Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integration, Direktionsmötet den 17 mars 2016 Ny prognos från Migrationsverket Sverige tillsammans-konferenser Aktuellt i projektet (tre processer) EU-projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integration, Direktionsmötet den 17 mars 2016 Ny prognos från Migrationsverket Sverige tillsammans-konferenser Aktuellt i projektet (tre processer) EU-projekt."— Presentationens avskrift:

1 Integration, Direktionsmötet den 17 mars 2016 Ny prognos från Migrationsverket Sverige tillsammans-konferenser Aktuellt i projektet (tre processer) EU-projekt Socialfonden PO1 (kompetensförsörjning inom mottagarorganisation) EU-projekt Socialfonden PO2 (ökade övergångar till arbete) Ny utlysning av §37 medel Annette Nyman Anna Lärk Ståhlberg

2 Migrationsverkets prognoser över antal asylsökande I migrationsverkets senaste prognos från februari 2016, så visas ett fortsatt högt mottagande av asylsökande de närmaste två åren. Handläggningstiderna är långa och i genomsnitt får man vänta 1½ år. Det betyder att de som kom hösten 2015 kommer inte att få vänta till 2017. Läs gärna hela Verksamhets-utgiftsprognosen Februari 2016 som också innehåller analyser över flyktingsituationen som råder idag. Av de ca 100 000 som beräknas komma år 2016 är 18 000 ensamkommande (12-27 000). Av de ca 75 000 som beräknas komma år 2017 är 14 000 ensamkommande (9-20 000). Asylsökande 2011 29 648 personer Asylsökande 201243 887 personer Asylsökande 201354 259 personer Asylsökande 201481 301 personer Asylsökande 2015 162 877 personer Prognos för 2016 70 000-140 000 personer Prognos för 2017 55 000-105 000 personer Källa: Migrationsverket

3

4 Sverige tillsammans http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/sverige- tillsammans.aspx?keyword=Sverige+tillsammans http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/sverige- tillsammans.aspx?keyword=Sverige+tillsammans Kompendium av förmiddagens presentationer Kompendium av eftermiddagens presentationer -Regeringens etableringspolitik -Migrationsverket -Boverket -Arbetsförmedlingen -Skolverket -Socialstyrelsen -IVO -Lokalt perspektiv -Arbete och utbildning, Arbetsförmedlingen -Boende, Länsstyrelsen -Boende, Boverket -Hälsa del 1, Västra Götalandsregionen -Hälsa del 2, Västra Götalandsregionen -Civila samhället, Västra Götalandsregionen

5 Tidplan 2015 2016 2017 Process Boende Process Arbete och kompetens Process Hälsa med inriktning på barn o unga Organisation Omvärlds- bevakning Uppstarts- konferens 8 oktober Information i olika forum Följeforskare Delregionalt Samrådsmöte 16 december Delrapport Länsstyrelsen RÖK Fortsatt arbete/ organisation? Slutrapport

6 EU-projekt Socialfonden PO1 (kompetensförsörjning inom mottagarorganisation) 15 miljoner, 25 % medfinansiering. Ansökan senast 31 mars 2016. Stärka kompetensen hos sysselsatta och de långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Aktuellt: Fyrbodal deltar med övriga fyra delregioner (inkl. Halland) i en stor gemensam ansökan med fokus på SFI. GR är sökande.

7 EU-projekt Socialfonden PO2 (ökade övergångar till arbete) 40 miljoner. 33 % medfinansiering. Ansökan senast 1 april 2016. Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Samverkan med Arbetsförmedlingen är obligatorisk. Aktuellt: Fyrbodal gör en ansökan ”Framtidsentreprenörerna”

8 §37 (enligt SFS 2010:1122) 1. Medel till kommuner och kommunalförbund för insatser riktade till nyanlända för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Västra Götalands län 7 640 000 kr. Ansökan senast 9 maj. 2. Medel till kommuner och kommunalförbund för insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017. Västra Götalands län 9 500 000 kr. Ansökan senast 9 maj. Målgrupp nyanlända med uppehållstillstånd. Kan även gälla ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Informationsdag om utlysning av § 37 och § 37a- medel Tid: 23 mars klockan 09.30- 15.00 Välkommen till en inspirationsdag kring utvecklingsmedel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan


Ladda ner ppt "Integration, Direktionsmötet den 17 mars 2016 Ny prognos från Migrationsverket Sverige tillsammans-konferenser Aktuellt i projektet (tre processer) EU-projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser