Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig upptäckt av KOL på Smålandsstenars vårdcentral

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig upptäckt av KOL på Smålandsstenars vårdcentral"— Presentationens avskrift:

1 Tidig upptäckt av KOL på Smålandsstenars vårdcentral
KOL är kraftigt underdiagnostiserad och därmed underbehandlad. Enligt svenska läroböcker har 10 % av befolkningen i åldern år KOL. Sammanfattning Antal patienter med diagnostiserad KOL ökar sakta. Det är i nuläget mycket svårt att dra slutsats att det är på grund av vårt arbete. Det vi har en känsla av är att öppet erbjuda lungfunktionsmätning inte är så lätt, kanske på grund av att KOL är en sjukdom lite förknippat med skam då man tror att man orsakat den själv genom sin rökning. Samverkan med vår lokala företagshälsovård tror vi kommer att bli en framgång. Vi har dock haft lite svårt att hinna träffas och därmed haft mindre kommunikation än vi önskat. Men trots det, känner vi alla att det är viktigt och roligt att samverka kring detta. Metod Vi ville börja KOL-screena med minispirometer (COPD6-mätning) på vår befolkning och erbjuda diagnostisk spirometri på de där minispirometern visade på misstänkt KOL. Vi ville också sen, efter diagnos KOL, erbjuda behandling som i stadie 1 är rökstopp och vid högre stadie annan behandling. Detta ville vi göra i samverkan med företagshälsovården lokalt, som är knutna till företag med t ex vårdpersonal och industriarbetare, där andelen rökare borde vara överrepresenterat samt eventuellt exponering för svetsrök m m. Resultat På Smålandsstenars vårdcentral har diagnosen KOL ökat från 2,5% till 2,87% mellan januari och november Antalet patienter med diagnosen KOL har ökat från 66 i januari till 76 i november. Antalet COPD6-mätningar som är gjorda från januari till november är 109 stycken, varav 5 stycken var eventuell KOL och har gått vidare till spirometri och rökavvänjning. Bakgrund KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är idag den enda folksjukdomen med ökade dödstal. 9 av 10 patienter med KOL har fått sjukdomen p.g.a rökning. Minst hälften av de som röker utvecklar KOL. Andra utlösande faktorer är yrkesmässig exponering för luftvägsirriterande ämnen och avgaser. Vi tror att underdiagnostiseringen beror på att KOL i tidigt stadium inte är så symtomgivande och därför söker inte patienterna vård. Syfte/mål Att genom riktade insatser i samverkan med företagshälsovård upptäcka tidig KOL hos vår listade befolkning. KOL-diagnoserna bör därför stiga till cirka 10%, i åldersgruppen år. Nästa steg Vi kommer fortsätta vår strävan att hitta KOL i tidigt stadium. Vi kommer fortsätta samverka med vår lokala företagshälsovård. Då litteraturen säger att 10% i åldern år troligtvis har diagnosen KOL och med den erfarenhet vi skaffat oss hittills, kanske det är rimligt att ha ett mål hos oss på 6-7%.


Ladda ner ppt "Tidig upptäckt av KOL på Smålandsstenars vårdcentral"

Liknande presentationer


Google-annonser