Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖS Anvisningar. ÖS Anvisningar 2011 Bakgrund: ÖS anvisningar är de planeringsanvisningar som ÖS ger ut till kansliet och förbunden för att inrikta planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖS Anvisningar. ÖS Anvisningar 2011 Bakgrund: ÖS anvisningar är de planeringsanvisningar som ÖS ger ut till kansliet och förbunden för att inrikta planering."— Presentationens avskrift:

1 ÖS Anvisningar

2 ÖS Anvisningar 2011 Bakgrund: ÖS anvisningar är de planeringsanvisningar som ÖS ger ut till kansliet och förbunden för att inrikta planering och genomförande av verksamhet. För att genomföra år 2011 krävs att vi påbörjar planering redan nu. Handboken har skickats ut digitalt och finns på funktionärssidan. Det blir t.v ingen tryckt skrift Anvisningarna innehåller: Planeringsförutsättningar Riktlinjer Handlingsregler Affärsplaner Kalender Dagens läge Stora förändringar och osäkerheter främst avseende Försvarsmaktens inriktning mot yrkesförsvar, organisationsstödets avveckling, Coalition of the willing etc. Detta innebär så stora konsekvenser för all vår verksamhet så vi ger ut preliminära anvisningar. ÖS har pga detta inte heller reviderat affärsplanen

3 Planeringsförutsättningar Enligt föregående sida med bedömningar: Ungdomsverksamhet får större betydelse Behov av stöd ute på förbanden Försvarsinformation på uppdrag Varumärkesarbete kommer att påverka Ny rekryteringsstrategi nödvändig då vår målgrupp försvinner Osäkerheter i vilka utbildningar och bemanningar som behövs Försämrad ekonomi Blir det en ny frivillig försvarsorganisation så gäller inte anvisningarna. Riktlinjer Fortsatt utveckling mot FM och samhället Ungdomsverksamhet PRIO Väpnad strid o internationell verksamhet Krishantering och stöd till samhället Kvalitetssäkring av planering och genomförande av utbildning Huvudmannaskap och utbildningsportal Samgående o fördjupad samordning internt och externt Utveckla kontakter med andra organisationer Åtgärdsplaner för att minska kostnader

4 Handlingsregler Utbildning Försvarsmakten Kvalitetssäkring, även elever Samordning inom region och med andra organisationer Prio instruktörsutbildning och kompletteringsutbildning Informera FM om pågående verksamhet Utbildning Stöd till samhället Engagera fler medlemmar i samhällets krishantering Aktivt utveckla uppdrag och kontakter med ”civila” företrädare Ungdom Stödja FM med rekrytering till frivillig grundutbildning Öka antalet ungdomar

5 Handlingsregler Rekrytering Ny målsättning och prioriterade målgrupper Befrielse från central avgift och bör från förenings/förbundsavgift

6 Handlingsregler Försvarsinformation Informera om pågående händelseutveckling för både FM och samhällets krishantering Information och marknadsföring Kompetens och organisationens förmåga Ledande frivillig försvarsorganisationen Professionella och kunniga Kompetent utbildningsorganisation Levererar efterfrågad effekt Remissinstans Stort ansvar för frivilligheten Centralt skall vi påverka implementering av Riksdagsbeslut samt informera medlemmar om förändringar så de kan påverka beslut. Agera aktivt på alla nivåer

7 Handlingsregler Funktionärer Större ansvar vid informationsspridning Utvecklingsplan och utbildning Instruktörer Utveckla instruktörer Kvalitetssäkring Verksamhetsplanering och ekonomi 1.Militära uppdrag på militära medel 2.Samhällsuppdrag på samhällsmedel 3.Egen utbildning på egna medel

8 ÖS Anvisningar Försvarsutbildarna från 2012 och framåt Utarbetas under 2010 då läget avseende organisationsstöd och konsekvenser av övergång till frivillig grundutbildning klarlagts. Kalender Slutet av december slutliga uppdrag för 2010 Helårsrapport för 2009 inlämnas elektroniskt senast den 15 januari 2010. 5-6/6 Riksstämma i Stockholm


Ladda ner ppt "ÖS Anvisningar. ÖS Anvisningar 2011 Bakgrund: ÖS anvisningar är de planeringsanvisningar som ÖS ger ut till kansliet och förbunden för att inrikta planering."

Liknande presentationer


Google-annonser