Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsplan 2010/2011 Förskolan Karlavagnen. Innehåll Företagets Vision Analys Målsättningar Strategier Planer Prioriteringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsplan 2010/2011 Förskolan Karlavagnen. Innehåll Företagets Vision Analys Målsättningar Strategier Planer Prioriteringar."— Presentationens avskrift:

1 Affärsplan 2010/2011 Förskolan Karlavagnen

2 Innehåll Företagets Vision Analys Målsättningar Strategier Planer Prioriteringar

3 Vision  Förskolan Karlavagnen är det självklara valet av förskola för föräldrar som önskar barnomsorg med hög kvalitet på pedagogik och miljö för sina barn. Vi har ett genomtänkt koncept för lek, lärande, omsorg, miljö och hälsa som skapar ett tryggt varumärke.

4 Nuläge verksamheten Företaget E konomi  Barnomsorgspeng och föräldrars avgifter (maxtaxa) utgör företagets intäkter.  Företaget visar 2009 ett positivt resultat efter några uppstart år med mycket kostnader.  Vt 2010 har vi 78 barn. Ht 2010 visar på 67 barn Personal  Karlavagnen har idag 16,5 årsanställda varav 2,5 utgör kök/administration.  4,5 årsanställda är förskollärare exklusive kök/administration. Miljö  Vi har ekologisk mat Marknaden Kunder  Barn och föräldrar i Tyresö och närliggande kommuner Konkurrenter  Kommunala och enskilda förskolor i närområdet och i Tyresö kommun. Trender  Vi har ett svagt varumärke  Vi ska vända trenden genom kvalitetsarbete och kommunikation

5 SWOT I Styrkor Bra läge, närmiljö Fina lokaler Bra ekologisk mat Engagerad personal Svagheter Saknas tydliga riktlinjer Samarbetsproblem Två pedagogiker

6 SWOT II Möjligheter Vända trenden och få en kö Visa våra styrkor Skapa ett varumärke Fortbildning Nätverk Hot Negativa tidningsartiklar Ekonomi Kvalitet Samarbetssvårigheter Inget nätverk

7 Målsättningar 2010-2011 Att ha ett positivt resultat för året 2010 Att ha en positiv löneutveckling 2011 Att minska personalomsättning Att ha en bra kommunikation med kunder och skapa en kö Att ha tydliga riktmärken för kvalitet Att skapa ett tryggt varumärke Att ha en tryggare ansvarsfördelning Att skapa ett nätverk med andra verksamheter i samma bransch Att öka vår mediakompetens Att öka vår medvetenhet kring miljöfrågor som energisparande, ekologisk mat, natur och hälsa

8 Strategier 2010/2011 1. Ta fram nyckeltal för ekonomi 2. Göra personalfrämjande åtgärder 3. Utarbeta en kommunikationsplan 4. Utveckla kvalitet 5. Kvalitetssäkra 6. Skapa delegationsordning för ansvarsfördelning 7. Skapa nätverk med andra verksamheter 8. Utarbeta mediapolicy 9. Utarbeta miljöpolicy

9 Planer 2010-2011  1Ekonomi  Ta fram nyckeltal för ekonomi  Öka omsättningen  Löneutveckling 2011  2Personal  Göra personalfrämjande åtgärder  Skapa delegationsordning för ansvarsfördelning  Skapa nätverk med andra verksamheter  3Kvalitet  Utveckla kvalitet  Kvalitetssäkra  Utarbeta en miljö policy  4Kommunikation  Ha en bra kommunikation med kunder och skapa en kö  Utarbeta en kommunikationsplan  Utarbeta en policy för mediahantering

10 Vad? När? Ekonomisk plan med nyckeltal Löneutvecklingsplan Förbättra hemsida Kompetensutveckling ht 2010 Trivsel på jobbet – Temperaturmätare Delegation ansvarsfördelning Nätverka Utarbeta kvalitetsmål Utarbeta mätetal för kvalitetssäkring Utarbeta policys Utarbeta kommunikationsplan Utveckla kompetens i media hantering Juni Juli Juni Juni, augusti, oktober, november Juni Augusti Gjort Delvis klart Gjort Augusti Prioriteringar 2010


Ladda ner ppt "Affärsplan 2010/2011 Förskolan Karlavagnen. Innehåll Företagets Vision Analys Målsättningar Strategier Planer Prioriteringar."

Liknande presentationer


Google-annonser