Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa och samhälle Samhällets värderingar och syn på hälsa är avgörande för hälso- och sjukvården  Hur mycket resurser läggs ned på hälsovård  Samhällets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa och samhälle Samhällets värderingar och syn på hälsa är avgörande för hälso- och sjukvården  Hur mycket resurser läggs ned på hälsovård  Samhällets."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa och samhälle Samhällets värderingar och syn på hälsa är avgörande för hälso- och sjukvården  Hur mycket resurser läggs ned på hälsovård  Samhällets reglering av vården  Etiska principer för vården

2 Lagstiftning om vården Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (från år 1994)  Personalens utbildning och färdigheter  Mål för yrkesutövningen  Läkarens särskilda rättigheter och skyldigheter  Tystnadsplikt

3 Lagstiftning om vården Lagen om patientens ställning och rättigheter (från år 1992)  Rätt till god hälso- och sjukvård för varaktiga invånare  Vård inom ramen för samhällets resurser  Patientens självbestämmanderätt och integritet (fr.o.m. ca 12 års ålder)  Anhörigas/laglig företrädares talan om patienten inte själv kan fatta beslut  Rätt att få upplysningar ur journalen

4 Lagstiftning om vården  Vårdgarantin definierar den längsta väntetiden för vård  Patientjournalens struktur  Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska ha en patientombudsman

5 Lagstiftning om vården Lagen om patientskador (från år 1986 och 1998)  Tryggar patientens intressen vid skador, misstag och försummelser  Vårdinrättningar och privata läkare måste ha patientskadeförsäkring  Patientens rätt till ersättning  Skälighetsparagraf: obetydliga eller oundvikliga skador ersätts inte

6 Etik i vården Läs igenom läkareden på s. 111 i boken och pappret Läkarens etiska regler (ur handboken Medicinsk etik)  Vilka värden kommer fram i eden och läkarens etiska regler?  Vad sägs om läkarens förhållande till sig själv, sina kolleger och till patienten?

7 Teknik på gott och ont Läs s. 112 i boken. Diskutera för- och nackdelar med teknik ur ett hälsoperspektiv. + 9. Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre människor (2008) har som nationellt mål att före slutet av år 2012 ska ca 90 % av dem som fyllt 75 bo hemma, självständigt eller med stöd av tjänster. Beskriv och bedöm hur man med hjälp av teknologi och olika hjälpmedel kan göra det möjligt för äldre människor att bo hemma.

8 Medikalisering Läs igenom texten om medikalisering ur handboken Medicinsk etik  Vad menas med medikalisering? Ge exempel.  Vilka är orsakerna till medikalisering?  Hur borde läkare förhålla sig till medikaliseringen i enlighet med de etiska principerna för vården?  Vad finns det för risker med medikalisering?

9 Vaccin Läs igenom kompendiet med information om vaccin  Vilka är fördelarna med vårt nationella vaccinationsprogram?  Reflektera över etiska frågeställningar kring vaccinering  Vilka är riskerna om föräldrar inte låter vaccinera sina barn/om finländare vägrar låta vaccinera sig?  På vilket sätt kan vaccin skydda mot cancer i livmoderhalsen?


Ladda ner ppt "Hälsa och samhälle Samhällets värderingar och syn på hälsa är avgörande för hälso- och sjukvården  Hur mycket resurser läggs ned på hälsovård  Samhällets."

Liknande presentationer


Google-annonser