Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhet för asylsökande – nytt särskilt regeringsuppdrag till studieförbunden Helene Lindgren, handläggare Uppsala 5/11 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhet för asylsökande – nytt särskilt regeringsuppdrag till studieförbunden Helene Lindgren, handläggare Uppsala 5/11 2015."— Presentationens avskrift:

1

2 Verksamhet för asylsökande – nytt särskilt regeringsuppdrag till studieförbunden Helene Lindgren, handläggare Uppsala 5/11 2015

3 Folkbildningsrådet Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag och har tre medlemsorganisationer som representerar folkhögskolor och studieförbund: Folkbildningsförbundet – FBF Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation – RIO Sveriges Kommuner och Landsting - SKL Medlemmarna utser styrelse och beslutar om budget och verksamhetens inriktning

4 Forts. Folkbildningsrådet Länken mellan staten och folkbildningens organisationer Fördelar statsbidrag till landets folkhögskolor och studieförbund på uppdrag av regering och riksdag Följer upp och utvärderar verksamheten Återrapporterar till regeringen

5 Särskilt regeringsuppdrag 2015 - studieförbunden Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare 30 mnkr är avsatta för uppdraget under perioden 15 augusti – 31 december 2015 Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd stärka kunskaper i svenska språket och om samhället

6 Forts. Särskilt regeringsuppdrag 2015 Målgrupp Alla asylsökande i Sverige oavsett boendeform Personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende Migrationsverket Folkbildningsrådet samverkar på central nivå Studieförbunden samverkar på lokal/regional nivå

7 Forts. Särskilt regeringsuppdrag 2015 Pågående verksamhet Innehåll och form Samverkan och plats Kompetens och organisation Massmedial uppmärksamhet

8 Särskilda uppdrag 2016 - studieförbunden Regeringen - budgetförslag 50 mnkr för 2016 för fortsatt uppdrag Utdrag från överenskommelsen Insatser med anledning av flyktingkrisen mellan regeringen och M, C, Fp och Kd 151023: Tidiga insatser under asyltiden Det är viktigt att asylsökande själva i högre utsträckning bidrar till mottagandet och till etableringsprocessen. Väntan på att få asylansökan prövad ska användas för att stärka individens möjligheter till etablering. Sysslolöshet ska motverkas. Svenskundervisning ska ges redan under asyltiden liksom en obligatorisk samhällsorientering. Studieförbund är lämpliga utförare, även av de insatser som Migrationsverket ansvarar för.

9


Ladda ner ppt "Verksamhet för asylsökande – nytt särskilt regeringsuppdrag till studieförbunden Helene Lindgren, handläggare Uppsala 5/11 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser