Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematiksatsningen Några nedslag i Skolverkets utvärderingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematiksatsningen Några nedslag i Skolverkets utvärderingar."— Presentationens avskrift:

1 Matematiksatsningen Några nedslag i Skolverkets utvärderingar

2 Samlade slutsatser

3 Matematiksatsningen har skapat ett lokalt värde för deltagande skolor och lärare – Det kollegiala samarbetet har utvecklats på deltagande skolor – Enskilda lärare har utvecklats i sin profession – Undervisningen har utvecklats för deltagande lärare MEN: Matematiksatsningen har inte möjlighet att på djupet bidra till att lösa grundproblemet – Har inte träffat alla och av dem inte de med störst behov – Inte klart hur resultaten ska leva vidare – Matematiksatsning som metodutvecklande kraft är begränsad SaSamlasl

4 Från utvärderingen av satsningen på Matematikverkstäder

5 Konkretisering Att konkretisera innebär att man lyfter fram och illustrerar strukturen hos en matematisk idé, tankeform eller operation med hjälp av en metafor, en tidigare erfarenhet eller ett material (en artefakt). Konkretisering kan då bli ett stöd för inlärningen. Målet med matematikundervisningen är att eleverna ska lära sig abstrahera matematiska idéer och operationer. Med detta menas att eleverna ska förstå idéer och operationer på ett sådant sätt att de kan generaliseras till att lösa problem av olika slag, i olika situationer. Efter hand som eleverna har förstått den idé som har konkretiserats, är det viktigt att man lämnar det konkretiserande materialet. Madeleine Löwing, Marie Fredriksson, Eva Färjsjö

6 Laboration Det primära syftet med laborativ matematikundervisning är att eleverna genom laborationer ska få uppleva, skapa och (åter)upptäcka någon del av matematiken, inte presenteras för en färdig metod. Detta kan väcka nyfikenhet och stimulera eleverna till att diskutera såväl resultatet som själva processen. En laboration ger tillfälle att bygga upp ett språk med vars hjälp man kan diskutera matematik. En rad intressanta laborationer kan lika väl utföras utan material, enbart med papper. Det primära syftet med att laborera är inte att aktivera eleverna eller att skapa variation i undervisningen. Väl planerade laborationer kan emellertid ge dessa mervärden. Madeleine Löwing, Marie Fredriksson, Eva Färjsjö

7 Vad vi har kommit fram till: Framgångsfaktorer Begränsande faktorer Från läromedelsstyrning till materialstyrning Tydliga mål på kort och lång sikt Fokus på innehåll i undervisningen Variation gällande såväl aspekter av innehållet som arbetssätt Kunskapskontroll Ledarskapet i klassrummet behöver utvecklas när det gäller en del avgörande dimensioner Didaktiska ämneskunskaper behöver utvecklas och fördjupas Materialet överordnat innehållet Material blir oftast mer ett görande än skapar förståelse Laborationer tar för lång tid anser lärarna Madeleine Löwing, Marie Fredriksson, Eva Färjsjö

8 Framgångsfaktorer Läraren har tydliga mål för lektionen : Månghörningar och dess egenskaper Lektionen är ett led i en välplanerad sekvens av geometrilektioner Eleverna arbetar tillsammans, pratar om begrepp och illustrerar dem Läraren går runt och stödjer deras arbete genom att ställa utmanande frågor samt korrigerar om något blir fel Läraren samlar klassen för en gemensam sammanfattning Eleverna arbetar individuellt vilket befäster kunskaperna Bild L5.4 Madeleine Löwing, Marie Fredriksson, Eva Färjsjö

9 Från ikt-utvärderingen

10 10 Avgörande för framgång: 1. Teknisk funktionalitet. 2. Kvalité på IKT-utbildning. 3. Kvalité på lärarnas utbildning: matematisk, didaktisk, relationell, ledar-. 4. Kvalité på lärarnas samarbete. 5. Praktisk möjlighet att genomföra mötesverksamhet (schema o vikarier). 6. Tydligt stöd från skolledning o. huvudman. 10

11 Andra framgångsfaktorer: Söka medel för projektledning. Tidigare projekt. Tydliga matematiska mål – fördjupar lärarnas matematikutbyte. Alla lärare har inflytande medan projektansökan skrivs. Skolhuvudman som förstår att vara uppmuntrande, och är öppen för lärarnas behov. 11


Ladda ner ppt "Matematiksatsningen Några nedslag i Skolverkets utvärderingar."

Liknande presentationer


Google-annonser