Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier"— Presentationens avskrift:

1 BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier
Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten bredvid VINNOVA-loggan. 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet. Finansieringsform BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier

2 VINNOVA Verket för Innovationssystem
stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Ann-Louise Persson Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Venture Cup Öst

3 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation – 2008:762
Allmänna bestämmelser Nystartade innovativa företag Innebörden av vissa begrepp Innovationsrådgivning Allmänna bestämmelser om stöd Tillfälligt anställa högkvalificerad Stödnivåer personal Kostnader för immateriella rättigheter Innovationskluster Teknisk förstudie Förfarandet i stödärenden Process- och organisationsinnovationer Återbetalning och återkrav inom tjänstesektorn Särskilda bestämmelser om lån Övriga bestämmelser

4 Statsstöd Olika %-satser för olika aktiviteter (2008:762) (grundforskning, tillämpad forskning, experimentell utveckling, produktutveckling, nystartade innovativa företag, teknisk förstudie mm) Försumbart stöd eller de-minimi stöd Max euro per företag och tre beskattningsår Viktigt att det i beslutet står om försumbart stöd. Företaget ska själva hålla reda på tidigare offentlig finansiering.

5 Företag Enligt 2008:762 Små- och medelstora
(fristående ftg och ftg tills med partner-företag eller anknutna ftg) Små företag Anställda färre än 250 50 Årsomsättning högst eller Balansomslutning högst 50 milj euro 43 milj euro 10 milj euro

6 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigade kostnader
Personalkostnader Övriga driftskostnader Instrument, utrustning mark och byggnader Konsulter och liknande tjänster Övriga omkostnader (indirekta kostnader med högst 30% på stödberättigande personalkostnader)

7 Utlysningar – inbjudan att söka

8 Vilka utlysningar finns just nu?

9 HUR?

10 När ansökningstiden gått ut - bedömningar
Interna bedömningar Externa bedömningar av specialister Intervjuer - ofta

11 Besked Beviljas finansiering som BIDRAG Avslag
Meddelas via ett beslut som skickas till sökande och projektledare via e-post. Exempel VINN NU våren 2013 – inkom 153 ansökningar, upp till 16 kan finansieras det blir 137 besvikna

12 Ny nomenklatur Projektpart = ”den eller de aktörer, inklusive Koordinatorn, som genomför projektet oavsett om de får bidrag eller inte. Finansiär eller underleverantör är inte Projektpart.” Koordinator = ”den Projektpart som samordnar projektet, mottar VINNOVAs utbetalning av bidrag och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt § 1.6 under rubriken Koordinatorns åtaganden.”

13 VILLKOR för BIDRAG VINNOVAs allmänna villkor för bidrag – 2013
Det finstilta är VIKTIGT att läsa och förstå. §1 Genomförande av projektet §6 Finansiella bestämmelser §2 Underleverantör §7 Nyttiggörande av resultat och spridning §3 Tillträde och frånträde §8 Revision §4 Ändrade förutsättningar §9 Sanktioner §5 Ekonomiska svårigheter §10 Ändringar och tillägg

14 Rapporter och utbetalningar
BAS-rapport. Elektronisk blankett som ska ha inkommit till VINNOVA och som är en förutsättning för att starta projektet. När rapporten godkänns betalas första delen av bidraget ut. Lägesrapport. Vid längre projekt lägesrapport (ibland flera), som efter godkännande sätter igång utbetalningen av nästa del av bidraget. Slutrapport. Summering av projektresultaten och redovisning hur pengarna använts. Efter godkännande betalas sista delen av bidraget ut.

15 Revision och revisorsintyg
När företag beviljats 3 milj kronor eller mer ska revisorsintyg lämnas. VINNOVA anlitar aukt revisorer för granskning av ekonomi i projekt.


Ladda ner ppt "BIDRAG Lån Stipendium Royalty Aktier"

Liknande presentationer


Google-annonser