Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK M ALMÖ H ÖGSKOLA Gunnar Råhlén Ladokkonsortiet Jan Winkle Malmö Högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK M ALMÖ H ÖGSKOLA Gunnar Råhlén Ladokkonsortiet Jan Winkle Malmö Högskola."— Presentationens avskrift:

1 F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK M ALMÖ H ÖGSKOLA 2016-10-13 Gunnar Råhlén Ladokkonsortiet Jan Winkle Malmö Högskola

2 2 Ladok 3 Produktplan version A-I Produktions- sättningsteam Koordinator Utbildning Information Integrationer Processtöd Registervård Ladokkonsortiet 2016 Förvaltning Underhåll Ladok2 Resultat Uppföljning Förbereda Ladok3

3 Uppgift – Inför ny version av Ladok! Lärosätets register Nuvarande Ladok Lärosätets register Nytt Ladok Skall överföras! Skall utvecklas! …. lokala integrationer …. Nytt integrationsgränssnitt Skall anpassas till! Skall implementeras i verksamheten Kopplade system Förändring

4 4 Nya Ladok redan igång! KKHKMHMAH septnov 2017 sommarhöstQ1-Q2 20162018 Storuniversitetet Fas 1Fas 2

5 5 Lärosätenas preliminära önskemål Sommaren 2017 Mälardalens högskola Högskolan i Halmstad Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Teologiska högskolan Hösten 2017 Örebro universitet Stockholms universitet Högskolan Väst Gymnastik- och idrottshögskolan Ersta Sköndals högskola Högskolan Dalarna Sveriges Lantbruksuniversitet Karlstads universitet Karolinska Institutet Stockholms konstnärliga högskola 2018 Blekinge tekniska högskola Försvarshögskolan Högskolan i Jönköping Högskolan i Skövde Göteborgs universitet Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Uppsala universitet Lunds universitet Chalmers Mittuniversitetet Umeå universitet Luleå tekniska universitet Inte svarat Röda korsets högskola Sophiahemmet Södertörns högskola Konstfack Linnéuniversitetet Högskolan Kristianstad

6 6 Grundläggande mål för nya Ladok Ge goda förutsättningar för dokumentation av studiedeltagande och utbildningsinformation Ge stöd för administration av studenter och deras utbildning Enhetligt stöd för all form av utbildning Ge stöd för integrationer med andra system Ska kunna ersätta dagens Ladok

7 7 Dagens Ladok – separata flöden Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def

8 8 Nya Ladok – enhetlig hantering Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form Högskoleutbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning M.fl.

9 9 Utbildningsinformation - förberedelse Skapa utbildningsinformation: Ämne på forskarnivå, kurser/motsvarande inklusive avhandling Ämnestillfällen, kurstillfällen/motsvarande – som ingår i utbud Moduler ingående i kurser/motsvarande inklusive avhandling – med eller utan omfattning

10 10 Antagning Personuppgifter även möjlighet att hämta in personuppgifter från andra lärosäten nationellt Utifrån beslutad ISP skapa ämnestillfälle Ange om tillfället avser doktor/licentiat/doktor, senare del Skapa studieplan för ämnestillfälle (Lägga in antagning) Dokumentera handledare – huvudhandledare/bitr handledare studiebehörighet anknytning till annat lärosäte beslutad ISP

11 11 Skapa/Lägga till innehåll. Påbörja utbildning Utifrån beslutad ISP lägga till innehåll i studentens studieplan Lägga till kurstillfällen/motsvarande Skapa och lägga till kurstillfällen/motsvarande Skapa och lägga till individuellt åtagande Studenten kan se innehåll inlagt i studieplanen och kan registrera sig på ingående kurstillfällen/motsvarande Ämnestillfälle påbörjas genom registrering på första ingående kurstillfälle/motsvarande

12 12 Komplettera/Ändra innehåll – Fortsätta studier Dokumentera beslut om reviderad ISP Utifrån reviderad ISP lägga till innehåll i studieplan för fortsatta studier T ex komplettera med nya studieperioder/omfattning på tillfälle för avhandling Studenten kan följa dokumentationen av sina studier och kan successivt registrera sig på kurstillfällen/motsvarande Dokumentera Uppehåll i studier på ämne på forskarnivå Avbrott på ämne på forskarnivå, kurs/motsvarande

13 13 Rapportera resultat Rapportera betyg på kurser/motsvarande och moduler Lärare kan vara rapportör Attestering görs av examinator Vid behov skapa möjlighet till resultatnotering för kurstillfälle kan avse kurs/modul kan inte ha omfattning, betyg kan inte anges (checkbox, datum, numerisk, fritext) Dokumentera beslut om alla kurser klara uppnådd andel

14 14 Studieaktivitet/Studiefinansiering Faktisk studieaktivitet och studiefinansiering dokumenteras /halvår Beräkningshjälp finns i funktionen Studentens förväntade deltaganden/registreringar på kurstillfällen/motsvarande under halvåret kan ses som ett underlag motsvarande planerad aktivitet

15 15 Tillgodoräknande, examen, mm Dokumentera tillgodoräknandebeslut Utfärda examensbevis Uppföljning – ta ut rapporter Dokumentera deltagande på ”fristående” kurs på forskarnivå

16 16 DEMO och FRÅGOR


Ladda ner ppt "F ORSKARNIVÅN I NYA L ADOK M ALMÖ H ÖGSKOLA Gunnar Råhlén Ladokkonsortiet Jan Winkle Malmö Högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser