Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.VINNOVA.SE Finansieringsform BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.VINNOVA.SE Finansieringsform BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Finansieringsform BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten bredvid VINNOVA-loggan. 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet.

2 VINNOVA Verket för Innovationssystem stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta Statlig myndighet under Näringsdepartementet www.vinnova.se Ann-Louise Persson Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm 08-473 3000 2013-04-25 Venture Cup Öst Bild 2

3 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation – 2008:762 Allmänna bestämmelserNystartade innovativa företag Innebörden av vissa begreppInnovationsrådgivning Allmänna bestämmelser om stödTillfälligt anställa högkvalificerad Stödnivåerpersonal Kostnader för immateriella rättigheterInnovationskluster Teknisk förstudieFörfarandet i stödärenden Process- och organisationsinnovationerÅterbetalning och återkrav inom tjänstesektornSärskilda bestämmelser om lån Övriga bestämmelser Bild 3

4 Statsstöd Olika %-satser för olika aktiviteter (2008:762) (grundforskning, tillämpad forskning, experimentell utveckling, produktutveckling, nystartade innovativa företag, teknisk förstudie mm) Försumbart stöd eller de-minimi stöd Max 200 000 euro per företag och tre beskattningsår Viktigt att det i beslutet står om försumbart stöd. Företaget ska själva hålla reda på tidigare offentlig finansiering. Bild 4

5 Företag Enligt 2008:762 Små- och medelstora (fristående ftg och ftg tills med partner- företag eller anknutna ftg) Små företag (fristående ftg och ftg tills med partner- företag eller anknutna ftg) Anställda färre än25050 Årsomsättning högst eller Balansomslutning högst 50 milj euro 43 milj euro 10 milj euro Bild 5

6 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigade kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Instrument, utrustning mark och byggnader Konsulter och liknande tjänster Övriga omkostnader (indirekta kostnader med högst 30% på stödberättigande personalkostnader) Bild 6

7 Utlysningar – inbjudan att söka http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/ Bild 7

8 Vilka utlysningar finns just nu? Bild 8

9 HUR? Bild 9

10 När ansökningstiden gått ut - bedömningar  Interna bedömningar  Externa bedömningar av specialister  Intervjuer - ofta Bild 10

11 Besked  Beviljas finansiering som BIDRAG  Avslag Meddelas via ett beslut som skickas till sökande och projektledare via e-post. Exempel VINN NU våren 2013 – inkom 153 ansökningar, upp till 16 kan finansieras det blir 137 besvikna Bild 11

12 Ny nomenklatur Projektpart = ”den eller de aktörer, inklusive Koordinatorn, som genomför projektet oavsett om de får bidrag eller inte. Finansiär eller underleverantör är inte Projektpart.” Koordinator = ”den Projektpart som samordnar projektet, mottar VINNOVAs utbetalning av bidrag och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt § 1.6 under rubriken Koordinatorns åtaganden.” Bild 12

13 VILLKOR för BIDRAG VINNOVAs allmänna villkor för bidrag – 2013 Det finstilta är VIKTIGT att läsa och förstå. §1 Genomförande av projektet§6 Finansiella bestämmelser §2 Underleverantör§7 Nyttiggörande av resultat och spridning §3 Tillträde och frånträde§8 Revision §4 Ändrade förutsättningar§9 Sanktioner §5 Ekonomiska svårigheter§10 Ändringar och tillägg Bild 13

14 Rapporter och utbetalningar  BAS-rapport. Elektronisk blankett som ska ha inkommit till VINNOVA och som är en förutsättning för att starta projektet. När rapporten godkänns betalas första delen av bidraget ut.  Lägesrapport. Vid längre projekt lägesrapport (ibland flera), som efter godkännande sätter igång utbetalningen av nästa del av bidraget.  Slutrapport. Summering av projektresultaten och redovisning hur pengarna använts. Efter godkännande betalas sista delen av bidraget ut. Bild 14

15 Revision och revisorsintyg  När företag beviljats 3 milj kronor eller mer ska revisorsintyg lämnas.  VINNOVA anlitar aukt revisorer för granskning av ekonomi i projekt. Bild 15


Ladda ner ppt "WWW.VINNOVA.SE Finansieringsform BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information."

Liknande presentationer


Google-annonser