Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så möter vi behovet av kris –och traumastöd i Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så möter vi behovet av kris –och traumastöd i Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 Så möter vi behovet av kris –och traumastöd i Sörmland
Bakgrund Behov Vad är en kris? Stor satsning med start våren -17, avslutas våren -18 Kris- och traumacentrum i Sörmland eller inte? Bakgrund – stora flyktingvågen Kompetensbrist uppdagades. Vad ska primärvården göra? Är trauma en psykisk sjukdom? Nej. Vårdöverenskommelse psykiatri och VC. Vad säger den? Hur stort är behovet? Vad beror på ett trauma? Vad är ett trauma?

2 Vad innebär det att vara i kris?
Kris kommer från grekiskans crisis och betyder ”avgörande vändning”, ”plötslig förändring” Yttre omständighet som försätter oss i kroppsligt och mentalt stresstillstånd. En omvälvande händelse då vi upplever ångestkänslor eller att vår självkänsla eller viktiga behov för oss är hotade.

3 När det vi lärt oss inte räcker till
Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och bemästra den aktuella situationen. Johan Cullberg

4 Olika kriser Utvecklingskris – ”övergångar”
Att bli tonåring, flytta hemifrån Barnen blir vuxna och flyger ut ur boet Att bli äldre, gå i pension Vem är jag nu, i den här nya situationen? Livskris - ”svåra händelser” Skilsmässa Förlora jobbet Svår sjukdom Traumatisk kris ”extrem yttre händelse”

5 Hur mycket kriser tål vi?
Lagom med kriser - Strategier nödvändiga för utveckling och mognad För få kriser - Vi lär oss inte att klara motgångar För många kriser - Kan ge sårbarhet

6 Nära relationer och psykiskt trauma
Att vara utsatt under en längre tid för upprepade eller allvarliga händelser som övergrepp under barndomen ger troligtvis de mest allvarliga och bestående konsekvenserna. Traumatisering kan också uppstå t ex vid neglekt, vilket är frånvaron av betydelsefull fysisk och emotionell omsorg.

7 Hur mycket psykisk ohälsa bottnar i ett trauma?
Är det ett problem? Uppskattningsvis 20-68% av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Hur mycket psykisk ohälsa bottnar i ett trauma? Flyktingströmmen 2015……. Vid en snabb fråga till primärvårdens verksamhetschefer att uppskatta hur många av patienterna som lider av psykisk ohälsa…..

8 Psykisk hälsa i primärvården – hur möter vi det ökade behovet?

9 Så här? Sjukskrivning? Socialstyrelsen förordar psykologisk behandling före medicin. Vad har läkaren att ta till – medicin och sjukskrivning. Oerhört vkt att läk blir avlastade av beteendevetarna.

10 Utbildningssatsning Vad är ett trauma? Prolonged exposure EMDR
Handledning 3 steg Kris och traumacentrum, om det blir av återstår att se.


Ladda ner ppt "Så möter vi behovet av kris –och traumastöd i Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser