Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Argumenterande text Retorik Arbetsgång Modell Stilfigurer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Argumenterande text Retorik Arbetsgång Modell Stilfigurer."— Presentationens avskrift:

1 Argumenterande text Retorik Arbetsgång Modell Stilfigurer

2 Retorik 0 Antikens Grekland – demokrati 0 Konsten att tala väl och övertygande – makt 0 Regelsystem utvecklades - talarlära

3 Konsten att övertyga Den retoriska triaden 0 Ethos – behaga, att verka trovärdig / väcka förtroende. Ordval, tonfall, egna erfarenheter. 0 Logos – att övertyga med logik, resonemang och förnuft. 0 Pathos – väcka känslor, att tala till hjärtat. Känsloladdade ord, utrop, målande språk.

4 Att argumentera 0 Du har en åsikt Tes= huvudtanke/åsikt/budskap 0 Du vill övertyga någon annan Argument=skäl

5 Olika sorters argument 0 Sakargument Fakta, undersökningar, statistik, artiklar Stärker trovärdigheten. Går att kontrollera! 0 Känsloargument Värderingar. Vädjar till känslor. 0 Tänkbara motargument – bemötande

6 Ett exempel: Tes: Det vore bättre med synliga cyklar i trafiken, för då blev det inte så många olyckor. Jag förespråkar att alla ska använda röda cyklar i tät trafik för att öka trafiksäkerheten för cyklister Sakargument: Röda cyklar syns bättre i trafiken och är därför trafiksäkra. Stöd 1: Röd är en färg man uppmärksammar. Stöd 2: Röd är en färg som gör att man stannar upp. Känsloargument: Dessutom är röda cyklar trevliga att se på. Motargument: Det är bättre att bygga cykelbanor. Bemötande: Cykelbanor blir mycket dyrare.

7 Arbetsgång ”Partesmodellen” 0 Intellectio – att förstå 0 Inventio – att finna 0 Disposition – att planera 0 Elocutio – att formulera 0 Memoria- att minnas 0 Actio- att framföra, att agera 0 Emendiato – att korrigera. (Tillkom senare)

8 Intellectio – att förstå 0 Vad ska jag skriva om? 0 Situation - i vilket sammanhang används texten? 0 Mottagaren - vem är min läsare? 0 Vad är textens syfte? ”Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.” ”förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.”

9 Vad ska du skriva om? Global identitet i X-köping Hur berikas Sverige och din kommun av invandring? Vad kan vi i Sverige lära oss om dem som kommer till vårt land?

10 Situation, mottagare, syfte 0 Du är borgmästare i X-köping och den senaste tiden har intolerans och främlingsfientlighet visat sig i din stad. Flyktingförläggningar har satts i brand, elever med invandrarbakgrund har mottagit hot via sociala medier, rasistisk graffitti förekommer på byggnader i centrum och i förorten. Många invånare är oroliga. 0 Du har som borgmästare bestämt dig för att bemöta den här negativa utvecklingen med ett tal som lyfter upp goda argument för ett mångkulturellt samhälle. Du benämner ditt tal ”Global identitet i X-köping”.

11 Inventio – att finna 0 Samla material, fakta och stoff (se förslag på fördjupning) 0 Skriv ner argument för- och emot

12 Dispositio - planera: 0 Vad ska textens olika delar innehålla. 0 Hur ska det börja och sluta?

13 Planera enligt mallen: 0 Inledning Väck läsarens intresse. Presentera din tes på ett tydligt sätt. 0 Argumentation Presentera tre argument och möjliga motargument 0 Avslutning Knyt ihop säcken – sammanfatta

14 Tala om vad du ska säga Säg det Tala om vad du har sagt

15 Vi fortsätter: Enskilt arbete med argumenterande text. Förbered dig : 0 Läs igenom de papper du fått! 0 Bestäm dig för tes och argument, tänk över textens funktion, syfte och mottagare. 0 Skriv ner och lämna in till Malin på löst papper!


Ladda ner ppt "Argumenterande text Retorik Arbetsgång Modell Stilfigurer."

Liknande presentationer


Google-annonser