Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställd regional tillväxt Blekinge Malin Faraasen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställd regional tillväxt Blekinge Malin Faraasen"— Presentationens avskrift:

1 Jämställd regional tillväxt Blekinge Malin Faraasen
Under 2016 arbetade vi med att få fram våra tre prioriterade områden som sedan Tillväxtverket bedömde och sedan gav Region Blekinge 5,2 miljoner att jobba med frågan i projektform.

2 Jämställd regional tillväxt Blekinge 5,2 MSEK 2016-2018
Under 2016 arbetade vi med att få fram våra tre prioriterade områden som sedan Tillväxtverket bedömde och sedan gav Region Blekinge 5,2 miljoner att jobba med frågan i projektform.

3 Den 10 december 2015 fattade regeringen beslut om att Tillväxtverket ska utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt bland annat genom samordning, stöd och lärande riktat till Sveriges regioner.  Kvinnor och män ska på likvärdiga villkor ha inflytande och tillgång till de resurser som satsas på tillväxt. Tillväxtverket fick 36 miljoner kronor per år under perioden 2016–2018.  Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. Syftet med ”jämställd regional tillväxt” är att bidra till att människor har samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till de resurser som finns. Strukturerna för det framtida regionala tillväxtarbetet ska påverkas.

4 Vi ska inte uppfinna hjul som redan finns men ta vara på det som finns och få större snurr

5 … strukturella villkor
… institutionella villkor …individers agerande

6 Jämställd regional tillväxt Blekinge
Systematiskt ledningsarbete Normfria studie- och yrkesval Strategisk kompetensförsörjning Projektet har tre delar Systematiskt ledningsarbete, Normfria studie- och yrkesval och Strategisk kompetensförsörjning. Förutom kön ska även ålder och utländsk bakgrund tas med.

7 Systematiskt ledningsarbete
Region Blekinge – leva som vi lär Metodutveckling HR-processer Statistik- och analysfunktion Politiska beslutsprocesser Kommunicera Statistik och analys Systematiskt ledningsarbete Chefstjänstemän och politiker i regionstyrelsen samt internt sakkunniga inom Region Blekinges verksamhetsområden. Område i nationell strategi: - Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av budget, RUS (regionala utvecklingsstrategier), andra strategier och program för ex. innovation, boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning. Regionala tillväxtmedel Rutiner och policies Strategier och planer Blekingestrategin Kulturplanen Idrottspolitiskt program Kompetensförsörjningsstrategin

8 Ungdomars normfria studie- och yrkesval
Förstå hur det ser ut Verktyg och metoder Stärkt samverkan Ungdomars normfria studie- och yrkesval Normkritisk kommunikation Involvera målgruppen Målgrupp: Rektorer, studie- och yrkesvägledare (grund- och gymnasienivå), arbetsförmedlingen, kommunernas arbetsmarknads- och näringslivskontor, kommunala navigatorcenters samt ungdomar. Område i nationell strategi: – Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd etc. Få unga och vuxna i ungas närhet att använda materialet

9 Strategisk kompetens- försörjning
Regionala kompetensförsörjnings- strategin Förstå hur det ser ut Strategisk kompetens- försörjning Stärkt samverkan Öka aktörernas kompetens Strategisk kompetensförsörjning målgrupp: Aktörer inom det regionala kompetensnätverket (Utbildningsaktörer, Af, FK, arbetsgivarorganisationer, kommunernas näringslivskontor, Region Blekinge) och de regionala nätverken för HR- och utbildningsfrågor. Område i nationell strategi: Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av budget, RUS (regionala utvecklingsstrategier), andra strategier och program för ex. innovation, boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning. Utveckla arbets- och beslutsprocess

10 Nya lösningar måste sökas bortom invanda tankesätt och strukturer
Involvera och engagera målgrupperna Hur hitta? Workshop – för att gemensamt komma fram till vad och hur vi ska göra Genomföra i tät samverkan

11 Workshop Strategisk kompetensförsörjning
Plats: Kunskapskällan, Softcenter etapp 8 Ronneby. Tid: Kaffe och smörgås från 08:30 Workshop 9-12.


Ladda ner ppt "Jämställd regional tillväxt Blekinge Malin Faraasen"

Liknande presentationer


Google-annonser