Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen."— Presentationens avskrift:

1 Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen

2 Länsstyrelsen Västernorrland Samordnar statliga intressen i länet och är en länk mellan regeringen och länets kommuner samt invånare Arbetar med frågor som rör hela samhället och dess medborgare Vi finns i Härnösand, Ånge och Örnsköldsvik Landshövding Bo Källstrand Ca 260 anställda

3 Stöd till företag  Länsstyrelsen kan ge stöd till företag som vill investera och växa (anställa)  Beslutar om ca 120 Mkr per år.  Länet indelat i olika stödområden  Syftar bl a till att utjämna lägesnackdelar  Max belopp till ett företag är 1,2 Mkr  Stödprocent upp till 50%, vanligtvis 25% av en investering

4 Generella villkor  Minst 50% av sysselsättning/lön i företaget  För företag med upp till 250 anställda  En omsättning på max 50 Meuro eller balansoms 42 Meuro.  Registrerat företag, ej privatperson  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens  Stöd utbetalas i efterhand mot redovisning  Ej stöd till utgifter för normal drift

5 Konsultcheck  Kan användas för att anlita extern konsult.  Uppdraget ska vara av strategisk betydelse för företaget.  Som uppdrag kan godkännas ledarutbildning för företagsledare (VD)  Max andel stöd är 50%, dock högst kr.  Kan sökas av företag i hela länet.  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens.

6 Mikrobidrag  Stöd till mindre företag/nystartade företag  Stöd till marknadsföring, investeringar i inventarier mm  Max bidrag 50%, dock högst kr.  Ej Sundsvalls tätort  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens

7 Investeringsstöd (Regionalt bidrag till företagsutveckling)  Upp till 1,2 Mkr i bidrag under en 3 års period  Hela länet men Ej Sundsvalls tätort  Stöd till investeringar i byggnader, maskiner, marknadsföring, produktutveckling  Vanligtvis 25 eller 50 % i stöd, varierar med lokalisering mm.  Stöd större än 1,2 Mkr är möjliga (RIS)

8 Utökade stödmöjligheter - kompetensutveckling  Stöd till företag som vill genomföra en inventering av befintlig kompetens i företaget (50 %, max kr bidrag/företag)  Stöd till genomförande av utbildning (25-50%, max kr stödunderlag/kostnader)  Kursavgifter  Tid  Resor och boende

9 Behov av utveckling av regelverk och bedömningar  Nuvarande regelverk är ej i alla avseenden anpassat till dagens behov  Mindre tillverkande företag – mer tjänsteföretag  Snedfördelning män – kvinnor  Initiativ:  Handläggningstider och service  Riktade satsningar – Kompetensbollen m fl  Marknadsföring – att synliggöra  Påverka till utveckling av regelverk = Göra det enklare för företag att söka stöd!

10 Tveka inte att ta en kontakt om du vill veta mer! Magnus Karlsson, sektionschef Margit Bäckman, Sten Forsberg, Margaretha Jonsson, Lars Innerstedt,

11 Samverkansprojekt  Minst 3 företag i samverkan, SME-företag (men ett kan vara stort)  Investeringar och arbeten som inte kan genomföras utan samverkan – MERVÄRDEN  Kan sökas av företag i hela länet Innovationsbidrag i form av innovationscheckar  Stöd för produktutveckling med innovativ höjd  Egen tid och externa kostnader, max 50 % / 50 tkr bidrag  Söks hos och hanteras av ALMI, beslutas av länsstyrelsen Kommersiell service – Stöd till landbygdsbutiker  Hemsändningsbidrag  Investeringsbidrag  Servicebidrag


Ladda ner ppt "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Sten Forsberg näringslivssektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser