Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiärer Länsstyrelsen i Södermanland Landstinget Sörmland Kulturrådet Landstinget Stockholm Östsam Integration inom kultursektorn under 11 år. Projektägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiärer Länsstyrelsen i Södermanland Landstinget Sörmland Kulturrådet Landstinget Stockholm Östsam Integration inom kultursektorn under 11 år. Projektägare."— Presentationens avskrift:

1 Finansiärer Länsstyrelsen i Södermanland Landstinget Sörmland Kulturrådet Landstinget Stockholm Östsam Integration inom kultursektorn under 11 år. Projektägare KKV Sörmland Nyköpings kommun Eskilstuna kommun Norrköpings kommun

2 Hem ljuva hem Nyköping 2005-2006 Enligt konstens alla regler Norrköping 2007-2009 Studie kring integration inom kultursektorn i Norrköping 2010 Det är väl ingen konst/Inte konst? Norrköping 2011-2012 Konsten att delta Sörmland 2013-2015 Svenska Tecknares nätverk för asylsökande kollegor 2016- Tidigare projekt

3 Kulturrådets mål att den offentligt finansierade kulturen ska spegla samhällets etniska och kulturella mångfald i produktion, organisation och publik. Svensk författningssamling: Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare. Förordning (1999:593). Tid för kultur: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling Direktiv

4 Synliggöra deltagarna (utlandsfödda kulturarbetare) Samverka med institutioner Belysa och påverka strukturella hinder. Bygga nätverk och mötesplatser. Projektets modell

5 I Östergötland, 25 bild konstnärer, 2 gallerier, 1 kulturförening I Sörmland, 52 konstnärer, 25 antal som fått arbete eller uppdrag inom branschen. Effekter Arbetsförmedlingen Kulturrådet

6 Boken Konsten att delta sammanställer ett projekt som drivits av konstnären Ola Öhlin med samma namn. Projektet handlar om att lokalisera och synliggöra konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet utanför Sverige och utanför ett västerländska och anglosaxisk konstfält. Konsten att delta visar att nyanlända konstnärers villkor i mycket varit en icke-fråga, som fallit mellan stolarna hos institutioner och myndigheter. Konsten att delta befinner sig i skärningspunkten mellan arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och kulturpolitik. Boken tar upp angelägna ämnen för vår samtid som konstfältets maktstrukturer, politiska direktiv och att svenska konstnärer rasifieras. Hur kan vi arbeta för att konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet utanför den västerländska och anglosaxiska konstfältet inte osynliggörs och exkluderas?

7 Personer med erfarenhet och utbildning från kultursektorn måste lyftas fram av Arbetsförmedlingen och migrationsverk så att de blir synliga för kultursektorn Man bör ordna någon form av plattformar, mötesplatser eller mentorskap så konstnärer och kulturarbetare med annan bakgrund får tillgång till nätverk och möjlighet att träffa kollegor. Man bör sätta upp mätbara mål som också följs upp, man måste även ha metoder och verktyg för hur man ska nå målen. Integrationsarbetet måste gå ifrån att som idag vara projektform och implementeras i ordinarie verksamhet och se till att man i varje moment lyfter dessa frågor. Någon måste få ansvar för att driva denna fråga, och att man skapar samverkan och samarbeten både inom och utanför kultursektorn för att nå Kulturrådets mål. Behov

8

9 När jag började mitt arbete i Norrköping 2007 benämnde jag det som ett integrationsprojekt. I dag undviker jag helst det uttrycket, för vem ska integrera vem och till vad i en global konstvärld? Ibland tvingas jag att ändå förhålla mig till det begreppet i syfte att förklara och göra mitt arbete förståeligt för omvärlden. Men i dag benämner jag hellre mitt arbete som ett samarbetsprojekt – det rör sig om ett samverkansarbete.

10 Ola Öhlin ola@olaohlin.se 073-642 78 59 Kontakt


Ladda ner ppt "Finansiärer Länsstyrelsen i Södermanland Landstinget Sörmland Kulturrådet Landstinget Stockholm Östsam Integration inom kultursektorn under 11 år. Projektägare."

Liknande presentationer


Google-annonser