Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman."— Presentationens avskrift:

1 Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman

2 Länsstyrelsen Västernorrland Har uppdrag att samordna statliga intressen i länet och är en länk mellan regeringen och länets kommuner och dess invånare Arbetar med frågor som rör hela samhället och dess medborgare Vi finns i Härnösand med lokalkontor i Ånge och Örnsköldsvik Landshövding Bo Källstrand Ca 260 anställda

3 Stöd till företag  Länsstyrelsen kan lämna bidrag till företag som vill investera och växa (anställa)  Bidrag/stöd har funnits sedan 1960-talet i olika former och syftar bland annat till att utjämna lägesnackdelar  Länet indelat i olika stödområden (A och B samt glesbygd resp landsbygd)  Bidrag kan beviljas upp till 50 %, vanligtvis 25 % av en investering  Länsstyrelsen beslutar om ca 120 milj kronor per år (företagsstöd och projektmedel)

4 Generella villkor ( regionalt bidrag till företagsutveckling)  Minst 50% av sysselsättning/lön i företaget  För små och medelstora företag med färre än 250 anställda och antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 milj Euro eller balansomslutning som motsvarar högst 42 milj Euro  Max bidrag till ett företag är 1,2 milj kronor under en period av tre skatteår (räkenskapsår)  Registrerat företag, ej privatperson  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens  Bidrag utbetalas i efterhand mot redovisning av nedlagda kostnader  Ej bidrag till utgifter för normala driftskostnader

5 Konsultcheck  Kan användas för att anlita extern konsult.  Uppdraget ska vara av strategisk betydelse för företaget (extra ordinär insats).  Som uppdrag kan godkännas ledarutbildning för företagsledare (VD)  Max andel bidrag är 50%, dock högst kronor.  Kan sökas av företag i hela landet.  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens.

6 Mikrobidrag  Bidrag oftast till mindre företag/nystartade företag  Bidrag till marknadsföring, investeringar i inventarier mm  Max bidrag 50%, för investering som uppgår till högst kronor oavsett stödområde.  Ej Sundsvalls tätort  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens

7 Investeringsstöd  Upp till 1,2 milj kronor i bidrag under en period av tre skatteår (räkenskapsår)  Bidrag till investeringar i byggnader, maskiner, marknadsföring, produktutveckling etc  25 – 50 % i bidrag, varierar med lokalisering mm.  Ej möjligt i Sundsvalls tätort  Stöd större än 1,2 milj kronor är möjliga i RIS (regionalt investeringsstöd)

8 Samverkansprojekt  Minst 3 företag i samverkan, mindre företag  Investeringar och arbeten som inte kan genomföras utan samverkan – MERVÄRDEN  Kan sökas av företag i hela landet Innovationsbidrag  Stöd för produktutveckling med teknisk höjd  Egen tid och externa kostnader  Hanteras av ALMI Företagspartner Mitt AB, beslutas av länsstyrelsen Kommersiell service  Hemsändningsbidrag  Investeringar  Servicebidrag

9 Utökade stödmöjligheter - kompetensutveckling  Bidrag till företag som vill genomföra en inventering av befintlig kompetens i företaget (konsultcheck med max kr i bidrag)  Bidrag till genomförande av utbildning (25-50%, för kostnader upp till totalt kr)  Kursavgifter  Tid  Resor och boende

10 Tveka inte att ta en kontakt med oss om du vill veta mer Margit Bäckman


Ladda ner ppt "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman."

Liknande presentationer


Google-annonser