Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen."— Presentationens avskrift:

1 Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen

2 Länsstyrelsen Västernorrland Samordnar statliga intressen i länet och är en länk mellan regeringen och länets kommuner samt invånare Arbetar med frågor som rör hela samhället och dess medborgare Vi finns i Härnösand, Ånge och Örnsköldsvik Landshövding Bo Källstrand Ca 260 anställda

3 Stöd till företag  Länsstyrelsen kan ge stöd till företag som vill investera och växa (anställa)  Beslutar om ca 120 Mkr per år.  Länet indelat i olika stödområden  Syftar bl a till att utjämna lägesnackdelar  Max belopp till ett företag är 1,2 Mkr  Stödprocent upp till 50%, vanligtvis 25% av en investering

4 Generella villkor  Minst 50% av sysselsättning/lön i företaget  För företag med upp till 250 anställda  En omsättning på max 50 Meuro eller balansoms 42 Meuro.  Registrerat företag, ej privatperson  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens  Stöd utbetalas i efterhand mot redovisning  Ej stöd till utgifter för normal drift

5 Konsultcheck  Kan användas för att anlita extern konsult.  Uppdraget ska vara av strategisk betydelse för företaget.  Som uppdrag kan godkännas ledarutbildning för företagsledare (VD)  Max andel stöd är 50%, dock högst 150 000 kr.  Kan sökas av företag i hela länet.  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens.

6 Mikrobidrag  Stöd till mindre företag/nystartade företag  Stöd till marknadsföring, investeringar i inventarier mm  Max bidrag 50%, dock högst 30 000 kr.  Ej Sundsvalls tätort  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens

7 Investeringsstöd (Regionalt bidrag till företagsutveckling)  Upp till 1,2 Mkr i bidrag under en 3 års period  Hela länet men Ej Sundsvalls tätort  Stöd till investeringar i byggnader, maskiner, marknadsföring, produktutveckling  Vanligtvis 25 eller 50 % i stöd, varierar med lokalisering mm.  Stöd större än 1,2 Mkr är möjliga (RIS)

8 Utökade stödmöjligheter - kompetensutveckling  Stöd till företag som vill genomföra en inventering av befintlig kompetens i företaget (50 %, max 150 000 kr bidrag/företag)  Stöd till genomförande av utbildning (25-50%, max 500 000 kr stödunderlag/kostnader)  Kursavgifter  Tid  Resor och boende

9 Behov av utveckling av regelverk och bedömningar  Nuvarande regelverk är ej i alla avseenden anpassat till dagens behov  Mindre tillverkande företag – mer tjänsteföretag  Snedfördelning män – kvinnor  Initiativ:  Handläggningstider och service  Riktade satsningar – Kompetensbollen m fl  Marknadsföring – att synliggöra  Påverka till utveckling av regelverk = Göra det enklare för företag att söka stöd!

10 Tveka inte att ta en kontakt om du vill veta mer! Magnus Karlsson, sektionschef 0611-349077 070-1912249 magnus.karlsson@lansstyrelsen.se Margit Bäckman, 0611-349054 Sten Forsberg, 0611-349057 Margaretha Jonsson, 0611-349004 Lars Innerstedt, 0611-349040 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

11 Samverkansprojekt  Minst 3 företag i samverkan, SME-företag (men ett kan vara stort)  Investeringar och arbeten som inte kan genomföras utan samverkan – MERVÄRDEN  Kan sökas av företag i hela länet Innovationsbidrag i form av innovationscheckar  Stöd för produktutveckling med innovativ höjd  Egen tid och externa kostnader, max 50 % / 50 tkr bidrag  Söks hos och hanteras av ALMI, beslutas av länsstyrelsen Kommersiell service – Stöd till landbygdsbutiker  Hemsändningsbidrag  Investeringsbidrag  Servicebidrag


Ladda ner ppt "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser