Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betydelsen av hälsofrämjande perspektiv och strategisk planering i vård och omsorg Magnus Zingmark FoU ansvarig aktivt och hälsosamt åldrande Östersunds.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betydelsen av hälsofrämjande perspektiv och strategisk planering i vård och omsorg Magnus Zingmark FoU ansvarig aktivt och hälsosamt åldrande Östersunds."— Presentationens avskrift:

1 Betydelsen av hälsofrämjande perspektiv och strategisk planering i vård och omsorg Magnus Zingmark FoU ansvarig aktivt och hälsosamt åldrande Östersunds kommun

2 Upplägg Nuläge – önskat framtida läge Teoretiska utgångspunkter kring hälsa Hälsoekonomiska perspektiv Vad skulle vi kunna göra annorlunda Kommer vi att göra annorlunda Hur vet vi om vi är på rätt väg?

3 Nuläge Medellivslängden har ökat Fler år i god hälsa 59% av personer 80+ har hemtjänst och hemsjukvård Hög grad av nöjdhet inom äldreomsorg Andelen äldre ökar

4 Önskat framtida läge Ökad medellivslängd Fler år i god hälsa Lägre andel 80+ med hemtjänst och hemsjukvård Förbättrad nöjdhet Andra utfallsmått?

5 Världshälsoorganisationen (WHO) ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro från sjukdom och funktionsnedsättning”

6 ICF

7 Holistisk hälsosyn "En människa har full hälsa, om och endast om hon i en standardsituation har förmågan att realisera alla sina vitala mål”

8 Teorier om åldrande Aktivitet och kontinuitetsteorier -Bibehållet aktivitetsmönster -Fortsatt aktivitet viktigt för livstillfredsställelse Disengagemang -Förväntad process -Fortsatt engagemang på mindre repertoar

9 Teorier - aktivt och hälsosamt åldrande SOC (selection, optimization, compensation) Proaktiva modellen Ackumulation av stressorer förväntas, därför kan individen agera proaktivt t.ex. Hälsosam livsstil Planera för framtiden - Flytta ”i tid” - Förändra fysisk miljö

10 Hälsoekonomiska perspektiv Resurser är begränsade Maximera hälsa Effekt i relation till kostnad?

11 Insatsens effekt och kostnad EFFEKT KOSTNAD Bör göraKanske göra? Inte göra ?

12 Totalt beroende Mycket beroende

13 Nivå av beroende IADLADLHjälpLivskvalitéKostnad (SEK/år) LättMax en aktivitet (t.ex. städ) OberoendeEn gång/vecka 0.7727000 NågotMer än en aktivitet OberoendeMer än en gång/vecka 0.6080000 MycketMer än en aktivitet Minst en aktivitet Dagligen 0.47213000 TotaltMer än en aktivitet Minst en aktivitet Säbo 0.40640000 Avliden 0

14 Totalt beroende Mycket beroende Kan vi… Minska risk för negativ utveckling? Förbättra sannolikhet för positiv utveckling? Effekter i relation till kostnad?

15 Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Hälsofrämjande insatser Personcentrerad behovsbedömning och rehabilitering Ny teknik Boendefrågor

16 Vad skulle vi kunna göra annorlunda? https://www.youtube.com/watch?v=n_1apYo6- Ow

17 Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Du har haft en stroke Du bor ensam Du har svårigheter att förflytta dig Där är rädd för att ramla Du vill känna trygghet i att hemtjänsten kan hjälpa dig om något händer dig på natten Gå till www.govote.at ange kod 383870

18 En modell för komplexa insatser Vilka behov finns Förstå behoven Vilken evidens finns Anpassa insatser för att möta behov Följ genomförbarhet, effekter och behov av vidareutveckling https://www.mentimeter.com/s/f0262a1741ffc1c 9c45568d7aaaad881/dc3b9c312737

19 Insatsens effekt och kostnad EFFEKT KOSTNAD Bör göraKanske göra? Inte göra ?

20 Diffusion – hur idéer sprider sig

21 Kommer vi att göra annorlunda? Kunskap och genomförbarhet Kostnader Goda exempel Fler användare Organisation som skapar förutsättningar Professionellt egenansvar

22 Hur vet vi att vi är på rätt väg? Personperspektivet - hälsa - nöjdhet Organisationsperspektivet - genomförda aktiviteter - ekonomi - samarbetskonstellationer

23 Att ta med Vilka behov ser vi? Hur utformar vi våra insatser? Reaktiv – Proaktiv Underlätta diffusion


Ladda ner ppt "Betydelsen av hälsofrämjande perspektiv och strategisk planering i vård och omsorg Magnus Zingmark FoU ansvarig aktivt och hälsosamt åldrande Östersunds."

Liknande presentationer


Google-annonser