Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om bostäder för äldre Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om bostäder för äldre Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om bostäder för äldre Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare

2 Utredningen om bostäder för äldre 360 000 bostäder! God tillgänglighet för ökad självständighet Möjligheter till gemenskap och ett meningsfullt sammanhang Gärna hyresbostäder – små och medelstora Närhet till service och goda kommunikationer

3 Utredningen om bostäder för äldre Svårigheter för seniorer på bostadsmarknaden  Rörligheten minskar med åren  Ont om bostäder med god tillgänglighet i beståndet – och många som vill ha dem!  Ensamheten påtaglig för många  Många har råd – men inte alla  Svårt hitta information om utbudet  Dyrt och tungt att flytta!

4 Utredningen om bostäder för äldre Utmaningar för kommunerna  Ökande kostnader för vård och omsorg  Ingen överblick över tillgängligheten i bostadsbeståndet  Svaga incitament och bristande intresse för tillgänglighet bland fastighetsägare  Låg investeringsvilja utanför tillväxtregionerna – trots väl definierad efterfrågan  Dubbelt så dyrt för hälften så stort  Samordningen inom kommunen

5 Utredningen om bostäder för äldre 1.Förbättrad tillgänglighet i befintliga bostäder  Fortsatt stöd till inventering av tillgängligheten i flerbostadshus  Stöd till installation av hiss  Skyldighet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i entréer och trapphus till flerbostadshus ”Det som är nödvändigt för ett fåtal underlättar för många och är bra för alla” Carl Älfvåg, f.d. generaldirektör för Handisam

6 Utredningen om bostäder för äldre 2.Fler nya bostäder för äldre  Investeringsstöd till trygghetsbostäder  Startbidrag till byggemenskaper  Säkra socialtjänstens medverkan i planeringen genom tillägg i BFL: ”Socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillföra kun­skaper och erfarenheter om levnadsförhållandena i kommunen.” Trygga och tillgänglighetssmarta bostäder för äldre frigör prisvärda bostäder som är attraktiva för andra!

7 Utredningen om bostäder för äldre 3.Underlätta flytt – och kvarboende  Höjt tak för bostadsutgiften i bostadstillägget  Information om den lokala bostadsmarknaden från kommunerna  RUT-avdrag för hjälp i samband med flytt för 75 + Ekonomin är avgörande men det behövs också relevant information och möjligheter till stöd och hjälp

8 Utredningen om bostäder för äldre 4.Utvärdering, forskning och utveckling  Forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv  Utvärdering av trygghetsbostäder som boendeform + betydelsen av gemensamma lokaler i boendet  Smidigare lösningar för sophantering! God tillgänglighet är också en jämställdhetsfråga och en fråga om att inte diskriminera människor som av olika anledningar och oavsett ålder har nedsatt funktionsförmåga

9 Utredningen om bostäder för äldre Förväntade effekter  att renoveringar ger bostäder som är både klimatsmarta och tillgänglighetssmarta!  att det växande intresset för boendeformer som bygger på engagemang och gemenskap tas till vara!  att det blir lättare att få fram små bostadsprojekt i kommuner med en liten men väl definierad efterfrågan!  att antalet trygga och tillgänglighetssmarta bostäder för äldre ökar – vilket frigör prisvärda bostäder för andra!  att även pensionärer med låga inkomster kan flytta till – eller bo kvar i – en bostad som det går att åldras i!


Ladda ner ppt "Utredningen om bostäder för äldre Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild."

Liknande presentationer


Google-annonser