Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland. Från 1 januari 2010 nya bestämmelser i 2g§ HSL om information, råd och stöd när barn under 18 år är anhöriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland. Från 1 januari 2010 nya bestämmelser i 2g§ HSL om information, råd och stöd när barn under 18 år är anhöriga."— Presentationens avskrift:

1 Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland

2 Från 1 januari 2010 nya bestämmelser i 2g§ HSL om information, råd och stöd när barn under 18 år är anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets föräldrar eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har: en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning. en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. eller ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör.

3 En viktig folkhälsofråga… Någon gång under uppväxten har 17% en förälder med missbruk och/eller psykisk ohälsa 13-29% en förälder med allvarlig sjukdom 3-4% en förälder som avlider 11% upplevt våld i hemmet Risk för sämre skolresultat, psykisk och somatisk ohälsa och en fråga om samhällsekonomi. Källa: Socialstyrelsen

4 Landstinget i Värmlands riktlinje

5 Specifikt stöd Utökat stöd. Information och råd, basinformation till alla föräldrar Uppmärksamma

6 Vad säger Socialstyrelsen? Från patientorienterat till familjeorienterat arbetssätt Stödet till närstående barn och ungdom skall vara differentierat beroende på sjukdomens allvarlighet, förlopp och behov Stödet skall utformas med mål att öka skyddsfaktorerna för barnen och minska sårbarhet Föräldrastödet är viktigt Samverkan med andra instanser för barnets bästa Socialstyrelsen säger också att om barnen skall uppmärksammas och deras behov tillgodoses så måste det byggas upp fungerande strukturer inom sjukvården i form av handlingsplaner, riktlinjer, rutiner, kompetens mm

7 Läget? Riktlinjen skall implementeras Verksamhetsnära rutiner arbetas fram Dokumentationsmall Tillgodose kompetens och information

8 Som stöd i arbetet har det tillskapats en landstingsövergripande arbetsgrupp med uppdrag att förankra riktlinjen och förbereda arbetet i verksamheterna. Dokumentationsmall på prov Mall för rutiner Kunskapsunderlag och information

9 Fördjupning Nka Nationellt kompetenscentrum för anhöriga anhoriga.se Webbutbildning genom Nka Socialstyrelsens kunskapssammanfattning www.socialstyrelsen.se/publikationer www.socialstyrelsen.se/publikationer Landstingets övergripande riktlinje Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfallBarns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall LiV:s barnrättsutbildning, finns på Livlinan Film från Landstinget i Värmland - Närstående barn https://www.youtube.com/watch?v=uNk0HIGVRa0 https://www.youtube.com/watch?v=uNk0HIGVRa0 Filmen om Emelie http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som- anhorig/barn-och-unga-berattar/brevet-fran-emeliehttp://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som- anhorig/barn-och-unga-berattar/brevet-fran-emelie

10 TACK!


Ladda ner ppt "Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland. Från 1 januari 2010 nya bestämmelser i 2g§ HSL om information, råd och stöd när barn under 18 år är anhöriga."

Liknande presentationer


Google-annonser