Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Nollplacerade

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Nollplacerade"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Nollplacerade
Sophie Olofsson, projektledare

2 Sophie Olofsson, projektledare
Definition En person som inte har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller har skyddat sin tidigare SGI kallas för nollplacerad eftersom personens SGI är fastställd till 0 kronor. Sophie Olofsson, projektledare

3 Sophie Olofsson, projektledare
Bakgrund Augusti Diskussion om samverkan kring målgruppen Maj Projektform med finansiering av Samordningsförbundet Våren Förlängd projekttid och projektledare Sophie Olofsson, projektledare

4 Projektmål Ett strukturerat arbetssätt för samverkan
kring nollplacerade i behov av samordnad rehabilitering. Att berörda handläggar arbetar utifrån framtaget flödesschema Att socialsekreterarna fått ökad kunskap i försäkringsmedicin Att målgruppen har rätt ersättning och rätt planering Sophie Olofsson, projektledare

5 Sophie Olofsson, projektledare
Projektorganisation Uppdragsgivare: Samordningsförbundet Välfärd i Nacka (senare VärNa) Projektägare: Arbets- och företagsenheten på Nacka kommun Projektledare: Sophie Olofsson Styrgrupp: Arbetsgrupp: Förbundschef på Samordningsförbundet 2 socialsekreterare, Nacka kommun Enhetschef från Försäkringskassan 1 karriärvägledare, Nacka kommun Enhetschef från Arbetsförmedlingen 2 personliga handläggare, Försäkringskassan Enhetschef från Arbets- och företagsenheten Samverkansansvarig från Försäkringskassan Projektledare (föredragande) Sophie Olofsson, projektledare

6 Målgruppsinventering
28 september – 4 november 2015 Sophie Olofsson, projektledare

7 Målgruppsinventering
Ej aktuella Aktuella Sophie Olofsson, projektledare

8 Målgruppsinventering
Sophie Olofsson, projektledare

9 Målgruppsinventering
Sophie Olofsson, projektledare

10 Målgruppsinventering
Sophie Olofsson, projektledare

11 Målgruppsinventering
Sophie Olofsson, projektledare

12 Sophie Olofsson, projektledare
Konsultationer Februari-november 2016 Sophie Olofsson, projektledare

13 Sophie Olofsson, projektledare
Konsultationer Sophie Olofsson, projektledare

14 Sophie Olofsson, projektledare
Konsultationer Sophie Olofsson, projektledare

15 Flödesschema Ett stöd för socialsekreterarna vid planering mot egen försörjning. Struktur för ett enhetligt arbete. Förtydligande av ansvarsfördelningen mellan AFE, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

16 Sophie Olofsson, projektledare
Lärdomar från Nacka Målgruppsinventering ger ett bra utgångsläge. Strukturerade konsultationer: fasta tider och tydliga uppdrag. Engagerad ledning som kan lyfta hinder och förutsättningar. Parallellt informationsarbete för vården, skapa samsyn kring när sjukskrivning är aktuellt och vad kommunen har att erbjuda. Behovet av förrehabiliterande insatser för att komma vidare. Att det tar tid att förändra arbetssätt! Sophie Olofsson, projektledare

17 ”Plötsligt blev det glasklart, det var det här mötet som behövdes.”
- Socialsekreterare, Nacka kommun

18 Sophie Olofsson, projektledare
Frågor? Sophie Olofsson, projektledare


Ladda ner ppt "Projekt Nollplacerade"

Liknande presentationer


Google-annonser