Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS – Daglig verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS – Daglig verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 LSS – Daglig verksamhet

2 Innehållsförteckning
Bakgrund, syfte, målgrupp och metod 3 Bemötande Delaktighet i val av arbete, arbetsuppgifter samt gemenskapen på arbetsplatsen 5 Synpunkter Totalbetyg Sammanfattning

3 Bakgrund, syfte målgrupp och metod
Åre kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för människor och företag att leva och verka i kommunen. Målet är att erbjuda en god service med hög kvalitet och att anpassa verksamheten till invånare och brukares behov. För att följa upp de mål som politikerna formulerat för de olika verksamheterna och för att få medborgarna och brukarnas synpunkter på den kommunala servicen genomför de med jämna mellanrum uppföljningar av verksamheterna. I denna målgrupp ingår brukare som har daglig verksamhet. 14 personer har besvarat enkäten. Genomgående kan man säga att baserna i antalet svarande är små vilket gör att man får behandla resultatet med viss försiktighet.

4 Bemötande Styrkor 7 av 10 (71 %) är nöjda med det bemötande man får från personalen. Av dessa är det 64 % som svarar det högsta betyget, alltså betyg 5. 7 % ( 1 person) uppger att man är missnöjd med bemötandet från personalen.

5 Delaktighet, arbetsuppgifter samt arbetsplats
Styrkor Drygt 9 av 10 (93 %) svarar att man är nöjd med delaktigheten i sitt arbete, nöjd med sina arbetsuppgifter samt nöjd med gemenskapen på arbetsplatsen. Inom samtliga tre frågor är det 7 % (1 person) som uppger ett missnöje.

6 Synpunkter Framföra synpunkter
Drygt 7 av 10 (72 %) är nöjda med möjligheten som finns att framföra synpunkter. Drygt 1 av 10 (14 %) är av motsatt uppfattning och svarar missnöjd när det handlar om möjligheten att framföra synpunkter. Hur synpunkterna tas tillvara 65 % är nöjd med hur synpunkterna tas tillvara. 7 % (1 person) är av motsatt uppfattning och svarar missnöjd.

7 Totalbetyg Totalbetyg
Drygt 6 av 10 (64 %) är som helhet nöjda med den dagliga verksamheten. 7 % (1 person) är uppger ett missnöje med den dagliga verksamheten. Noterbart är andelen som anger betyget ”varken nöjd eller missnöjd”.

8 Sammanfattning Totalt sett uppger drygt 6 av 10 (64 %) att man som helhet är nöjd med den dagliga verksamheten. 29 % uppger varken nöjd eller missnöjd som helhetsbetyg, betyg 3 på skalan. Missnöjet i undersökningen är lågt och uppgår endast till 7 % ( 1 person) Noterbart är andelen ”varken nöjd eller missnöjd” svar som på flertalet frågor är relativt hög.


Ladda ner ppt "LSS – Daglig verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser