4 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden Säsongsrensade nettotal

5 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden Säsongsrensade nettotal

6 Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager Säsongsrensade nettotal

7 Tillverkningsindustri Produktionsvolym Säsongsrensade nettotal

8 Tillverkningsindustri Antal anställda Säsongsrensade nettotal

9 Tillverkningsindustri Lönsamhet nulägesomdöme Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

10 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100

11 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet Säsongsrensade nettotal

12 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken Säsongsrensade nettotal

13 Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda Säsongsrensade nettotal

14 Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

15 Detaljhandel Konfidensindikatorn Säsongsrensade nettotal. Index medelvärde = 100

16 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn Säsongsrensade nettotal. Index medelvärde = 100

17 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster Säsongsrensade nettotal

18 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Säsongsrensade nettotal

19 Privata tjänstenäringar Antalet anställda Säsongsrensade nettotal

20 Handel med motorfordon Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100

21 Handel Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

22 Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri Exportorderingång, trendade nettotal

23 Hushåll Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

24 Hushåll Mikro- och makroindex Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

25 Hushåll Att spara är för närvarande Säsongsrensade nettotal (fördelaktigt - ofördelaktigt)

26 Hushåll Ekonomisk situation och sparande Säsongsrensade nettotal

27 Hushåll Renovering av bostaden inom tolv månader Säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt)

28 Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)

29 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 29 oktober 2014 Uppdatering av konjunkturbilden

30 Ovanligt spretig bild av konjunkturutvecklingen Fallande statsobligationsräntor och börskurser, även om viss rekyl senaste veckan Företagsförtroendet generellt sett svagare men undantag finns, t.ex. barometern i Sverige Konsumentförtroendet också svagare Men mycket ljusare bild och robust återhämtning i USA och Storbritannien

31 Fallande statsobligationsräntor Procent, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde

32 Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin har fallit tillbaka i Europa – hittills fortfarande hög nivå i USA Diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden

33 Konsumentförtroendet mattas av Index, medelvärde 100, säsongsrensade månadsvärden

34 Varuexporten ligger still trots ökande orderingång enligt barometern Nettotal respektive procentuell förändring de senaste tre månaderna jämfört med föregående tre månader, säsongsrensade månadsvärden

35 Exporten av varor ligger still, men importen stiger – tyder på stigande inhemsk efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser, säsongsrensade månadsvärden

36 BNP-tillväxten drivs av tjänsteproduktionen Index 2010 = 100, säsongsrensade månadsvärden

37 Sysselsättning överraskar på uppsidan Tusental, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

38 Arbetslösheten fortsätter att falla långsamt Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

39 Inflationen överraskande låg och ser ut att så förbli åtminstone det närmaste året KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden September: Utfall 0,3 procent Prognos 0,7 procent

40 Penningpolitiken Väntad sänkning av reporäntan till noll procent – Första höjning andra kvartalet 2016 enligt Riksbanken – Men tveksamt om inflationen (KPIF) redan då har nått upp till 2 procent som i Riksbankens prognos Viktigt att markera att inflationsmålet har högsta prioritet – Trovärdigheten för inflationsmålet har naggats i kanten Riksbanken tydlig med att regeringen och andra myndigheter bör begränsa hushållens skulder – Bra eftersom reporäntan är ett ineffektivt verktyg – Viktigast är dock att öka utbudet av bostäder Ytterligare penningpolitiska åtgärder möjliga men sannolikt begränsad effekt på konjunkturen

41 Finanspolitiken i budgetpropositionen för 2015 Åtgärderna i BP2015 påverkar inte saldot (netto) men sammansättningen stimulerar efterfrågan något Konjunkturjusterat sparande ökar från -1,2 procent av BNP till -0,7 procent (KI:s augustiprognos) p.g.a. automatisk åtstramning Många åtgärder som påverkar sysselsättning och arbetslöshet i olika riktning – Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre – Höjt tak i A-kassan – Traineejobb och extratjänster i offentlig sektor Vaga formuleringar om överskottsmålet Om konjunkturen blir svagare än väntat och återhämtningen uteblir kan temporär finanspolitisk stimulans vara motiverat

42 Prognosen från augusti står sig trots spretiga indikatorer, men lägre inflation och reporänta Årlig procentuell förändring respektive procent (Reviderade utfall enligt ENS2010 inom parentes.) 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,3-2,2-1,2 (-1,3) Offentligt finansiellt sparande 3 0,500,250,75Reporänta 2 1,50,60,9KPIF 7,67,98,0Arbetslöshet 1 3,11,81,6 (1,5)BNP 201520142013


Ladda ner ppt "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 OKTOBER 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser