Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rökfria miljöer - skolan. Rökfri skola gäller Rökförbud gäller alla som vistas i skolan och på skolans område oavsett om man är elev eller personal, över.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rökfria miljöer - skolan. Rökfri skola gäller Rökförbud gäller alla som vistas i skolan och på skolans område oavsett om man är elev eller personal, över."— Presentationens avskrift:

1 Rökfria miljöer - skolan

2 Rökfri skola gäller Rökförbud gäller alla som vistas i skolan och på skolans område oavsett om man är elev eller personal, över eller under 18 år, besökare eller förbipasserande. Se skiss för skolområde. Alla skolor bör ha en skiss över var skolgården börjar och slutar. XXXXXXXXXXX

3 Vad säger lagen? Rökfri skola och skolgård – 2 § p 1 tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet gäller dygnet runt samt alla personer som vistas vid skolan oavsett verksamhet. Rökfri arbetsmiljö – 8 § tobakslagen En arbetstagare ska inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare på skolan räknas personal och elever i enlighet med 1 kap. 2 § och 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Tillsynsansvar – 19-19a §§ Kommunen är ansvarig för att utöva tillsyn så att rökförbudet i 2 § efterlevs. Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn gällande rökförbudet i 8 §. På www.folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer.www.folkhalsomyndigheten.se

4 Skyddande faktorer I samhället Tobakslagen gäller på alla försäljningsställen dvs. barn och ungdomar under 18 år ska inte kunna köpa tobaksvaror. Rökfria miljöer ska respekteras för att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning. I skolan Skolgården /skolan ska vara rökfri. Skolans regler och förhållningssätt ska vara tydliga och konsekventa. En god arbetsmiljö och ett gott skolklimat har en positivt påverkan. Undervisning och goda kunskaper om tobak.

5 Du som förälder är viktig! Vad kan jag som förälder göra? Skydda ditt barn från rökning och passiv rökning. Visa tydliga normer och förväntningar. Regler och gränser skapar trygghet och ger också din tonåring bra argument att säga nej och ha något att ”skylla på”. Prata med ditt barn om tobak, våga ställa frågor och diskutera attityder. Lyft de positiva aspekterna av att inte röka. Berätta vilka direkta effekter rökning har på en ung människa. Om ditt barn har börjat röka, bry dig, stötta och ta hjälp. Det är viktigt att föräldrar och skola arbetar tillsammans för att nå en rökfri skolgård.

6 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något… …t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…

7 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något… …t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…

8 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något… …t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…


Ladda ner ppt "Rökfria miljöer - skolan. Rökfri skola gäller Rökförbud gäller alla som vistas i skolan och på skolans område oavsett om man är elev eller personal, över."

Liknande presentationer


Google-annonser