Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HFS - nätverkets vision, framtidsbild och strategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HFS - nätverkets vision, framtidsbild och strategi"— Presentationens avskrift:

1 HFS - nätverkets vision, framtidsbild och strategi
Margareta Kristenson Nationell Koordinator för det svenska HFS nätverket Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)

2 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Nätverkets vision Skapa en mer effektiv hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad eller bästa möjliga hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

3 Nätverkets vision (V-plan 2012)
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

4 Nätverkets verksamhetsidé
Att lära av varandra genom deltagande i nätverkets aktiviteter. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

5 Nätverkets verksamhetsidé (V-plan 2012)
Att främja utvecklingen av en mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård med fokus på bästa möjliga hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – bra vård och hälsa för pengarna! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

6 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Strategiska mål Konceptet hälsofrämjande hälso- och sjukvård är integrerat i ordinarie ledning och styrning Medlemsorganisationerna stödjer varandra i hälsoinriktat utvecklingsarbete och lärande Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

7 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Fyra perspektiv Patientperspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i grunduppdraget Befolkningsperspektivet Förmedla kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa Medarbetarperspektivet Modellbildare för den goda arbetsplatsen Styr- & ledningsperspektivet Hälso- och resultatorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård – bättre vård och hälsa för pengarna! Patientperspektivet: tex lärandeprocesser kring hälsofrämjande möten och insatser för att stödja patienter i att förändra levnadsvanor och patientundervisning vid långvarig sjukdom. Befolkningsperspektivet: tex skadeförebyggande arbete Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

8 Hälsofrämjande åtgärd, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009
Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande

9 Hälsofrämjande åtgärder..
fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.

10 Prevention, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009
förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem

11 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Fokusområden 2012 Styr och ledningsperspektivet Avtal/ersättning Indikatorer Kollegial granskning Patientperspektivet Levnadsvanor (Tobak, alkohol, mat, fysisk aktivitet) Hälsofrämjande förhållningssätt Psykisk hälsa Hälsofrämjande vårdmiljö PROM Befolkningsperspektivet Skadeprevention Jämlik hälsa Medarbetarperspekivet Hälsofrämjande arbetsplats FaR = fysisk aktivitet på recept Implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer avs levnadsvanor Workshops & rapporter för att sprida kunskap i nätverket Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) 11

12 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Nätverkets vision Ger vår vision energi? Är den tydlig nog? Vad behöver förtydligas? Input för kommande visionsdokument Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

13 Gör HFS-nätverket skillnad?
Inåt i medlemsorganisationerna Nationellt Vad är viktigast att utveckla? Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)


Ladda ner ppt "HFS - nätverkets vision, framtidsbild och strategi"

Liknande presentationer


Google-annonser