Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) Margareta Kristenson Professor/Överläkare, Socialmedicin Institutionen för Hälsa och Samhälle Linköpings Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) Margareta Kristenson Professor/Överläkare, Socialmedicin Institutionen för Hälsa och Samhälle Linköpings Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) Margareta Kristenson Professor/Överläkare, Socialmedicin Institutionen för Hälsa och Samhälle Linköpings Universitet

2 Hälso - och sjukvårdens utmaning Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik

3 Hälso - och sjukvårdens utmaning Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik med Strama ekonomiska ramar!

4 OTTAWA-manifestet 8 8

5 Det internationella nätverket Health Promoting Hospitals Startade utifrån ett samarbete mellan Europakontoret för WHO´s avdelningar för Health Promotion och Health Services Management

6 Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) Internationellt HPH nätverket Health Promoting Hospitals and health services Svenska HFS nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer Hälsofrämjande Sjukvård

7 Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) Internationellt HPH nätverket Health Promoting Hospitals and health services Svenska HFS nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer Hälsofrämjande Sjukvård

8 Internationella nätverkets utbredning Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) ”Ett nätverk av nätverk” Över 800 sjukhus och vårdorganisationer i 40 länder

9 Nätverket växer Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Nätverket har jan 2012 31 medlemsorganisationer med sammanlagt 81 sjukhus/vårdorganisationer mm (varav ca 65 är sjukhus)

10 Nätverkets utbredning 2013 Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg

11 Medlemmar 2013 (mars) Enskilda sjukhus/organisatorisk enheter 1 Akademiska sjukhuset Uppsala 2 Capio Lundby sjukhus 3 Lasarettet i Enköping 4 Länssjukhuset i Kalmar 5 Oskarshamns sjukhus 6 Primärvården Uppsala län 7 Västerviks sjukhus Hela vårdorganisation/landsting 8 Norrbottens läns landsting 9 Hälso- och sjukvården Gotland 10 Jämtlands läns Landsting 11 Landstinget Blekinge 12 Landstinget Halland 13 Landstinget i Jönköping 14 Landstinget Kronoberg 15 Landstinget Sörmland 16 Landstinget Västernorrland 17 Landstinget i Östergötland 18 Region Skåne 19 Stockholms läns landsting 20 Västerbottens läns landsting 21 Capio Närsjukvård 22 Region Västra Götaland 23 Landstinget i Värmland 24 Landstinget i Västmanland Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

12 HFS- nätverkets struktur Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems-organisation Internationella nätverket

13 Vision En hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla

14 Strategiska mål - yttre Konceptet hälsofrämjande hälso- och sjukvård är integrerat i ordinarie ledning och styrning Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

15 Strategiska mål - inre Medlemsorganisationerna stödjer varandra till hälsoinriktat utvecklingsarbete och lärande – Patientperspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser – Befolkningsperspektivet Kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa – Medarbetarperspektivet Modellbildare för den goda arbetsplatsen – Styr- & ledningsperspektivet Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

16 Fokusområden Styr och ledningsperspektivet Avtal/ersättning Indikatorer Kollegial granskning Patientperspektivet Levnadsvanor (Tobak, alkohol, mat, fysisk aktivitet) Hälsofrämjande förhållningssätt Psykisk hälsa Hälsofrämjande vårdmiljö PROM Befolkningsperspektivet Skadeprevention Jämlik hälsa Medarbetarperspekivet Hälsofrämjande arbetsplats Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

17 Temagrupper Tobaksprevention - tobaksfrihet i samband med operation Alkoholprevention – riskbruk hos sjukhuspatienter Matvanor - undernäring på sjukhus Fysisk aktivitet - FaR Psykisk hälsa - suicidprevention, sorg – broschyrer på HFS webb Hälsofrämjande förhållningssätt - webbaserat utbildningsmaterial (Skadeprevention – skaderegistrering) Hälsofrämjande arbetsplats - modellutveckling, checklista Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

18 Temagrupper forts PROM* – resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården - PROM center (Nationella Kvalitetsregister) Hälsofrämjande vårdmiljö – utveckling av hälsofrämjande vårdmiljöer Avtal/ersättningssystem - för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård; ”Skåneprojektet” Hälsofrämjande primärvård - bevaka hälsofrämjande-perspektivet i Vårdval Indikatorer - för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård *Patient Reported Outcome Measures Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

19 Levnadsvanor Stöd till implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringsportal - Kunskapsunderlag om matens betydelse för hälsa - Inspirationsfilmer för att lyfta levnadsvanor i konsultationen - Utbildningsmaterial om mötets betydelse (Hälsofrämjande förhållningssätt) - Informationsmaterial till patienter Temadag kring hälsofrämjande möten i vården Regionala konferenser om implementering av riktlinjerna Nära samarbete med Socialstyrelsens implementeringsprojekt, särskilt med professionerna och SKL

20 Hälsofrämjande förhållningssätt Hur man kan utveckla bemötande, ordval och förhållningssätt som stärker patientens trygghet och tilltro till egen förmåga Webbaserat och självinstruerande utbildningsmaterial framtaget och pilottestats, i samarbete med Landstinget i Östergötland. Spridning och implementering Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

21 Hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja medarbetares hälsa på arbetsplatsen framtaget och sprids via web.

22 Avtal/ersättningssystem Identifiera tydliga och konstruktiva formuleringar i avtal/uppdrag, i första steget fokus på levnadsvanor, och dela erfarenheter av detta. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

23 Lärande och utvärderingsstrategier PROM (Patient Reported Outcome Measurement) Indikatorer Kollegial granskning

24 Indikatorer – Patienter Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande – Befolkning Kunskapsförmedling och aktivt deltagande – Medarbetarna Den goda arbetsplatsen – Styrning/Ledning Hälsoorientering som strategi Årliga mätningar sedan 2004

25 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Indikatoruppföljning, mars 2013 för verksamhetsåret 2012 Se temagrupp indikatorer: http://natverket-hfs.se/temagrupp-indikatorer

26 Kollegial granskning För ömsesidigt lärande och verksamhetsutveckling – Manual (utifrån bla indikatorerna) – Studiebesök – parvis granskning – Analys – Sammanställning – rapport – Uppföljning/återkoppling Utvärdering och spridning Små och stora sjukhus, landsting

27 Kommunikation Webbplats www//:hfs.natverket.se Nyhetsbrev Främja Hälsa Konferenser

28 Internationella HPH konferensen 22-24 maj 2013 i Göteborg! Hälsofrämjande möte och vårdmiljö, Kultur och hälsa, Natur och hälsa, mätning av hälsorelaterad livskvalitet med aktuell forskning om den nära kopplingen mellan kropp och själ Socialminister Göran Hägglund inleder Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) Margareta Kristenson Professor/Överläkare, Socialmedicin Institutionen för Hälsa och Samhälle Linköpings Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser