Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

2 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen, för utvecklingsarbeten i landstingen. Syftet är att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågorna i hälso- och sjukvården.

3 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Bakgrund I början av 2000-talet var en större andel av befolkningen i Sverige frånvarande från arbetsmarknaden för att de var sjukskrivna eller hade sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med många andra länder. Kulmen 2003 då personer i arbetsför ålder till följd av sjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning var frånvarande från arbetet 43,2 dagar i genomsnitt: 52 dagar för kvinnor och 35 dagar för män. Studier visade på brister i sjukskrivningsprocessen (Kristina Alexandersson professor Karolinska institutet)

4 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Insatserna handlar om hur sjukvården kan bidra till en effektiv, jämställd och kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess genom att bland annat: förbättra samverkan och koordinering fortsätta arbetet inom försäkringsmedicin fortsätta arbetet inom elektroniska system fokusområde psykisk ohälsa nationellt utvecklingsarbete om stöd för rätt sjukskrivning.

5 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden 2014 och 2015 Villkor 1. En jämställd sjukskrivningsprocess Villkor 2. Kompetens i försäkringsmedicin Villkor 3. Tidig samverkan Villkor 4. Psykisk ohälsa Villkor 5. Elektroniskt informationsutbyte Villkor 6. Teknisk plattform för stöd o behandling Villkor 7. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

6 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Landstingen leder och styr för bättre struktur Satsningen har bidragit till att sjukskrivning i högre grad ses som en ordinarie del av vård och behandling och finns med i landstingens lednings och styrsystem. Många landsting har idag rehabiliteringskoordinatorer och har utvecklat struktur för samverkan internt och externt med andra aktörer såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Majoriteten av landstingen har infört system för elektronisk överföring av läkarintygen mellan vården och Försäkringskassan för en effektivare hantering.

7 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Än mer fokus på försäkringsmedicin Landstingen har på olika sätt arbetat med kompetensutveckling alltsedan den första överenskommelsen. Detta har lett till att kvaliteten på sjukskrivningsarbetet och även läkarintygen har förbättrats. I flera studier där kvaliteten i läkarintygen granskats, märks svårigheter med att bedöma till exempel funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

8 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Förutsättningar för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess enligt VGR Försäkringsmedicinskt Forum Försäkringsmedicinskt ansvarig Rehabiliterings och sjukskrivningskoordinering Försäkringsmedicinsk kompetens

9 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister VGR:s struktur för att garantera en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Som stöd för vårdenheterna ska finnas: Processledare Försäkringsmedicinska forum (FMF) Rehabiliteringskoordinatorer Försäkringsmedicinskt ansvariga läkare på varje vårdenhet

10 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Funktions- nedsättning Söker vård Undersökning av läkare Bedömning av läkare Egenvård Utredning/bed. av annan profession Beslutsstöd Checklista MU skapas och överförs till FK Rehabprocess sjukskrivning upprättande av rehabplan Multimodal rehabilitering Unimodal rehabilitering Annan form av rehabilitering Uppföljning Checklista Sjukskrivningskoordinering Mål: Återvunnen hälsa eller förbättrad hälsa, arbetsförmåga Rehabprocess ej sjukskriven Rehabprocess ej sjukskriven

11 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Hemsidor med nyttig information www.sjukskrivningar.se www.vgregion.se/srp


Ladda ner ppt "Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister Sjukskrivningsmiljarden Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser