Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK NUAK 2015-09-22 Annette Larsson Matz-Ola Cajdert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK NUAK 2015-09-22 Annette Larsson Matz-Ola Cajdert."— Presentationens avskrift:

1 F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK NUAK 2015-09-22 Annette Larsson Matz-Ola Cajdert

2 2 Grundläggande mål för nya Ladok Ge goda förutsättningar för dokumentation av studiedeltagande och utbildningsinformation Ge stöd för administration av studenter och deras utbildning Enhetligt stöd för all form av utbildning Ge stöd för integrationer med andra system Ska kunna ersätta dagens Ladok

3 3 Dagens Ladok – separata flöden Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def

4 4 Nya Ladok – enhetlig hantering Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form Högskoleutbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning M.fl.

5 5 Viktig funktionalitet Utbildningsinformation: Ämne på forskarninvå, kurser/motsv inklusive avhandlingsarbete och andra individuella ”åtaganden” samt tillfällen kopplade till alla dessa Dokumentation av antagningsbeslut Dokumentation av deltagandet sker på tillfällen Forskarnivån: minst två tillfällen behövs inom ett ämnestillfälle, ett för avhandlingsdelen och ett för ”kursdelen” Studieplan är central del av nya Ladok, som ska stödja även administration av studenter på forskarnivå och deras utbildning. Studieplanen ska stödja både den enskilde studenten och lärosätet i hanteringen av kommande, pågående och avslutade studier, men motsvarar inte helt individuell studieplan

6 6 Viktig funktionalitet Studieaktivitet och -finansiering (försörjning) Uppgift om handledare Stöd för utbildningssamarbeten Dokumentation av resultat (kurser/motsv, modul inom kurs, avhandling o.s.v.) Dokumentation av examen

7 7 Studieplan – uppbyggnad Utbildningsstruktur som grund – det som är gemensamt för många (allmänna studieplanen) För varje doktorand skapas övrigt innehåll utifrån den beslutade eller reviderade individuella studieplanen ”Beslutslogg” – inte beslutsstöd Tillgodoräknanden

8 8 Studieplan – fördelar Doktoranden får bättre tillgång till dokumentationen av sina studier Lättare att följa upp doktorandernas studier Via Utbildningsinformation är det möjligt att se kursutbudet för forskarnivån

9 9 Synpunkter från lärosätena Konceptet är avstämt på seminarium med deltagare från lärosätena 2014-10-08 OK att gå vidare – gör det inte för krångligt! Behov av att ytterligare förtydliga förhållanden mellan Ladoks studieplan och den individuella studieplanen Inte försöka bygga in ytterligare funktionalitet som kan överlappa befintliga ISP-system

10 10 Studieplan - exempel

11

12 12 Följ utvecklingen – ta del av produktplanen Version = kvalitetssäkrat flöde genom hela systemet Version A - ? Från enkelt till mer komplext Produktplan på wikin [https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner]https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner Versionerna leveras till MIT-miljön Demo via connect

13 13 Version AVersion D En kurs läggs upp i nya Ladok med tillhörande kurstillfälle En student ges plats till kurstillfället, manuellt Studenten registreras Resultat rapporteras Behörighetsförändringar hanteras Ett kursbevis erhålls Underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning skapas Inresande student, X, med interimspnr som ersätts med svenskt. Utresande student, Y. Hantera students studiefinansiering. Kurspaketering med ingående kurstillfällen fördelas över flera perioder med underliggande moduler med omfattning. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning. Exempel på versioner


Ladda ner ppt "F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK NUAK 2015-09-22 Annette Larsson Matz-Ola Cajdert."

Liknande presentationer


Google-annonser