Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänt Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag beviljas inte i följande fall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänt Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag beviljas inte i följande fall."— Presentationens avskrift:

1 Allmänt Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag beviljas inte i följande fall Till företag som bedriver primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn. Där bidraget bedöms påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten bedrivs.

2 Prioriterade insatsområden Affärsutveckling - Framtagande av affärs- marknadsplaner. Utveckling av grafisk profil, hemsida, marknadsförings- material och liknande insatser som leder till ökad försäljning. Dock inte direkt marknadsföring via media. Produktutveckling - utveckling av nya produkter / upplevelser / tjänster. Exempelvis designutveckling, framtagande av prototyp och liknande insatser.

3 Konsultcheck Konsultcheck kan sökas för inköp av externa konsulttjänster. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 % av kostnaderna och högst 150.000 kronor. Åtgärder skall vara genomförda senast 6 månader efter beslut. Prioriterade målgrupper Företag som satsar på marknader utanför Gotland.

4 Mikrostöd Mikrostöd kan sökas för inköp av externa tjänster. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 % av kostnaderna och högst 30.000 kronor. Åtgärder skall vara genomförda senast 3 månader efter beslut. Prioriterade målgrupper Nystartade företag, 0-3 år. Yngre företagare, under 35 år. Företag som satsar på marknader utanför Gotland.

5 Samverkansstöd Stöd kan sökas för projekt som genomförs av minst 3 fristående företag. Bidrag kan uppgå till maximalt 50 % av kostnaderna och högst 500 000 kronor per projektdeltagare. Projektet skall vara begränsat i tid samt för de deltagande företagen skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå. Prioriterade målgrupper Företag från olika branscher. Företag som satsar på marknader utanför Gotland.

6 Investeringsstöd Bidrag kan beviljas för insatser som beräknas generera 3-5 nya arbetstillfällen hos sökande företag inom en 12 månaders period. Bidrag kan sökas för: -Byggnader eller anläggningar avsedda för stadigvarande bruk - Maskiner eller andra inventarier, dock inte fordon. Bidrag kan uppgå till max 25 % av investering och maximalt 1 800 tkr.


Ladda ner ppt "Allmänt Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag beviljas inte i följande fall."

Liknande presentationer


Google-annonser