Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPFÖLJNING I KOMMUNERNA 10 MARS 2016. Agenda Syfte Process och målgrupp Rapportering Summering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPFÖLJNING I KOMMUNERNA 10 MARS 2016. Agenda Syfte Process och målgrupp Rapportering Summering."— Presentationens avskrift:

1 UPPFÖLJNING I KOMMUNERNA 10 MARS 2016

2 Agenda Syfte Process och målgrupp Rapportering Summering

3 Syfte: Varför är denna rapportering viktig?

4 Minska ungdomsarbetslösheten – nationell och kommunal arbetsmarknadspolitik i samverkan Svårt att veta storleken på målgruppen, tydligt i överenskommelserna Unga får stöd från olika aktörer – och det är bra – men olika system Svårt veta vad som fungerar – eller vad som händer efter insats Varför är det viktigt att det finns en dokumentation?

5 Lära oss mer om vad som fungerar bra och sprida kunskapen Enhetligare bild av målgruppen Bättre förutsättningar att minska storleken på gruppen Möjligheter till jämförelser mellan län och kommuner och få en nationell bild. Samlad kunskap i kommunen! Kommunens arbete blir synligare! En bra uppföljning ger bättre möjligheter till utveckling av verksamheten

6 Process och målgrupp för rapportering

7 Målgruppen - för vem ska rapportering ske? Ungdomar som: Är inskrivna på Arbetsförmedlingen Har insatser från kommunen Arbetsförmedlingen inte jobbar aktivt med och inte matchar Inte har någon form av programbeslut Inte har ett utbildningskontrakt För dessa kommer en särskild sökandekategori att finnas från och med mars – Sökandekategori 15 kommuninsats.

8 Hur avgörs vem som tillhör målgruppen? Nära samverkan mellan lokal Arbetsförmedling och kommun krävs. Hur individens behov av stöd bäst tillgodoses är utgångspunkten. Samråd ska alltid ske mellan den lokala Arbetsförmedlingen och kommunen innan en person bedöms tillhöra målgruppen. Samtycke för informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommun behövs.

9 Vad innebär det att få sökandekategori 15 Sökandekategorin är ett sätt att förbättra uppföljningen och underlätta samordning av insatser från Arbetsförmedlingen och kommuner Den medför i sig inte några konsekvenser för individen Den är inte heller kopplad till någon ersättning

10 Den praktiska rapporteringen

11 Vad ska rapporteras? Alla kommuninsatser en ungdom påbörjar, avslutar och deltar i under rapportmånaden Deltar en ungdom i flera insatser under samma månad ska varje insats rapporteras på en separat rad De insatser som ska rapporteras är fördefinierade. Du väljer insats i en ”listruta” Mer om vilka insatser som finns att välja på och en kort definition av insatsen finns på blad ”Info” i Excel-mallen

12 Hur sker inrapportering? Kontaktperson/er för inrapportering meddelas till Arbetsförmedlingen via mail till kundundersokningar@arbetsformedlingen.se kundundersokningar@arbetsformedlingen.se Kontaktpersonen får mail med en excelmall för inrapportering och info om kontaktvägar etc. Månadsrapport via Excel-mallen, senast den 7:e i månaden efter rapportmånad Ex. Rapport för januari ska skickas in senast den 7:e februari

13 Excel-mallen Innehåller två blad ”Info” – kort allmän information om rapporteringen, variabelbeskrivning samt definitioner av insatser och avslutsorsaker ”Indata insats” – rapporteringsflik Samma excelfil ska användas under hela 2016. Exempel: När rapport skickats in för januari fortsätter kontaktpersonen att i samma fil fylla på med uppgifter för februari. Uppgifterna för januari ligger kvar. Ändra fältet ”Inrapporterad månad” till ”Febr” innan rapport för februari skickas in osv.

14 Excel-mallen - som stöd finns vissa kontroller/funktioner Obligatoriska fält gulmarkeras, exempelvis när du fyllt i personnummer ska ”Startdatum för insats” fyllas i Felmeddelande om personnr eller datum inte anges i rätt format ”Välj i listruta”

15 Excel-mallen - en fil för 2016, rapportering varje månad! En person, flera insatser. En insats per rad! Samma fil används under hela 2016. Fyll på med nya uppgifter för varje månad!

16 Här finns mer information http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var- verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Samverkan-med- kommuner-for-att-minska-ungdomsarbetslosheten.htmlhttp://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var- verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Samverkan-med- kommuner-for-att-minska-ungdomsarbetslosheten.html För frågor om rapporteringen kontakta kundundersokningar@arbetsformedlingen.se. kundundersokningar@arbetsformedlingen.se

17 Summering Nära samverkan behövs Utgå från individens behov av stöd Bättre möjligheter till samlad uppföljning ger många fördelar Rapportering via Excelfil bara för målgruppen motsvarande sökandekategori 15. Samma Excelfil används och fylls på och uppdateras löpande


Ladda ner ppt "UPPFÖLJNING I KOMMUNERNA 10 MARS 2016. Agenda Syfte Process och målgrupp Rapportering Summering."

Liknande presentationer


Google-annonser