Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobaksfri Duo - en framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk Anna Nicolaisen, Folkhälsocentrum Jämtlands läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobaksfri Duo - en framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk Anna Nicolaisen, Folkhälsocentrum Jämtlands läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Tobaksfri Duo - en framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk Anna Nicolaisen, Folkhälsocentrum Jämtlands läns landsting

2 Vad påverkar ungas livsstil & levnadsvanor? Övergripande attityder och normer - lagstiftning, media & samhällsförändringar Föräldrars och syskons vanor och attityder Kamraters, pojk- och flickväns vanor & attityder Närsamhälle och ”signifikanta vuxna” Relationer och ”anda” i den nära miljön

3 Den unga människan… …blir rökare i ett socialt sammanhang - inte i ett vaccum Vissa faktorer är individuellt betingade, medan andra hör ihop med det sammanhang som den unga människan finns i. Sociala sammanhang formar attityder och förväntningar.

4 Argument för tobaksprevention Varje vecka börjar 340 barn röka i Sverige 80-90% blir nikotinberoende (rökning/snusning)i 12-16-årsåldern Varannan rökare dör av rökningen Rökare förlorar 7-10 år av förväntad livsstid Rökare har 5-10 fler år av förväntad ohälsa Rökning kan leda till annat drogmissbruk

5 Tobaksfri Duo, Västerbotten

6 Tobaksfri Duo Förebyggande arbete- som börjar i skolår 6 Det går att minska ungas rökning Både pojkars och flickors rökning sjönk under den sjuåriga utvärderingsperioden av Tobaksfri Duo, medan ingen förändring sågs nationellt. Förändringen var statistiskt säkerställd i skolår 8 och 9, hos både pojkar och flickor.

7

8 Resultat – Tobaksfri Duo En bonuseffekt rapporterades som en följd av programmet En vuxen av fyra som stödde en ung medlem i Tobaksfri duo, var en tobaksbrukare som slutade använda tobak för att kunna delta Av dessa var 7,0% dagligrökare och 6,2% var dagligsnusare.

9 Ungdomars syn… Vad kunde ha motverkat? Vuxnas plikt att bry sig; Trovärdiga vuxna; Närheten viktig; Mor - och farföräldrar viktiga, vara nöjd med- stolt över

10 Vuxna har en viktig roll att spela Ungdomarna är positiva till att föräldrar ingriper mot barns rökning. De föredrar att föräldrar ingriper genom att - övertala sina barn att inte röka - genom att föräldrarna inte röker själva - genom att de inte tillåter sina barn att röka hemma Och de har blivit mer positiva över tid…/

11

12


Ladda ner ppt "Tobaksfri Duo - en framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk Anna Nicolaisen, Folkhälsocentrum Jämtlands läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser