Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPU december 2007 071219. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPU december 2007 071219. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 PPU december 2007 071219

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

3 Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

4 Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram 4. KPIX med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 Diagram 5. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

7 Diagram 6. Antal sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

8 Diagram 7. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

9 Diagram 8. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. KPIX Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

11 Diagram 10. KPIX exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

12 Tabell 1 – Nyckeltal, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring om inget annat anges Anm. Bedömning i den senaste penningpolitiska rapporten inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

13 Tabell 2 – Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Anm. Bedömning i den senaste penningpolitiska rapporten inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

14 Tabell 3 – Reporänteprognos Procent, kvartalsgenomsnitt Källor: SCB och Riksbanken

15 Tabell 4 – Senaste utfall och föregående prognos för centrala prognosvariabler Årlig procentuell förändring om inget annat anges Källor: SCB och Riksbanken 1 Utfall för kvartal 4 avser medelvärde för oktober och november. 2 Procent av arbetskraften. 3 Utfall för kvartal 4 avser medelvärde till och med 2007-12-13.


Ladda ner ppt "PPU december 2007 071219. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser