Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Magnus Karlsson Sektionschef näringslivssektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Magnus Karlsson Sektionschef näringslivssektionen."— Presentationens avskrift:

1 Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Magnus Karlsson Sektionschef näringslivssektionen

2 Länsstyrelsen Västernorrland Samordnar statliga intressen i länet och är en länk mellan regeringen och länets kommuner samt invånare Arbetar med frågor som rör hela samhället och dess medborgare Vi finns i Härnösand, Ånge och Örnsköldsvik Landshövding Bo Källstrand Ca 260 anställda

3 Stöd till företag  Länsstyrelsen ger stöd till företag som vill investera och växa (anställa)  Beslutar om ca 120 Mkr per år.  Länet indelat i olika stödområden  Syftar bla till att utjämna lägesnackdelar  max belopp till ett företag är 1,2 Mkr  Stödprocent upp till 50%, vanligtvis 25% av en investering

4 Generella villkor  Minst 50% av sysselsättning/lön i företaget  För företag med upp till 250 anställda  En omsättning på max 50M euro eller balansoms 42M euro.  Registrerat företag, ej privatperson  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens  Stöd utbetalas i efterhand mot redovisning  Ej stöd till utgifter för normal drift

5 Konsultcheck  Kan användas för att anlita extern konsult.  Uppdraget ska vara av strategisk betydelse för företaget.  Som uppdrag kan godkännas ledarutbildning för företagsledare (VD)  Max andel stöd är 50%, dock högst 150 000 kr.  Kan sökas av företag i hela länet.  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens.

6 Mikrobidrag  Stöd till mindre företag/nystartade företag  Stöd till marknadsföring, investeringar i inventarier mm  Max bidrag 50%, dock högst 30 000 kr.  Ej Sundsvalls tätort  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens

7 Investeringsstöd (Regionalt bidrag till företagsutveckling)  Upp till 1,2 Mkr i stöd under en 3 års period  Ej Sundsvalls tätort  Stöd till investeringar i byggnader, maskiner, marknadsföring, produktutveckling etc  Vanligtvis 25% i stöd, varierar med lokalisering mm.  Stöd större än 1,2 Mkr är möjliga (RIS)

8 Utökade stödmöjligheter - kompetensutveckling  Stöd till företag som vill genomföra en inventering av befintlig kompetens i företaget (max 150 000 kr/företag)  Stöd till genomförande av utbildning (25-50%, max 500 000 kr i stödunderlag)  Kursavgifter  Tid  Resor och boende

9 Tveka inte att ta en kontakt om du vill veta mer! Magnus Karlsson 0611-349077 070-1912249 magnus.karlsson@lansstyrelsen.seagnus.karlsson@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

10 Samverkansprojekt  Minst 3 företag i samverkan, mindre företag  Investeringar och arbeten som inte kan genomföras utan samverkan – MERVÄRDEN  Kan sökas av företag i hela länet Innovationsbidrag  Stöd för produktutveckling med teknisk höjd  Egen tid och externa kostnader  Hanteras av ALMI, beslutas av länsstyrelsen Kommersiell service  Hemsändningsbidrag  Investeringar  Servicepunkter

11 Behov av utveckling av regelverk och bedömningar  Nuvarande reglerverk är ej i alla avseenden anpassat till dagens behov  Mindre tillverkande företag – mer tjänsteföretag  Snedfördelning män – kvinnor  Initiativ:  Handläggningstider och service  Riktade satsningar – Kompetensbollen mfl  Marknadsföring – att synliggöra  Påverka till utveckling av regelverk = Göra det enklare för företag att söka stöd!


Ladda ner ppt "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Magnus Karlsson Sektionschef näringslivssektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser