Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö PPEN FRÅGESTUND 16 SEPTEMBER 2015. 2 L3SUPPORT-434: Beskrivning av utbildning för sökandewebben Jag hittar ingen möjlighet i innevarande MIT-miljö att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö PPEN FRÅGESTUND 16 SEPTEMBER 2015. 2 L3SUPPORT-434: Beskrivning av utbildning för sökandewebben Jag hittar ingen möjlighet i innevarande MIT-miljö att."— Presentationens avskrift:

1 Ö PPEN FRÅGESTUND 16 SEPTEMBER 2015

2 2 L3SUPPORT-434: Beskrivning av utbildning för sökandewebben Jag hittar ingen möjlighet i innevarande MIT-miljö att ange en beskrivning av en utbildning för sökandewebben (educationInfo/description). Attributet går inte att välja för någon utbildningstyp. Beskrivningen används av studera.nu, utbildningsinfo.se (Skolverket) och flera kommersiella sajter och vi kommer fortsatt ha behov att skicka uppgiften.

3 3 L3SUPPORT-434: Beskrivning av utbildning för sökandewebben En mer detaljerad genomgång av attributen i EMIL- schemat gentemot vad som finns i Utbildningsinformation har genomförts. Resultatet blev Komplettera både utbildning och utbildningstillfälle med attribut Fortsatt utredning krävs av hantering för vissa attribut innan komplettering Ett attribut för beskrivning av utbildning (educationInfo/description) saknas och ska läggas till

4 4 L3SUPPORT-435: Anmälan på annan plats än på antagning.se eller universityadmissions.se Vi vill kunna skicka uppgift om anmälan på annan plats (educationEvent/application/url) till sökandewebben/NyA. Attributet saknas i innevarande MIT-miljö.

5 5 L3SUPPORT-435: Anmälan på annan plats än på antagning.se eller universityadmissions.se Ett attribut för anmälan på annan plats än antagning.se och universityadmissions.se (educationEvent/application/url) saknas och ska läggas till

6 6 L3SUPPORT-436: Ämnesord för utbildning Attributet ämnesord ska gå att välja för utbildningar och inte (som i innevarande MIT-miljö) endast för utbildningstillfället. Alla utbildningstillfällen på samma utbildning har rimligtvis samma ämnesord. Samma sak borde gälla fritextord (även om de i uppgifterna till sökandewebben ligger på tillfällesnivå).

7 7 L3SUPPORT-436: Ämnesord för utbildning Ämnesord (subject) ligger i dagens version av nya Ladok på tillfälle. Detta ska justeras så att det istället ligger på utbildning (educationInfo/subject) Vad gäller hantering av fritextord följer vi EMIL-schemat (educationEvent/extension/textualDescription)

8 8 L3SUPPORT-464: Hantering av studieavgiftsbelopp - hur är det tänkt? Det framgår inte av dokumentationen hur information om studieavgiftsbelopp kommer att hanteras. (Det finns inte heller något om detta i listan över funktionalitet som återstår att utveckla.) Kommer man t.ex. att för varje utbildningstillfälle själv behöva räkna ut och ange totalbelopp och belopp för första betalning? Det vore bra om det gick att definiera olika studieavgiftsklasser och för varje planeringsperiod ange belopp/poäng för dessa och sedan endast välja klass för ett tillfälle (eller ännu bättre utbildning och period) och få beloppen per automatik. (Jag föreställer mig att de flesta lärosäten inte bestämmer avgiften för varje enskild kurs, utan tillämpar olika avgiftsnivåer för olika typer av utbildning.) Vore bra om det kunde förtydligas i dokumentationen hur det är tänkt.

9 9 L3SUPPORT-464: Hantering av studieavgiftsbelopp - hur är det tänkt? Attribut för första delbetalning (educationEvent/ extension/tuitionFee/first) samt totalbelopp (educationEvent/extension/tuitionFee/total) saknas och kommer läggas till Funktionalitet för att administrera studieavgiftsbelopp på tillfälle ligger utanför omfattningsbeslutet för nya Ladok

10 10 L3SUPPORT-1391: Flera undervisningsspråk för ett utbildningstillfälle Det bör vara möjligt att ange fler än ett undervisningsspråk för ett utbildningstillfälle. Det finns ett behov av att som en information till studenterna kunna ange inte endast det huvudsakliga undervisningsspråket. Det blir allt vanligare att olika moment på en utbildnings undervisas på olika språk. I praktiken är det i många fall svårt att avgöra vilket språk som är det huvudsakliga språket och det finns dessutom ett behov av att hålla valet av undervisningsspråk öppet. Valet kan ju bero på dels vilken eller vilka lärare som kommer att undervisa på utbildningen och vilka språkkunskaper de deltagande studenterna kommer att ha.

11 11 L3SUPPORT-1391: Flera undervisningsspråk för ett utbildningstillfälle Hantering i nya Ladok är anpassad efter sökandewebben och NyA Sökandewebben och NyA sparar endast ett undervisningsspråk Undervisningsspråk definieras som nationellt grunddata i nya Ladok Ett undervisningsspråk kan anges för ett utbildningstillfälle Undervisningsspråk är attribut i EMIL-schemat (educationEvent/languageOfInstruction)

12 12 L3SUPPORT-1605: Ändrat flöde LokalUdb - Ladok - Nya: Angående fellistehanteringen i Hubble Vi har förstått att Ladok3 kommer att sköta överföringen till NyA från Ladok3. Kommer lärosätena kunna gå in i Hubble och kolla att lärosätets överföringar från Ladok3 till NyA av Emil2 gått utan fel? Ett fel kan innebära att vi måste rätta något i lokal Utbildningsdatabas, därav behöver högskolan ha möjlighet att se fellistor inne i Hubble, eller få en indikation på något sätt. Detta så vi vet att innehållet i lokal Utb DB är korrekt eller felaktig)

13 13 L3SUPPORT-1605: Ändrat flöde LokalUdb - Ladok - Nya: Angående fellistehanteringen i Hubble Under övergångsperioden kommer inga förändringar att göras av inhämtningshanteringen via Hubble Hur funktionalitet för återkoppling av överföringsresultat ska utformas i den framtida hanteringen är ännu inte klarlagt


Ladda ner ppt "Ö PPEN FRÅGESTUND 16 SEPTEMBER 2015. 2 L3SUPPORT-434: Beskrivning av utbildning för sökandewebben Jag hittar ingen möjlighet i innevarande MIT-miljö att."

Liknande presentationer


Google-annonser