Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

2 Bakgrund Nationell psykiatrisamordning (Milton) Ambition och ansvar 2006 KPMG- revisionsrapport Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (2013)

3 Första linjen i ett länsperspektiv Politiskt uppdrag från landstingsstyrelsen utifrån ett länsperspektiv Dialog med alla kommuner under höst/vinter 2014/2015 Utmaningar /förutsättningar som utgångspunkt i diskussionerna 2015-01-26Christina Sand Karin Kilman division psykiatri

4 Vad är första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa? Den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot ett barn och ungdomar som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör: erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt På sikt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå. Modellområdesprojektets slutrapport (2012), SKL

5 Hög tillgänglighet Helhetssyn Hög kompetens Lotsfunktion/samverkan En bra första linje ska ha:

6 Psykisk ohälsa - insatser på rätt nivå Specialistnivå Första linjen Generella insatser

7 Specialistnivå Första linjen Generell nivå BUP Socialtjänstens myndighetsutövning Särskild undervisnings grupp Krismottagning Familjerådgivning VISIT Hjärnkoll Skola/Elevhälsa Ungdomsmottagning BRIS BVC Skola/Elevhälsa Vårdcentral Socialtjänst IFO Behandlingshem Ideella organisationer Idrottsföreningar umo.se Familjecentral LSS Ungdomsmottagning Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård

8 6 organisatoriska vägval och typmodeller

9 Första linjen Unga- Karlstadsområdet (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil) och VISIT i Hagfors Integrerad verksamhet mellan landsting och kommun Mottagningen i Karlstad- möjlighet att vara mobil Insatser till barn och ungdomar med lindrig/måttlig psykisk ohälsa åldrarna 6-20 år ( 0-25 i Hagfors) Inkluderar riskbruk (Karlstad) Lätt att ta kontakt Snabb hjälp Korta behandlingsinsatser 2015-01-26Christina Sand Karin Kilman division psykiatri

10 Identifiera olika former av problematik Göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa Behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa Identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera vidare till rätt instans. Verksamheten ska 2015-01-26Christina Sand Karin Kilman division psykiatri

11 Vad har hänt i Värmland? Visit och Första linjen Karlstadsområdet Workshops med alla kommuner Värmland Styrgrupper och arbetsgrupper bildade i östra och västra Värmland Norra haft workshop, möte i maj/juni för att bilda styr/arbetsgrupper.

12 Syfte och mål Erbjuda tidiga insatser för barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk och därmed förhindra utveckling av allvarligare problematik samt minska antalet elever som inte fullföljer sin skolgång. Processmål Förbättra tillgängligheten till insatser för barn och unga 0-25 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk. Effektmål Ökad psykisk hälsa hos barn och unga. Ökat antal elever som fullföljer skolgången Arbetsgruppens uppdrag Ta fram ett förslag till hur en första linjens verksamhet ska utformas för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk. Verksamheten skall bygga på varje kommuns förutsättningar. 2015-05-05Christina Sand

13 Gemensamma utmaningar Missbruk, ökar och går lägre ned i åldrarna Hemmasittare, ökar Asylsökande med trauma Oro och ångest ökar i mellanstadiet Psykisk ohälsa ökar i gymnasiet Dysfunktionella familjer med behov av insatser från flera aktörer Hur stödja anknytning/relation mellan föräldrar och barn 2015-05-05Christina Sand

14 Mer information finns på www.psynk.se http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

15 Det gäller livet! Tidiga och bra insatser till barn för att främja psykisk hälsa är en av de bästa investeringar ett samhälle kan göra.


Ladda ner ppt "Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser