Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentgränssnittet i Ladok

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentgränssnittet i Ladok"— Presentationens avskrift:

1 Studentgränssnittet i Ladok
Övergripande lathund Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

2 Studentgränssnitt Lathund - 80 - 004
Versionshantering Sprint Granskad version Kommentarer från Uppdaterad 81 Utkast-002 Anna Sandberg Telleus Annette Larsson Karin Schelen Studentgränsnitt Lathund – 80 – 003 Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

3 Studentgränssnitt Lathund - 80 - 004
Startsidan Startsidan heter Aktuell utbildning. Syftet är att ge studenten en överblick över vad som pågår och vad hen behöver göra i sina kurser. 1. Aktuella Alla kurser där studenten har ett deltagande (registrering) och dagens datum ligger inom studieperioden visas här. När det finns ett aktivitetstillfälle att anmäla sig till t ex en tentamensanmälan visas det genom att kursen får en gul bakgrund. 2. Kommande Alla kurser där det finns ett förväntat deltagande visas under Kommande. 1 Registreringsknappen blir aktiv när dagens datum befinner sig inom registreringsperioden i de fall registreringsperiod är angiven för tillfället. Hur ser kurs ut om det inte finns registreringsperiod? Vad händer när adm registrerar studenten? 3. Oavslutade Alla kurser där studenten har ett deltagande (är registrerad) och studieperiodens slut har passerat dagens datum utan att det finns ett godkänt slutbetyg hamnar under Oavslutade. 4. Kommande / Planerade studier Se nästa sida Studentgränssnittet är gjort för att visas och hanteras i mobilen. Av pedagogiska skäl visas skärmbilderna som de visas på en dator. 1. För att studenten ska kunna ha ett förväntat deltagande krävs att både utbildning och utbildningstillfälle har status komplett Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

4 Studentgränssnitt Lathund - 80 - 004
Planerade studier Studenten kan få upp två olika alternativ för Planerade studier Studenten kan välja en eller flera kurser ur ett urval av kurser. Valet kan bygga på olika regler. Om studenten väljer Valmöjlighet visas en ny sida. Valmöjlighet visas när dagens datum är inom valperioden Studenten behöver aktivt välja utbildningar. När utbildningen är vald, aktiveras ”Välj- knappen”. Om valregeln är omfattning, väljer studenten ett antal utbildningar som tillsammans motsvarar valregelns omfattningen. Om valregeln är antal väljer studenten ett antal utbildningar som motsvarar valregelns antal. Det visas inte någon summering av antal valda poäng eller antal valda utbildningar. Däremot är ”Välj-knappen” aktiv eller inaktiv beroende på studentens val. Studenten kan anmäla sig till en kurs för att få ett förväntat deltagande. Om studenten klickar på ”Anmäl-knappen” visas en dialog där hen bekräftar anmälningen. Anmälan visas när dagens datum är inom anmäldningsperioden. 1 En utbildning som studenten valt eller anmält sig till hamnar under rubriken kommande kurser. Studenten behöver registrera sig om registreringsperiod är angiven på tillfället. Sidan är delad 3 När visas valmöjlighet? Valperiod? När visas anmälan? Anmälningsperiod? Ska det visas upp så snart publicerat men inte möjligt göra val? 1. Förutom att dagens datum måste vara inom valperiod/anmälningsperiod krävs att utbildning samt utbildningstillfälle måste ha status komplett för att visas Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

5 Studentgränssnitt Lathund - 80 - 004
Kurssida: Menyvalet ”Deltagande på kursen” när studenten har ett förväntat deltagande Det här är en kurssida. Klickar man på en länk till en kurs i studentgränssnittet kommer man alltid till denna sida. Studenten har klickat på en kurs som ligger i Kommande-kolumnen på startsidan. Studenten har ett förväntat deltagande på kursen. Menyvalet ”Deltagande på kursen” –visar alternativen att Registrera sig eller Lämna återbud. Notera att studenten behöver 1. Markera radioknappen för att Registrera knappan ska bli aktiv. 2. Klicka på Registrera-knappen 3. Bekräfta i dialogen att hen vill registrera sig. Lämna återbud fungerar på samma sätt. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

6 Kurssida: Deltagande på kursen när studenten är registrerad
Studenten är registrerad på kursen. Menyvalet Deltagande på kursen –visar alternativen att göra avbrott eller möjlighet för studenten att omregistrera sig själv. För att studenten ska kunna omregistrera sig själv krävs att det tillåts för det aktuella tillfället. Notera att studenten behöver 1. Markera radioknappen för att göra avbrott. 2. Klicka på Gör avbrott-knappen 3. Bekräfta i dialogen att hen vill göra avbrott Kursen visas inte i studentgränssnittet när avbrottet har gjorts. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

7 Kurssida: Menyvalet Resultat
Kurssidans andra menyval är Resultat. Slutbetyg visas alltid överst Modulerna visas i modulkodsordning När studenten har fått ett attesterat resultat på modulen visas: Betyg Examinator Kod När studenten har fått en modul tillgodoräknad, visas omfattningen av tillgodoräknandet och vad det grundas på. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

8 Kurssida: Aktivitetstillfällen exempelvis anmälan till tentamen
Aktivitetstillfällen som har skapats på kurstillfället visas per modul under menyvalet Resultat på kurssidan. I de fall studenten kan anmäla sig till aktivitetstillfället visas ”Anmäl” under anmälningsperioden. När studenten har anmält sig, visas anonymiseringskod om anonymiseringskod ska användas. Studenten har också möjlighet att avanmäla sig. Om studenten avanmäler sig, kan hen inte anmäla sig igen via studentgränssnittet. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

9 Studentgränssnitt Lathund - 80 - 004
Avslutad utbildning Fliken Avslutad utbildning visar avslutade kurser och tillgodoräknad utbildning. Summa omfattning summerar både avslutade kurser och tillgodoräknad utbildning Avslutade kurser visar kurser där det finns attesterat resultat på hel kurs Kurserna visas med resultat på kurs. Länken leder till kurssidan, se sid 6, där modulresultaten visas. Tillgodoräknad utbildning visar utfallet av ett tillgodoräknandebeslut i form av hela kurser eller annan specifikation 1. Länken leder till information om grunden för tillgodoräknandet. 1. För annan specifikation går det att ange fritextbenämning, nivå (genom utbildningstyp) och omfattning. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

10 Studentgränssnitt Lathund - 80 - 004
Intyg Studenten kan själv ta ut nationella intyg. Studenten kan välja mellan svenskt eller engelskt intyg Studenten kan hämta tidigare gjorda intyg Intygets utseende För att verifiera intyget följer man länken som finns längst ner. När personnumret och det kontrollnummer som återfinns på intyget anges, hämtas en kopia av intyget upp i webbläsaren. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

11 Examen och bevis: Ansöka om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om examen och bevis över genomförd utbildning, t ex kursbevis Studentens kontaktuppgifter visas Studenten väljer att ansöka om examensbevis. Ny sida visas. Studenten väljer examen i första steget. De benämningar som visas i listan är beviskombinationernas benämningar. De preciseringar (tex. examensinriktningar eller huvudområden) som är angivna som obligatoriska eller valfria för bevisbenämningen går också att välja här. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

12 Examen och bevis: Ansöka om examen
I andra steget väljer studenten vilka kurser som ska ingå i examen Det finns inga systemregler som validerar att studentens valda omfattning stämmer med det som krävs I tredje steget är det möjligt för studenten att skriva ett meddelande till handläggaren.  Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

13 Examen och bevis: Ansöka om examen
I femte steget är ansökan ivägskickad. Ett ärende har skapats. Studenten ser sina ärenden under Ärende-fliken  Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

14 Mina uppgifter och adresshantering
Studenten kan ändra sina kontaktvägar och adressuppgifter under Mina uppgifter. Studenten ändrar kontaktvägar resp adress genom att klicka på ”Ändra”. Studenten väljer att använda sin folkbokföringsadress som aktuell adress eller ange en aktuell adress. Om studenten väljer att markera ”Använd folkbokföringsadress som aktuell adress” hämtas folkbokföringsadressen automatiskt. Om studenten skriver in en adress och sparar kommer den angivna adressen att användas som aktuell adress. Den aktuella adressen kommer att visas när man tar ut adresslista. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund

15 Visa studentgränssnittet på engelska
Studenten kan välja att se gränssnittet i engelsk översättning Gränssnittet visar menyobjekt, knappar mm på engelska Den engelska benämning för kurser, moduler, aktivitetstillfällen visas istället för den svenska benämningen. Antar att det är den engelska benämningen som visas? Testat? Det går inte att förinställa att gränssnittet ska visas på engelska. Senast uppdaterad: Studentgränssnitt Lathund


Ladda ner ppt "Studentgränssnittet i Ladok"

Liknande presentationer


Google-annonser