Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortsiktig /Långsiktig effekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortsiktig /Långsiktig effekt"— Presentationens avskrift:

1 Kortsiktig /Långsiktig effekt
Förändringsteorin Utlysning: Småland och Öarna – Minskad ohälsa i arbetslivet dnr. 2016/00562 För att göra detta behöver vi…… För att erbjuda detta måste vi göra… För att uppnå resultaten måste vi erbjuda… För att nå effekten måste vi uppnå… Start Resurser Aktiviteter Leverans/ utfall Resultat Kortsiktig /Långsiktig effekt Resurser i form av personal, kompetens och medel. Fylls i av projektet. Aktiviteter som ska genomföras i projektet för att kunna uppnå resultat. Fylls i av projektet. Projektmål och indikatorer. Fylls i av projektet. Insatserna i projekt ska stärka målgruppen. Projekt ska tillsammans med arbetsgivare skapa en struktur för preventiva åtgärder på arbetsplatserna för att förhindra ohälsa hos arbetstagare. Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen står bättre rustad för ett friskt arbetsliv genom ökad kompetens och förstärkt förmåga att hantera psykisk ohälsa. Ökad kunskap och förbättrade strukturer för preventivt arbete med ohälsa och sjukskrivningar ska skapa bättre förutsättningar på arbetsplatser för minskad framtida ohälsa. På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar som förbättrar sättet att arbeta förebyggande med sjukskrivningar och ohälsa i region Småland och Öarna.


Ladda ner ppt "Kortsiktig /Långsiktig effekt"

Liknande presentationer


Google-annonser