Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Process - MMR Dagens tema, 2016-01-01, Förnamn Efternamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Process - MMR Dagens tema, 2016-01-01, Förnamn Efternamn."— Presentationens avskrift:

1 Process - MMR Dagens tema, 2016-01-01, Förnamn Efternamn

2 40-årig kvinna som arbetar som undersköterska inom äldreomsorgen. Gift med en man som arbetar skift, 3 barn. Har en ospecifik smärta sedan flera år, smärtan kommer i intervaller och har utvecklats till en generaliserad smärta. Nu åter försämrad med nedstämdhet – en lätt till måttlig depression, även ångest som följd. Är en sk. Mångsökare på VC och är återigen sjukskriven för sina besvär. Har regelbunden kontakt med en Dr och träffar kurator ibland. Har varit hos fysioterapeut för intervention utan direkt effekt, bassängträning upplever patienten som skön, därmed unimodal rehabilitering utan effekt. Vid besök hos Dr beskriver patienten att hon sover dåligt, svårt med koncentrationen, är förtvivlad och börjar gråta då hon beskriver hur hon kämpar för att klara av att hantera barnen och det som behöver skötas i hemmet. Patienten är insatt på antidepressiva läkemedel (sömntabletter?) Typfall för MMR – fignerad patient 2

3 3 SSK kontakt Läkarkontakt Unimodal rehab Nästa steg? Genomförande Uppföljning Processen för en patient som ”flödar på våning 1” – PV nivå/MMR 1… upplevelse av hur det fungerar idag Söker vård Processen för en patient som ”flödar på våning 1” – PV nivå/MMR 1… I den bästa av världar Söker vård U-sök, bed och åtgärder TriageringFysioterapi, Q- kontakt som ex Oklart kring nästa steg… SSK kontakt Triagering utifrån en utformad frågemall ”fånga patient som löper risk att utv. Långvarig smärta” Läkarkontakt Undersökning/ utredning Kartläggnings- samtal som en del… REKO kontakt Strukturerad bedömning En samlad bedömning – helhetsperspektiv. Flera professioner kan vara aktuella Nyckeln till framgång- utifrån en utformad mall Rehabplan Resultat Aktivt arbete för återgång i arbete Aktiv kontakt med aktuella samarbetspartners t.ex. FK

4 4 planering för forts. åtgärder PV-nivå planering för forts. åtgärder PV-nivå Processen för en patient som ”flödar mellan våning 1-2” – Specialistnivå/MMR 2…. I den bästa av världar Söker vård Muntlig och aktiv kommunikation innan remiss skrivs SSK kontakt Triagering utifrån en utformad frågemall ”fånga patient som löper risk att utv. Långvarig smärta” Läkar kontakt Läkar kontakt Undersökning/ utredning Kartläggnings- samtal som en del… REKO kontakt Strukturerad bedömning En samlad bedömning – helhetsperspektiv. Flera professioner kan vara aktuella Inkludering eller exkludering utifrån uppsatta kriterier Aktivt arbete för återgång i arbete Aktiv kontakt med aktuella samarbetspartners t.ex. FK Selektering gnm bed Remiss till Spec.nivå Genomförande MMR 1 alt åtgärder via PV Genomförande MMR 1 alt åtgärder via PV Resultat Rehab plan Rehab plan Epikris och Genomförande MMR 2 Pilarna här till vä & hö visar att fortsatt handläggning sker via PV = vån 1


Ladda ner ppt "Process - MMR Dagens tema, 2016-01-01, Förnamn Efternamn."

Liknande presentationer


Google-annonser