Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så bygger du ett argumenterande tal.  TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så bygger du ett argumenterande tal.  TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående."— Presentationens avskrift:

1 Så bygger du ett argumenterande tal

2  TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående (Det är viktigt att införa skoluniform) - en retorisk fråga (Är det inte dags att vi inför skoluniform?)

3 Argument  Skälen för din tes  Svarar på frågan varför din tes är rimlig?  Argumenten måste vara hållbara, relevanta och välgrundade.

4 Mall för argumenterande tal Tes Bakgrund Inledning Argumentation Argument 1 + stöd (exempel, fakta) Argument 2 + stöd (exempel, fakta) Motargument Bemöt motargument med ditt bästa argument Avslutning

5 1. Inledning (Exordium)  Något som omedelbart väcker intresse  Skapa förtroende och välvilja (Ethos)

6 Så kan du inleda:  En kort berättelse med koppling till ämnet.  Genom att citera vad någon känd person har sagt  Fråga till publiken – kan vara retorisk fråga  Använd föremål eller bilder för att väcka nyfikenhet.

7 2. Bakgrund (narratio) Sätta in lyssnaren i ämnet/problemet Vad behöver vi veta för att förstå argumentationen Exempel: I många år har våra världshav drabbats av svåra oljekatastrofer. Ni känner säkert till flera av dem. Trots olyckorna tycks många regeringar strunta i den fara som människor, djur och växtlighet utsätts för. Tvärtemot dem vill jag nu påstå att

8 3. Tesen (propositio) Talarens åsikt, förslag, uppmaning: Jag anser att tjurfäktning bör förbjudas Mot bakgrund av dessa fakta menar jag att det är rimligt att utöka antalet timmar för idrott i skolan

9 4. Argumentation (argumentatio) 1. Argument 1 – ditt näst starkaste argument 2. Argument 2 – ditt svagaste argument 3. Ta upp och bemöt ett motargument (motståndarens argument)

10 5. Avslutning (peroratio)  Återknyta till inledningen  Sammanfatta kort dina viktigaste argument  Uppmaning och vädja till publikens känslor (pathos)

11 Arbetsgång 1. Analysera situationen (syfte, ämne, situation, mottagare) 2. Välj ämne och formulera tes 3. Samla argument och fakta. Testa och sovra bland argumenten. Är de hållbara och relevanta? 4. Disponera och skriv ett utkast. 5. Formulera talet. Tänk på ordval, stilfigurer och den röda tråden. Förbered hjälpmedel. 6.Öva in framträdandet. Låt någon lyssna. Ta tid!

12 Fyndplatser för argument Trygghet Gemenskap /Sociala argument (vi-känsla) Hälsa Nytta (plånboksargument) Är det lätt, nödvändigt, sparar det tid eller pengar? AuktoriteterMoral Hur rättvist är det?

13 Argumenttyper  Faktaargumentet/förnuftsargument Undersökningar, statistik, forskningsresultat - Var källkritisk: Hur aktuell är källan? - Källhänvisa

14 Argumenttyper  Auktoritetsargument Flera forskare har i sina studier visat att …  Nyttoargument (plånboksargument) Till exempel den ekonomiska nyttan för den enskilda människan, en grupp eller hela mänskligheten.  Trygghet och hälsa

15 Argumenttyper  Händelseargument Ta t.ex. fallet med tremånadersbabyn från Tranås som trillade ur sin vagn när barnvagnsbältet inte var fastspänt. Hade de använt detta bälte, hade denna olycka kunnat undvikas.

16 Argumenttyper  Känsloargument - Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… - Effektivt i slutet av argumenterande tal

17 ”Fula” argument  Personangrepp och ”pajkastning”  Ensidigt faktarurval: En undersökning visade att nästan alla tjejer valde naturprogrammet på gymnasiet, så det måste vara bästa programmet.  Majoritetsargument: Alla mina kompisar får åka på festival när de går i nian ….

18 ”Fula” argument  Generalisering: De som är födda på 90-talet är så bortskämda  Auktoritetsargument: Det gör väl inget om man kör för fort, till och med kungen gör det.  Vaga uttryck: ”många svenskar och ”de flesta elever”


Ladda ner ppt "Så bygger du ett argumenterande tal.  TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående."

Liknande presentationer


Google-annonser