Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö PPEN FRÅGESTUND 27 APRIL 2016 Adobe Connect. 2 Agenda Multifaktorautentisering Version I som ska produktionssättas på Malmö högskola Kravönskemål Övrigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö PPEN FRÅGESTUND 27 APRIL 2016 Adobe Connect. 2 Agenda Multifaktorautentisering Version I som ska produktionssättas på Malmö högskola Kravönskemål Övrigt."— Presentationens avskrift:

1 Ö PPEN FRÅGESTUND 27 APRIL 2016 Adobe Connect

2 2 Agenda Multifaktorautentisering Version I som ska produktionssättas på Malmö högskola Kravönskemål Övrigt

3 3 Multifaktorautentisering För aliashanteringen Mer info den 2 juni

4 Version I som produktionssätts på Malmö högskola

5 5 Versionsplan

6 6 Enkel ändringslogg

7 7 Utgångspunkt för versionerna Version A-J = måste-krav Malmö Version V = måste-krav för lärosäte i fas 2 Version X, Y = bör- och kan-krav [Version K-U reservversioner för kommande planering] Prioritering i kontinuerlig dialog med MAH

8 8 Utbildningar Kurser Moduler med/utan omfattning under kurs Paketeringar (program, ämnen på forskarnivå, kurspaket, utbytesavtal mm.) Status (utkast, påbörjad, komplett) Version/instans Inställd/avvecklad Periodiserad Individuell Senare del Kategorisering (utbildningsområde, lokal märkning, finansieringsform) Stöd för studieavgifthantering på kurstillfällen Utdata, via webbläsare, utskriftvänligt format Moduler med/utan omfattning under modul Stöd för studieavgifthantering på ”programtillfällen” Samarbeten Leda till gemensam examen Utdata, datafil Masshantera utbildningstillfälle Masshantera utbildning Skapa ny utbildning utifrån befintliga Tillkommer i version J: Samarbeten

9 9 Hantera student Namn Födelsedata Kön Skyddsvärd Kontaktuppgifter Avstängd Avskild Avliden Dubblerad identitet Samordningsnummer Passnummer/annat nr för identifiering Inresande Utresande Avgiftskyldighet Svenskt personnummer Interimspnr Studiefinansiering (forskarnivå) Anonym vid examination Ingå i grupp Persontjänst

10 10 Registrera Omregistrera, exkl endast deltagande i examination Studieval (acceptera/välja) Avbrott/avklarad Återbud Ansöka om studieuppehåll Student förändrar/återupptar studier Hantera/använda grupper Omregistrera, inkl endast deltagande i examination Studieöversikt, en student, flera lärosäten (förutsatt pinglösning ok) Etableras Ansöker till utbildning Dokumentera studiebehörighet per deltagande Skapa förväntat deltagande Hantera students deltagande Redovisa studieaktivitet (forskarnivå) Tillkommer i version J: Registrera flera

11 11 Operativ utdata kring student Uppföljning och statistik Registreringsintyg /Resultatintyg (eget lärosäte) Nationellt studieintyg (pinglösning i 1:a hand) Studieöversikt, en student, eget lärosäte Uppföljning på individ via studieplan Identifiera och hantera att student inte följer plan Söka Förväntade deltagare Söka Deltagare (inkl aktivitetstillfälle) Utdata, ännu ej specificerat Utdata, extern intressent, ännu ej specificerat Förbättringar/nya Rapporter för uppföljning Förbättringar/nya Informationsobjekt i Uppföljning Verifierbara intyg (ersätta pinglösning) Rapporter enligt uppföljningsleveransen inkl möjlighet att exportera rapport eller underlag. Åtkoms till Informationsobjekt (anpassade för rapporter) Åtkomst till Informationsobjekt (prioriterat informationsinnehåll)

12 12 Resultat och tillgodoräknande Hantera TG mot del av kurs Hantera TG mot hel kurs exkl påverkan på studieplan Hantera TG mot omfattning eller examen exkl påverkan på studieplan Hantering av felaktigt tillgodobeslut (ta bort) Rapportera hel kurs Rapportera modul Resultatnotering Resultatrapportera med stöd av aktivitetstillfälle Hantera felaktigt resultatbeslut (ta bort) Skapa aktivitetstillfälle Anmälan till aktivitetstillfälle (ex tenta, labb, studiebesök) Ansökan om TG i studentgränssnittet (beroende till möjlighet att bifoga underlag) Hantera TG och påverkan på studieplan Hantera felaktigt resultatbeslut (ändra) Hantering av felaktigt tillgodobeslut (ändra)

13 13 Bevis för kurs och examina Kursbevis utan att skapa ärende Kursbevis utan att dokumentera utfärdande Gemensamma examina Hantering av felaktigt utfärdandebeslut (ändra) Hantering av felaktigt utfärdandebeslut (ta bort) Ansöka om Bevis (skapa ärende) Bereda och utfärda examensbevis Bereda och utfärda bevis över genomförd utbildning Bereda och utfärda bevis över genomförd utbildning (kursbevis) Konfigurera mallar för bevis och bilagor Fördefiniera texter och förhandsgranska

14 14 Studentgränssnittet Göra avbrott på pågående kurser Ansöka om studieuppehåll (utan möjlighet till bilaga) Ansöka om Bevis Se kommande kurser och registrera/göra återbud Se pågående kurser, kunna anmäla/avanmäla till aktivitetstillfälle Se avklarade kurser inkl resultat på modul, resultatnotering, Tillgodoräknande Redigera kontaktuppgifter Ansökan om TG i studentgränssnittet (beroende till möjlighet att bifoga underlag)

15 15 Förutsättningar Tillkommer i version J: Förändring av organisation (döpa om, lägga ner) Organisation, hierarkisk Föränderligt grunddata (döpa om, lägga ner) Behörighetsprofiler förladdade

16 Kravönskemål

17 17 L3SUPPORT-2373: Användare borde ha mer fullständiga personuppgifter som t.ex. personnummer Användare i Ladok3 borde ha personidentitet med personnummer. Detta skulle möjliggöra kontroller om användaren samtidigt är student. SVAR FRÅN PROJEKTET: Vi ser inte att detta är prioriterad funktionalitet. Placeras i version Y, kan-krav.

18 18 L3SUPPORT-2430: I uppföljning är det olika struktur för tid i hst och hpr tabellerna De två tabellerna i uppföljningsdatabasen för hst IO_HST_REGISTRERING och hpr IO_STUDIERESULTAT har olika hantering av tidsintervall. I rapporvyerna ser beställningen identisk ut med uttagsdatum och period, men hur detta ska översättas vid uttag från tabellerna är svårt att förstå, speciellt för hst. Enklast hade varit likartat utseende i de bägge tabellerna. Minimum är en beskrivning av översättning av uttagsdatum och period till sql för uthämtning. SVAR FRÅN PROJEKTET: Vi tittar på vilka förbättringsmöjligheter som finns, inkl dokumentation. Förtydliganden prioriteras t o m version I, Förbättringar prioriteras till version V

19 19 L3SUPPORT-2440: HST/HPR per inriktning vid skapande av rapporter I Årsredovisning och Uppföljning, som vi får levererad nästa vecka, har vi inte hittat någon funktionalitet för att dra ut rapporter om hst-hpr och fördelning per inriktning på program. SVAR FRÅN PROJEKTET: I Uppföljningsmiljön saknas möjlighet att hantera inriktning på program. I testmiljön, MIT-IK, kommer detta i och med att miljön uppdateras till version C.

20 20 L3SUPPORT-2374: Frågor om funktioner i Ladok – Bevishantering AVSLUTAT PROGRAM Vad innebär markeringen avslutat på program? ”…Det finns ingen anledning alls för oss examenshandläggare att vi ska se en notering att studenten har avslutat studierna, för vi måste granska lika noga, oavsett …….och kan sända signaler till andra som är inne i Ladok om att studierna är avslutade, när de faktiskt inte är det. Om ”Avslutad utbildning måste sättas” så bör det sättas när examen är utfärdad men…….Säg till exempel att en student tar ut en examen med endast delar av programmet – så sätter vi det som avslutat. Kan personen i fråga då inte gå klart sitt program? (jämför t.ex. med socionomstudenterna eller civilekonomerna som tar ut en kandidat men sedan studerar vidare.” SPÄRR ÄNDRA BETYG EFTER UTFÄRDANDE AV EXAMEN Spärr att inte kunna ändra betyg efter utfärdandet av examen anser vi vara extremt viktigt! Det ska komma men man visste inte när, det måste finnas i totala leveransen. ADRESS (TIDSBEGRÄNSAD) Angående tillfällig adress så är det önskvärt att det finns t o m datum för student att mata in, framförallt i samband med examensansökan, ser man då som handläggare att tiden gått ut för den tillfälliga adressen, då får man skicka till folkbokföringsadressen. POOL Vi önskar att det blir en pool för kursbevis och en pool för examensbevis, då det är på olika nivåer dessa utfärdanden sker.

21 21 L3SUPPORT-2374: Frågor om funktioner i Ladok – Bevishantering AVSLUTAT PROGRAM Begreppet som vi tror avses är Avklarad och möjligheten att markera ett program/paketering som avklarad istället för nuvarande begrepp –Avbrott, för att spärra och/eller signalera att denna student inte ska räknas som aktiv på programmet from visst datum. Funktionaliteten är inte säkerställt utan ses över i version F. Vi uppfattar också en möjlig förväxling med att i studieplanen kunna uttrycka att en student uppfyller krav för examen, för denna möjlighet har begreppet –Beslutad studieplan eller liknande funnits i tankarna. Detta är inte aktuellt förrän tidigast i version X och har stark koppling till hantering av examenskrav. SPÄRR ÄNDRA BETYG EFTER UTFÄRDANDE AV EXAMEN Funktionaliteten är planerad till version I DATUM (T O M) FÖR TIDSBEGRÄNSAD ADRESS Det som hanteras är postadress.. Ansatsen är att studenten själv ansvarar för att hålla sin adress uppdaterad, på samma sätt som t.ex. telefonnummer. Vilken koppling/relation som ska finnas till folkbokföringsadress är inte klart. Rimligt att få folkbokföringsadressen som förslag/alternativ vid inmatning och uttag av adressuppgifter. POOL för kursbevis/examensbevis Kurs- respektive examensbevis hanteras redan nu som två olika –Bevisgrundtyper som en förberedelse för att kunna ge dem olika regler eller beteenden, Bevis över genomförd utbildning respektive examensbevis. Avses möjligheten till behörighetsstyrning så sköts det genom att en bevisbenämning tillhör en organisation.


Ladda ner ppt "Ö PPEN FRÅGESTUND 27 APRIL 2016 Adobe Connect. 2 Agenda Multifaktorautentisering Version I som ska produktionssättas på Malmö högskola Kravönskemål Övrigt."

Liknande presentationer


Google-annonser