Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem."— Presentationens avskrift:

1 Vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem

2 Lena Nylander, psykiater – 40% Gunnar Sandström, allmänläkare – 50% Maria Larsson, psykolog – 50% Helene Ahnlund, logoped – 50% Anders Elmkvist, Samordnare/sjuksköterska – 100% VUB-teamet Baravägen 1 221 85 Lund Telefon: 0705 - 83 21 48 E-post: anders.elmkvist@skane.se

3 VUB Permanent verksamhet Låta befintlig verksamhet behålla behandlingsansvaret

4 Målgruppen Målgruppen är vuxna, med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden, som fått insatser inom primärvård, psykiatri och vuxenhabilitering - kontakt (via telefon eller e- post) med VUB tas då insatserna inte haft avsedd effekt.

5 Definition av begreppet nätverket: Alla de (professionella och sociala) personer som patienten behöver för att kunna leva ett utifrån sina förutsättningar gott liv och vara delaktig i samhället. Nätverket

6 Översikt Enas om berättelsen! Bemötande! Kognition Kommunikation Fysisk mående Psykisk mående

7 Syfte Presentera en berättelse av patienten inför nätverket. Presentera förslag till åtgärder för nätverket.

8 Syfte Övergripande syfte: VUB-teamet ska ge nätverket runt patienten stöd i att förbättra hälsa och livssituation för patienten

9 För att åstadkomma detta ska VUB- teamet stödja nätverket runt patienten att formulera uppdraget till VUB-teamet. få en gemensam uppfattning av patienten och hans/hennes problematik (genom bland annat tydliggörande av de uppfattningar som finns). formulera de roller som finns i nätverket.

10 För att åstadkomma detta ska VUB- teamet stödja nätverket runt patienten att få bättre förståelse/hanterbarhet för/av patientens beteende. formulera vilka insatser som ska finnas. formulera hur insatserna ska användas.

11 För att åstadkomma detta ska VUB- teamet stödja nätverket runt patienten att formulera handlingsberedskap för akuta lägen. tydliggöra kommunikationsvägarna/sätten inom nätverket och till andra utanför nätverket. fortsätta nätverksarbetet när VUB inte längre finns med.

12 Tillgång till alla uppgifter Aktivt deltagande av samtliga i nätverket Förutsättningar

13 Arbetsmodell Vi ser Vi tror Nätverket gör Kontakt Läkare (Psykiatri – primärvård) kontaktar samordnare Remiss- konferens Insamling och genomgång av journaler och övrig dokumentation Introduktions- möte Besök i vardagsmiljö, fördjupad kartläggning, utredning och bedömning Nätverks- möte(n) Konsultation Slutsummerings- möte Upp- följning

14 Arbetssätt

15 Dokumentinsamlande Fånga berättelsen Motivation Dialog Sammanhangsmarkering

16 Nätverksmöte Sammanhangsmarkering

17 Nätverket

18 Kris Kortsiktigt - långsiktigt

19 Kvalitetsarbete Samtyckesblankett Utvärderings- Blankett 1 Utvärderings- Blankett 2 Introduktions- möte Uppföljning (via telefon)

20 Kvalitetsarbete Ständigt modell- och metodutveckling Dokumentation av verkligheten Invitering av befintliga verksamheter Kunskapssamlande Informationsdelande

21 Frågor/diskussion?


Ladda ner ppt "Vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem."

Liknande presentationer


Google-annonser