Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång av rapporterna. 2 Genomströmning kurstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna på ett eller flera kurstillfällen. Rapporten slår.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång av rapporterna. 2 Genomströmning kurstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna på ett eller flera kurstillfällen. Rapporten slår."— Presentationens avskrift:

1 Genomgång av rapporterna

2 2 Genomströmning kurstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna på ett eller flera kurstillfällen. Rapporten slår mot informationsobjektet ”Genomströmning kurs” Innehåll: antal förväntade deltagare antal registrerade, omregistrerade antal studenter som har minst en avklarad modul antal studenter som har underkänt resultat på modul (exkl avklarad) antal studenter som saknar resultat antal studieavbrott antal studenter som klarat av kursen (betyg på hel kurs) Redovisas per period, från kurstillfällets start t.o.m. datumet för rapportuttaget Läs mer: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207012 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207012

3 3 Genomströmning kurspaketeringstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna genom ett eller flera kurspaketeringstillfällen. Rapporten slår mot informationsobjektet Genomströmning kurspaketering (informationsobjekt).Genomströmning kurspaketering (informationsobjekt) Innehåll antal förväntade deltagare antal registrerade antal antagna till senare del antal studieuppehåll antal studieavbrott antal utfärdade examina Uppgifterna redovisas per period från kurspaketeringstillfällets startperiod till och med datumet för rapportuttaget. Mer info https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207009 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207009

4 4 Helårsekvivalenter - aktivitet Rapporten beräknar antalet helårsekvivalenter grundat på inrapporterade studieaktiviteter. Beroende på vilka rapportparametrar som användaren angett så är det möjligt att redovisa fördelningen av helårsekvivalenter på t.ex. organisationsenhet och studiefinansiering men också på kalenderår och/eller kalenderhalvår. Rapporten slår mot informationsobjektet Helårsekvivalent studieaktivitet. I Uppföljningsleveransen går det endast att begränsa på paketeringstypen Ämne på forskarnivå. Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207009 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207009

5 5 Helårsprestationer Rapporten beräknar antal helårsprestationer (HPR) och utgår från studenternas godkända prestationer. HPR beräknas utifrån "examinationsdatumet" på prestationen. Examinationsdatum avser det datum då examinationen genomfördes. Det är möjligt att begränsa och gruppera på flera rapportparametrar, t.ex. finansieringsform och utbildningsområde. Rapporten slår mot data i Studieresultat (informationsobjekt) Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207018 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207018

6 6 Helårsstudenter Rapporten beräknar antal helårsstudenter (HST) utifrån studenternas registreringar på kurstillfällen. Det är möjligt att begränsa och gruppera på flera olika rapportparametrar, t.ex. organisationsenhet, finansieringsform och utbildningsområde. Rapporten slår mot informationsobjektet HST Registrering Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207022 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207022

7 7 Studiedeltagande - aktivitet Rapporten räknar fram antalet aktiva eller inaktiva studenter beräknat på studieaktivitet. Genom att ange önskad studieaktivitet kan man få fram aktiva eller inaktiva studenter. Om man t.ex. inaktiva studenter ska sökas fram anges en studieaktivitet om 0 - 0%. Beroende på vilka rapportparametrar man valt att begränsa respektive gruppera utsökningen på, utgör resultatets summa antingen antal träffar eller antal unika individer. Ett exempel är om man grupperar på Studiefinansiering då man får resultatet redovisat på respektive studiefinansiering och Total utgör summan av dessa. Valbara rapportparametrar listas längre ned. I Uppföljningsleveransen stödjer rapporten (beräkningen) endast utbildning på forskarnivå. Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDUF/Studiedeltagande+- +aktivitet

8 8 Studiedeltagande - registrering Rapporten beräknar antal registrerade studenter utifrån registreringar på kurstillfällena för vald tidsperiod. Rapporten slår mot informationsobjektet Registrering (informationsobjekt)Registrering (informationsobjekt) Går ej att begränsa på kurs/kurstillfälle bara filtrera Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDU F/Studiedeltagande+-+registrering https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDU F/Studiedeltagande+-+registrering

9 9 Studietid Rapporten beräknar studietid för utfärdade examina utifrån inrapporterad aktivitetsprocent. Studietid visas i brutto och netto och innehåller även beräkningar av medelvärde och median. Syftet är att se hur lång tid det tar från det att utbildning påbörjats till examen. Beroende på vilka rapportparametrar som användaren angett så är det möjligt att få ut studietid på t.ex Examenstyp samt Kurspaketering. Man kan välja att få resultatet grupperat på Kalenderår och Kalenderhalvår Rapporten hämtar från informationsobjektet Utfärdade examinaUtfärdade examina I Uppföljningsleveransen är rapporten begränsad till paketeringstypen Ämne på forskarnivå Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDUF/Studietidhttps://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDUF/Studietid

10 10 Utfärdade examina Rapporten summerar antalet utfärdade examina vid lärosätet under en angiven tidsperiod. Det finns möjlighet att begränsa på t.ex Högskoleutbildning och sedan gruppera på Examenstyp och Paketering. Rapporten slår mot informationsobjektet Utfärdade examina Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207040 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207040


Ladda ner ppt "Genomgång av rapporterna. 2 Genomströmning kurstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna på ett eller flera kurstillfällen. Rapporten slår."

Liknande presentationer


Google-annonser