Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TPI workshop. Team Pro Inventory Inledning Syfte Att få en tydligare bild av och diskutera hur väl teamet/arbetsgruppen samarbetar och interagerar. Mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TPI workshop. Team Pro Inventory Inledning Syfte Att få en tydligare bild av och diskutera hur väl teamet/arbetsgruppen samarbetar och interagerar. Mål."— Presentationens avskrift:

1 TPI workshop

2 Team Pro Inventory

3 Inledning Syfte Att få en tydligare bild av och diskutera hur väl teamet/arbetsgruppen samarbetar och interagerar. Mål Att etablera en handlingsplan med aktiviteter för bättre samarbete och teamfunktion.

4 Agenda Spelregler för TPI workshop Genomgång av den teoretiska modellen (IPO-modellen) Genomgång av teamprocesser Presentation av kartläggningen (Team Pro Inventory) Arbete med övergångsprocesser utifrån TPI Arbete med aktionsprocesser utifrån TPI Arbete med interpersonella processer utifrån TPI Handlingsplan Utvärdering och avslut

5 Det är viktigt att alla deltar aktivt. Alla måste få komma till tals. Allas åsikter och upplevelser har lika värde. Det inte tillåtet att skuldbelägga eller anklaga. Det finns inga ”rätt” eller ”fel” svar. Var öppen för idéer. Ha fokus på att identifiera möjligheter för förbättring och utveckling. Ytterligare? Spelregler för dagen

6 IPO-modellen

7 Aktionsprocesser … avser de interaktioner som sker i teamet då de utför sina faktiska arbetsuppgifter. … är de interaktioner som äger rum före och efter arbetsepisoder där teamet primärt fokuserar på planering och utvärdering. … är de interaktioner som är inriktade mot att hantera relationer och stämningen i teamet. Interpersonella processer Övergångsprocesser Teamprocesser

8 Kartläggningen med TPI

9 Slå upp sida 4 i TPI-rapporten och titta på resultaten. Påståendena på denna sida avser beteenden och aktiviteter som ingår i övergångsprocesser. Dessa är rangordnade efter antalet JA-svar. Övergångsprocesser Titta på de påståenden som besvarats med få Ja-svar. Ägna 5 minuter åt att på egen hand identifiera vilka påståenden som du anser är gruppens primära utvecklingsområden. Vilket/vilka av de påståenden som få besvarat med JA anser du är viktigast att bli bättre på för att öka den här arbetsgruppens/teamets effektivitet? Titta därefter på de påståenden som besvarats med många Ja-svar. Ägna 5 minuter åt att på egen hand identifiera vilka påståenden som du anser är gruppens primära styrkor. Vilket/vilka av de påståenden som besvarats med många JA anser du bidrar mest till den här arbetsgruppens/teamets effektivitet?

10 Gör 2 rubriker på tavlan/blädderblocket: ”Utvecklingsområden” och ”Styrkor” Övergångsprocesser Gå laget runt och redogör för vilka utvecklingsområden respektive styrkor ni valt bland påståendena. Skriv ner dessa under respektive rubrik.

11 Aktionsprocesser Vänd till sida 5 i TPI-rapporten och titta på resultaten. Påståendena på denna sida avser beteenden och aktiviteter som ingår i aktionsprocesser. Dessa är rangordnade efter det antal JA-svar som ni lämnat på påståendena inom delområdet aktionsprocesser. Titta på de påståenden som besvarats med få Ja-svar. Ägna 5 minuter åt att på egen hand identifiera vilka påståenden som du anser är gruppens primära utvecklingsområden. Vilket/vilka av de påståenden som få besvarat med JA anser du är viktigast att bli bättre på för att öka den här arbetsgruppens/teamets effektivitet? Titta därefter på de påståenden som besvarats med många Ja-svar. Ägna 5 minuter åt att på egen hand identifiera vilka påståenden som du anser är gruppens primära styrkor. Vilket/vilka av de påståenden som besvarats med många JA anser du bidrar mest till den här arbetsgruppens/teamets effektivitet?

12 Aktionsprocesser Gå laget runt och redogör för vilka utvecklingsområden respektive styrkor ni valt bland påståendena inom aktionsprocesser. Fyll på listorna under respektive rubrik med dessa.

13 Interpersonella processer Vänd till sida 6 i TPI-rapporten och titta på resultaten. Påståendena på denna sida avser beteenden och aktiviteter som ingår i Interpersonella processer. Dessa är rangordnade efter det antal JA-svar som ni lämnat på påståendena inom delområdet. Titta på de påståenden som besvarats med få Ja-svar. Ägna 5 minuter åt att på egen hand identifiera vilka påståenden som du anser är gruppens primära utvecklingsområden. Vilket/vilka av de påståenden som få besvarat med JA anser du är viktigast att bli bättre på för att öka den här arbetsgruppens/teamets effektivitet? Titta därefter på de påståenden som besvarats med många Ja-svar. Ägna 5 minuter åt att på egen hand identifiera vilka påståenden som du anser är gruppens primära styrkor. Vilket/vilka av de påståenden som besvarats med många JA anser du bidrar mest till den här arbetsgruppens/teamets effektivitet?

14 Interpersonella processer Gå laget runt och redogör för vilka utvecklingsområden respektive styrkor ni valt bland påståendena inom Interpersonella processer. Fyll på listorna under respektive rubrik med dessa.

15 Handlingsplan Diskutera om och hur det går att säkerställa att ni fortsätter nyttja era styrkor. Lägg resultatrapporten åt sidan och titta på de påståenden som listats under styrkor. Lista styrkorna och vad som bör göras för att säkerställa att ni fortsätter nyttja dessa i dokumentet Team Pro Styrkor

16 Handlingsplan Gå igenom ett utvecklingsområde i taget, börja med det som bedömts som mest relevant. Diskutera utifrån följande frågor: Hur kommer det sig att få personer bedömt att påståendet stämmer? Är det viktigt att vi gör vad påståendet avser? Vore det bra om vi gjorde mer av det som påståendet avser? Är det möjligt att göra mer av det som påståendet avser? Vad kan vi rent konkret göra för att det skall bli bättre? Titta på listan över utvecklingsområden. Försök att tillsammans rangordna dessa utifrån hur relevanta de är för att gruppen i stort skall utvecklas och fungera bättre. Försök att komma fram till en eller ett par aktiviteter som ni tror skulle hjälpa er att komma tillrätta med utvecklingsområdet. Skriv ner denna/dessa i TPI Aktivitetetsmall tillsammans med när respektive aktivitet skall genomföras, vem som ansvarar för att den blir genomförd, hur genomförandet skall utvärderas och när genomförandet skall följas upp.

17 Avslut Finns det påståenden kvar som ni inte har diskuterat men som ni skulle behöva diskutera? Om så, när skall det göras? Titta på syfte och mål från inledningen. Har workshopen fyllt sitt syfte? Är målet med workshopen uppnått? Vad gjorde vi som resulterade i att vi uppnådde målet? Borde eller kunde vi gjort något annorlunda? Planera när ni skall genomföra en uppföljning med TPI.


Ladda ner ppt "TPI workshop. Team Pro Inventory Inledning Syfte Att få en tydligare bild av och diskutera hur väl teamet/arbetsgruppen samarbetar och interagerar. Mål."

Liknande presentationer


Google-annonser