Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet Presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet Presentationen."— Presentationens avskrift:

1 1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020 Presentationen kommer att uppdateras löpande under projektet Denna presentation uppdaterades 2011-09-16 Observera att uppgifter i presentationen kan bli inaktuella eftersom arbetsprocessen hela tiden pågår Du kan använda hela eller delar av presentationen när du vill berätta om arbetet Förklarande text finns på anteckningssidorna till många av bilderna 2011-09-16

2 2 Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2011-09-16

3 3 Projekt Tulpan Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverket leder projekt Tulpan som tar fram underlaget I styrgruppen: –Jordbruksverket –Skogsstyrelsen –Länsstyrelsen –Leader 2011-09-16

4 4 Regeringens uppdrag Underlaget ska vara färdigt den 30 maj 2012 och ska bestå av: –Detaljerade åtgärdsbeskrivningar, inklusive mål, indikatorer och ersättningsnivåer med bakomliggande kalkyler och beräkningar –Underlag till prioriteringar av åtgärder, utifrån kostnadseffektivitet och administrativ hanterbarhet –Förslag som är förenliga med regeringens mål om regelförenkling –Förslag som kan användas oavsett programmets budget Projektet ska följa och beakta framtida EU-regelverk och föra en dialog med andra myndigheter och organisationer. 2011-09-16

5 5 Ett målstyrt program Tydliga mål som går att mäta och följa upp Åtgärderna ska bidra till att målen uppfylls Indikatorer kopplade till målen 2011-09-16

6 6 Alla mål med programmet kopplas till EU:s 2020 strategi och övergripande mål för landsbygdsutvecklingspolitiken: 1.Jordbrukets konkurrenskraft 2.Hållbar förvaltning av naturresurser 3.Balanserad territoriell utveckling Miljö, klimat och innovation ska styra landsbygds- programmet i större utsträckning än i dag. EU:s mål 2011-09-16

7 7 I Sverige finns flera mål som landsbygdsprogrammet ska bidra till: Sveriges landsbygdsstrategi och visionen bruka utan att förbruka En levande landsbygd, företagande, tillväxt, konkurrenskraft och nya verksamheter i hela landet. Sveriges miljömål God livskvalitet och stark framtidstro på landsbygden Sverige – det nya matlandet Skogsriket Klimatfrågor Några svenska mål 2011-09-16

8 8 I höst – arbete med åtgärder Ta fram åtgärder som leder till uppsatta effektmål Åtgärdernas effekt ska kunna mätas med hjälp av indikatorer Värdera administrativ hanterbarhet och kostnadseffektivitet samt ge underlag för prioritering av åtgärder Ge förslag på ersättningsnivåer 2011-09-16

9 9 Information och dialog Information finns på www.jordbruksverket.se/nyttlandsbygdsprogram Facebook-sida öppen – var med i dialogen! Landsbygdsprogram 2014-2020 Prenumerera på nyhetsbrevet om nästa landsbygdsprogram! –Anmäl prenumeration på www.jordbruksverket.se/nyttlandsbygdsprogram –Där ligger också alla nyhetsbrev 2011-09-169

10 10 Dialog med organisationer Enkäter till länsstyrelsen, partnerskapen och Leader – svar har kommit in och erfarenheterna tas till vara i det fortsatta arbetet. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper hade möten 75 min långa telefonmöten, s.k. tankesmedjor, för att få fram idéer på vad som ska göras föra att nå målen: 27-29 september 4-6 oktober 230 anmälda! Träff i samband med landsbygdsgalan, 9 november Nu kan du anmäla dig! 2011-09-1610

11 11 Förslag från Landsbygds- nätverkets medlemmar Nästa program ska ha fokus på att stimulera Lokal samverkan och lokala initiativ Samverkan Ökad kompetens Nya finansieringsformer Många olika miljöaspekter Infrastruktur och service, till exempel vägar och bredband Företagare och entreprenörer, med tydligt fokus även på andra företag än jordbruksföretag Ökad kunskap hos konsumenter och allmänhet 2011-09-1611

12 12 Då kan din organisation påverka! 2011-09-1612


Ladda ner ppt "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet Presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser