Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik Grand Hotel, Saltsjöbaden den 7 oktober 2010 Förste Vice Riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik Grand Hotel, Saltsjöbaden den 7 oktober 2010 Förste Vice Riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik Grand Hotel, Saltsjöbaden den 7 oktober 2010 Förste Vice Riksbankschef Svante Öberg

2 Diagram 1. BNP-gap i september 2010 och i realtid Procent Källa: Riksbanken

3 Diagram 2. Historiska BNP-trender Index 2000=100 Källor: SCB och Riksbanken

4 Diagram 3. BNP, arbetade timmar och produktivitet Index 2007 kv4 =100 Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckade linjer avser Riksbankens prognoser i PPU september 2008.

5 Diagram 4. BNP-gap enligt Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet Procent

6 Diagram 5. BNP-gap enligt Riksbanken, OECD, IMF och EU-kommissionen Procent

7 Diagram 6. Arbetsmarknadsgap Procentuell avvikelse från HP-trend respektive genomsnitt 2000-2007, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckade linjer avser Riksbankens prognos PPU september 2010.

8 Diagram 7. Indikatorer för näringslivet Avvikelse från genomsnitt, procentenheter Källa: Konjunkturinstitutet Anm. Företagens inflationsförväntningar på 12 månaders sikt avser tiondels procentenheter.

9 Diagram 8. Brist på arbetskraft i näringslivet och kapacitetsutnyttjande i industrin Avvikelse från genomsnitt 1996-2007 Källa: Konjunkturinstitutet

10 Diagram 9. Brist på arbetskraft i näringslivet och arbetslöshet Avvikelser från genomsnitt 2000-2007 Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

11 Diagram 10. BNP-gap och RU-indikator Procentuell avvikelse från HP-trend respektive antal standardavvikelser från genomsnitt Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos PPU september 2010

12 Diagram 11. Industriproduktion, kapacitetsutnyttjande och potentiell industriproduktion Procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB * Beräknad som industriproduktion x (genomsnittligt kapacitetsutnyttjande 1996-2007/kapacitetsutnyttjande).

13 Diagram 12. RU-indikator och inflation mätt med HIKP exklusive energi Procent, avvikelse från genomsnitt 1997 – 2007 Källor: SCB och Riksbanken

14 Diagram 13. Inflation mätt med KPI och KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens i prognos PPU september 2010.

15 Diagram 14. Reporänta Procent, dagsdata respektive kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPU september 2010.


Ladda ner ppt "Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik Grand Hotel, Saltsjöbaden den 7 oktober 2010 Förste Vice Riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser