Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny anställningsordning och befattningsstruktur vid LTU Erik Höglund, prorektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny anställningsordning och befattningsstruktur vid LTU Erik Höglund, prorektor."— Presentationens avskrift:

1 Ny anställningsordning och befattningsstruktur vid LTU Erik Höglund, prorektor

2 Bakgrund  Propositionen ”En akademi i tiden” (2009/10:149), riksdagsbeslut 2010-06-15  Avreglering av bla:  Intern organisation  Studentinflytande  Gemensamma beslutsorgan  Läraranställningar, utom professor och lektor  etc  Regeringen förutsätter lärosätessamverkan

3 Strategier I första hand professorer, biträdande professorer och lektorer ska anställas som lärare. Anställa lärare och forskare som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande konstnärliga kvalifikationer. Lediga befattningar och uppdrag som ämnesföreträdare normalt ska annonseras externt. Kallelseförfarande för anställning av professor som är av särskild betydelse för verksamheten ska användas restriktivt. Universitetet ska möjliggöra användning av en tydlig karriärväg för nyligen disputerade lärare, så kallat ”karriärspår”. Anställning av universitetsadjunkt kan ske då särskilda skäl föreligger. Vid anställning av en universitetsadjunkt ska en kompetensutvecklingsplan upprättas. Satsa på kompetensutveckling av lärare för att kunna hålla hög nivå i undervisning och forskning. Anställning av adjungerade lärare och gästlärare för utbyte med företag, andra universitet, myndigheter, skola och samhället i övrigt.

4 Ledstjärnor  En enkel och tydlig struktur  En benämning - en innebörd (tex lektorsbegreppet)  Transparens i hur man rör sig mellan olika anställningar  Tydliga karriärvägar

5 Befattningar & tidsbegränsning fr o m 1/1 2011 Professor Lektor Biträdande Lektor ( 4+1 år)* Adjunkt Adjungerad Adjunkt Konstnärlig grund 5+5 år Post Doc anställning 2 år Adjungerad Lektor Konstnärlig grund 5+5 år Biträdande Professor Adjungerad Professor 12 år Konstnärlig grund 5+5 år Biträdande Professor Professor Lektor Biträdande Professor Gästprofessor 5 år Gästlärare Lektor Lektor Biträdande Professor Professor Forskarutbildning Befattningen regleras i Högskoleförordningen Befattningen regleras ej i Högskoleförordningen Rekryteringsväg inRekryteringsväg in Karriärstege Kompetensutvecklingsplan * - kräver kollektivavtal, annars 2 år o därutöver tv

6 Ämnesföreträdare  Ämnesföreträdare 6 år, med möjlighet till förlängning. Synkroniserat med nämndernas utvärderingar; Annonseras som "Professor med uppdrag som Äf”

7 Uppdraget  Utarbeta förslag till ny befattningsstruktur  Föreslå ev ändring av anställningsvillkor för professor tillika ämnesföreträdare  Beakta:  nationella SUHF- rekommendationer  Ingångna kollektivavtal beträffande tidsbegränsade anställningar  LAS

8 Förväntat resultat  Vilka befattningar ska finnas vid LTU:  dels i det akademiska karriärsystemet?  dels övriga befattningar nödvändiga för undervisning, handledning o forskning?  Behörighetskrav och bedömningsgrunder för respektive befattning (utöver de som regeringen fastställer):  Sakkunniggranskning  Pedagogisk kompetens/utbildning  Kallelseförfarande  Villkor för befordran

9 Förslag på befattningar & tidsbegränsning fr o m 1/1 2011 Professor Lektor Biträdande Lektor ( 4+1 år)* Adjunkt Adjungerad Adjunkt Konstnärlig grund 5+5 år Post Doc anställning 2 år Adjungerad Lektor Konstnärlig grund 5+5 år Biträdande Professor Adjungerad Professor 12 år Konstnärlig grund 5+5 år Biträdande Professor Professor Lektor Biträdande Professor Gästprofessor 5 år Gästlärare Lektor Lektor Biträdande Professor Professor Forskarutbildning Befattningen regleras i Högskoleförordningen Befattningen regleras ej i Högskoleförordningen Rekryteringsväg inRekryteringsväg in Karriärstege Kompetensutvecklingsplan * - kräver kollektivavtal, annars 2 år o därutöver tv


Ladda ner ppt "Ny anställningsordning och befattningsstruktur vid LTU Erik Höglund, prorektor."

Liknande presentationer


Google-annonser